29 Eylül 2010 Çarşamba

Avrupa Birliği (AB), Gümrük Mevzuatı’nda 2009 yılında kabul ettiği bir değişiklikle AB’ye ithal edilecek ürünlerle ilgili güvenlik bilgilerinin AB sınırına varılmadan, giriş özet beyanında (Entry Summary Declaration-ENS) AB varış gümrüklerine iletilmesini zorunlu kılmıştır.
Bu çerçevede AB’ye ithal edilmekte olan ürünün alıcısı, geliş zamanı, miktarı, taşıma bilgileri gibi detaylardan oluşan söz konusu güvenlik bilgileri AB varış gümrüğüne elektronik olarak ve sınıra varmadan önce gönderilmeli, beyan sahibinin vergi kimlik numarası (EORI numarasını) ile, AB’de bulunan alıcının (veya alıcıların) vergi kimlik numarasını içermesi gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan 24 Eylül 2010 tarihli yazıda söz konusu değişikliklerin yapıldığı 1875/2006 sayılı AB Yönetmeliği ile güvenlik açısından AB sınırına varış öncesinde öngörülen sürelerde ve zorunlu tutulan bilgileri içerir giriş özet beyanının elektronik olarak verilmesi zorunluluğunun bulunduğu hatırlatılarak, söz konusu mevzuat kapsamında firmalarımıza sağlanan geçiş döneminin 1 Ocak 2011 tarihinde sona erecek olması nedeniyle ihracatçılarımızın, taşıma şirketleri ve acentelerinin AB gümrüklerinde bir sıkıntı yaşamamaları için gerekli hazırlıkları yapmalarının yerinde olacağı ifade edilmiştir.
Bu çerçevede AB’ne ihracat yapan firmalarımızın özet beyanların AB giriş gümrüklerine iletilmesi konusunda taşıma şirketleri ve acenteleri ile işbirliği içinde gerekli hazırlıkları yapmalarının faydalı olacağı üyelerimize önemle duyrulur.
AB’nin bahse konu düzenlemesi ile ilgili bilgilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilmektedir.
Konuyla ilgili olarak İTKİB tarafından hazırlanan bilgi notuna bu linkten ulaşılabilir.


İlgili Birim/Kurum: AB-GB Anlş. Şb.

Yazının Tamamı:
http://www.itkib.org.tr/duyurular/sirkuler/sirkuler_goster.asp?id=3418&source=W

27 Eylül 2010 Pazartesi

2011 yılında 414 fuar düzenlenecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2011 yılı fuar takvimini yayımladı. Türkiye genelinde, 2011 yılında 414 fuar organize edilecek. TOBB tarafından önümüzdeki yıl 100’ü uluslararası olmak üzere 414 fuarın yapılmasına izin verildi.

TOBB, Türkiye’de düzenlenecek fuarların etkin ve kapsamlı biçimde tanıtılması ve yıl boyunca kullanılabilecek bir bilgi kaynağına duyulan ihtiyacın karşılanması amacıyla hazırladığı 2011 Yılı Fuar Takvimi’ni yayımladı.
 
2011 yılında en yoğun fuar programı, Mart ayında olacak. 414 fuarın, 84’ü Mart ayında düzenlenecek. Mart ayını 61 fuar ile Ekim ve 50 fuar ile Nisan ayı takip edecek.
 
Gelecek yıl düzenlenecek 414 fuarın 221’i İstanbul'da, 26’sı Bursa’da, 25’i İzmir'de, gerçekleştirilirken, 24 fuar ile Ankara dikkat çekiyor.

2011’de ısıtma, soğutma, havalandırma, doğalgaz ve sistemleri, inşaat malzemeleri, banyo, mutfak, seramik, nalburiye, hırdavat, tesisat konusunda 55 fuar düzenlenecek. Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve Teknolojileri konusunda 37, Eğitim, Eğitim ekipmanları ve Teknolojileri konusunda ise 33 fuar yapılacak.

TOBB Fuarlar müdürlüğü: http://fuarlar.tobb.org.tr/


24 Eylül 2010 Cuma

Tarım ürünlerine ithalatta tarife kontenjanı

Mısır, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Suriye, Tunus, Fas, AB, Gürcistan, Arnavutluk menşeli tarım ürünlerine tarife kontenjanı uygulaması geçerli olacak.

Tebliğlere göre, tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmalar, tarife kontenjanlarının dağıtımı Talep Toplama Yöntemine (TTY) göre yapılacaklar için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 ay içerisinde, dağıtımı Eşit Oranda Tahsis Yöntemine (EOTY) göre yapılacak olanlar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde DTM'ye müracaat edecek.

Yazının tamamı:
http://www.dunya.com/tarim-urunlerine-ithalatta-tarife-kontenjani_101120_haber.html

Dış Ticaret'le İlgili İpuçları - 4

KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu)

1988 yılında hayatımıza giren KKDF, peşin olmayan her tür ithalatta söz konusudur. Türkiye'de bankacılık yapma yetkisine sahip herhangi bir  banka şubesine yatırılabilmektedir. Fatura tutarının %3'ü oranındaki KKDF'nin takibi gümrük idareleri tarafından yapılmaktadır.

İthalatlar sırasında zaman zaman mal bedelinin transfer anıyla ilgili soru işaretleri gündeme gelmekte ve bu nedenle ithalatçı ile gümrük idaresi karşı karşıya gelmektedir. Bu ihtilaflı durumla ilgili olarak, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Bankalar Birliği'ne hitaben gönderilen yazıda konuya açıklık getirilmiştir.

KKDF kesintisine tabi olmayan ödeme şekillerine göre gerçekleştirilen ithalatta mal bedelinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce (bu tarih dahil) ilgili bankaya yatırılmış olmasının yeterli olduğu belirtilmekte olup yazının tamamı aşağıdadır.

Yardımlarından ötürü Sn.Cemil GÖKSU'ya teşekkür ederim.

©www.gokhanerol.com
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.12.22.663.03.01.V67/69
Konu   :KKDF

07.01.2010 / 00408

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİNE
(Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok kat:13 34340 Etiler/İSTANBUL


İlgi:     14.12.2009 tarihli ve 26657 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisine tabi olmayan ödeme şekillerine göre gerçekleştirilen ithalatta mal bedelinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce (bu tarih dahil) ilgili bankaya yatırılması; ilgili banka tarafından da bu bedelin ihracatçıya transferinin en geç iki iş günü içinde tamamlanmış olması gerektiği husussunun yer aldığı 10.11.2009 tarihli, 2009/110 sayılı Genelgemizin uygulanmasında yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak Birliğiniz temsilcileriyle birlikte, Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ve Türkiye Bankalar Birliği temsilcilerinin de katılımıyla 17.12.2009 tarihinde Müsteşarlığımızda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu toplantıda KKDF kesintisine tabi olmayan ödeme şekillerine göre gerçekleştirilen ithalatta mal bedelinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce (bu tarih dahil) ilgili bankaya yatırılmış olmasının yeterli olduğu; yükümlüden ayrıca, bankaca bu bedelin ihracatçıya transfer edildiğinin tevsiki istenilmeksizin işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerektiği ayrıca, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce mal bedelinin ihracatçıya transferlerinin gerçekleştirilmesi halinde 2 iş günü valör süresi aşılmış olsa da KKDF kesintisinin söz konusu olmadığı hususlarında mutabık kalınmıştır.
Bahse konu toplantıda mutabık kalınan bu hususlarla ilgili olarak tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine muhatap 30.12.2009 tarihli 27814 sayılı yazımızla gerekli talimat verilmiştir.
Bilgi alınmasını rica ederim.Müsteşar a.
Sevilay TÜRKŞEN
Daire Başkanı

23 Eylül 2010 Perşembe

İMZA'NIN GÜCÜ

Türk Dil Kurumu imzayı, "bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret" şeklinde tanımlamıştır.

Herhangi bir ihtilaf halinde el yazısı ve imza incelemelerinden doğru ve güvenilir bir sonuç alabilmek için adli tıp kurumuna başvurulur. İmza incelemelerinde asgari kurallara uyulması zaruridir. Bunun yanı sıra incelemeyi yapan kişinin uzmanlık (bilgi ve deneyim sahibi olmak) ,dikkat ve deneyimi ile incelemeye ayıracağı zaman çok önemlidir.

Türk hukukuna göre imzada şekil şartı bulunmamakla beraber. Usül olarak isim soyad veya ismin ilk harfi ve soyad şeklinde elyazısı ile yazılması şeklinde olmalıdır. Genellikle metnin bittiği yere atılır ve imza sahibini bağlar.

İşyerlerinde çalışanlara imzalatılan belgeler üzerinden sahtecilik yapıldığı yada başkasının adına çalışanlara imza attırıldığını zaman zaman basında duymaktayız. Genellikle işini kaybetme korkusuyla, istemeden de olsa çalışanlar suça alet olmakta ve ödemesi neredeyse imkansız borçlar altına girmektedirler.Bundan dolayı sizlere imzalatılmak istenen evrakları acele etmeksizin, mutlaka tamamını okuduktan sonra imzalayınız. Sizin adınıza olmayan veya adınız geçse dahi bilginiz dışındaki evrakları imzalamayınız.

©www.gokhanerol.com

18 Eylül 2010 Cumartesi

Yenilenen KOSGEB destekleri...

KOBİLER İÇİN YENİ DÖNEM, KOSGEB'DEN YENİ DESTEKLER...

KOSGEB yeni dönemde işletmelere, girişimcilere, KOBİlere yönelik projeleri olan meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara, geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere;
• Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,
• KOBİ Proje Destek Programı,
• Tematik Proje Destek Programı,
• İşbirliği-Güç birliği Destek Programı,
• Girişimcilik Destek Programı ile
• Genel Destek Programı
başlıkları altında destekler verilecektir.
Açıklanan yeni programda bir çok konuda destekler söz konusudur. Bunlardan bazıları geri ödemesiz iken, bazıları ise geri ödeme söz konusudur. Aşağıda İşletme Projelerine verilecek olan destek örnek olarak verilmiştir.
İşletme Projelerine 150 Bin TL
KOBİ Proje Destek Programı kapsamında, işletmelerin, üretim, yönetim ve organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve benzer alanlarda sunacakları projeleri desteklenecektir. KOBİlerin kendi projelerini kendilerinin hazırlaması, kendi beceri ve noksanlarını daha iyi tanımalarını amaçlayan KOBİ Proje Destek Programının süresi 3 yıl, proje süresi 6-24 ay (+12 ay)olup destek üst limiti 150.000 TL olacaktır. Programın destek oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 50; 3. ve 4. Bölgelerde ise % 60 olarak uygulanacaktır.
KOSGEB Destek Programlarından yararlanacak işletme, meslek kuruluşu ve işletici kuruluşların KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranmaktadır. KOSGEB Veri Tabanında yer almak için KOSGEBin www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimlerine başvuru yapılması gerekmektedir. KOSGEB Veri Tabanında yer alan işletme, meslek kuruluşu ve işletici kuruluşlar, destek programlarına başvuru süreci ve koşullarla ilgili bilgileri KOSGEB Merkez Müdürlükleri aracılığıyla öğrenebilecektir.
Haberin Tamamı:

17 Eylül 2010 Cuma

Çok büyük pazar: İran...İran, 66.500.000 kişilik nüfusu, 12.500 USD'lik Gayrisafi Milli Hasılası, Türkiye'ye komşu müslüman bir ülke olması ile dikkat çeken bir pazar konumundadır. Son dönemde siyasi, politik ve ekonomik gelişmeler yaşanmaktadır. İki ülke arasında yaşanan bu yakınlaşma sonrasında, İran cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Rahimi İran tarafında yaşana bürokratik sıkıntıların azalacağının sözünü vermiştir. Bu söz, Türkiye'den İran'a doğru ticaretin artacağını göstermektedir.


30 milyar doları, hedeflenen süreye sığdırmamız lazım

İran'la ikili ilişkiler gelişiyor. Rahimi, Türk tüccarlarına engellerin kaldırılması konusunda söz verdi.

İran ile Türkiye arasında gelişmekte olan işbirliğini anlatan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm  bölgenin refaha, huzura, istikrara ve güven zeminine kavuşması için birlikte yapabileceğimiz girişimler olduğunu düşünüyorum" dedi. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefini yakalamak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
Başbakan Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK), Ceylan İntercontinental Otel'de düzenlediği Türk-İran İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, İran'a 10 ay önce yaptığı ziyaretinde, "10 milyar doların İran'a ve Türkiye'ye yakışmadığını, bu rakamın süratle artırılması gerektiğini" konuştuklarını anımsattı.

Oturup konuşup dağılmayacağız
Erdoğan, "Hatta ben orada 20 milyar dolar rakamını telaffuz ettiğimde Rahimi kardeşim '20 olmaz 30 olsun. 5 yılda 30 milyar dolara ulaşmamız gerekir' demişti. Şimdi bu 30 milyar doları, bizim hedef olarak belirlediğimiz bu süreye ne yapıp yapıp sığdırmamız lazım. Eğer bunu gerçekleştirmezsek, o zaman İranlı kardeşlerimin güzel bir sözü var, onu gerçekleştirmiş oluruz ki o benim işime gelmez. Nedir o söz? 'Oturdular konuştular ve dağıldılar...' Biz oturup konuşup dağılmayacağız, iş bitireceğiz" şeklinde konuştu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Biz İran için nasıl Avrupa'ya açılan kapıysak, İran da bizim Asya'ya açılan en önemli kapımızdır. Ekonomilerimiz, aslında birbirini tamamlar niteliktedir. Coğrafi yakınlığımız, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için eşsiz fırsatlar sunuyor."

Rahimi söz verdi, engelleri kaldıracak
Toplantıda konuşan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi, Türkiye'deki iş dünyasına bir müjde vereceklerini belirterek, ülkeler arasındaki tüm sorunları kaldıracaklarını bildirdi.
Bugünkü dünya şartlarında Türkiye'nin sağlam iktidar ve gücüyle uluslararası çapta büyük roller oynadığını dile getiren Rahimi, "Türkiye'nin İran komşuluğunda olması İran için çok önemlidir. Güçlü İran'ın güçlü Türkiye'nin yanında olması da bir imtiyazdır. Biz bugün Türkiye'deki iş dünyasına bir müjde verebiliriz; tüm sorunları kaldıracağız" dedi.
Türk özel sektörünün İran özel sektörüne göre daha ileri olduğunu belirten Rahimi, İran'ın ekonomik bölümünün hala devletin elinde olduğunu, devlet kurumlarını hızla özel sektöre devretmeye çalıştıklarını anlattı.

Sorunlar çözülecek
Rahimi,"Bazen sizin İran ile aranızda sorun çıkıyorsa, bunlar kasten yapılan konular değil" dedi. Türk özel sektörünün İran'daki özel sektör ile çok hızlı işbirliği yapabildiğine dikkati çeken Rahimi, "Bizim buna destek olmamız gerekir. İran'da herhangi bir problem gördüyseniz kırılmayın, biz Ahmedi Nejad'ın talimatı doğrultusunda engellerin hepsini kaldıracağız. Bugünkü dünyada Türkiye kadar iyi bir dostumuz yoktur. Türkiye, İran için siyasi emniyet açısından, hatta ekonomik açıdan çok önemli bir ülkedir" diye konuştu.
Rahimi, "Ben Türk tüccarlarına engellerin kaldırılması konusunda söz veriyorum. İnşallah ilişkilerimizin artması için yolu uygun hale getireceğiz" diye konuştu.

http://www.dunya.com/30-milyar-dolari-hedeflenen-sureye-sigdirmamiz-lazim_100407_haber.html?

14 Eylül 2010 Salı

ALO 136 Kaçakçılık Hattı

Bir senede ALO 136 kaçakçılık hattına 167.000 çağrı geldi. Gümrük Muhafaza Genel Müdürü Neşet Akkoç, yaptığı açıklamada, vatandaşın da katkı sağlaması amacıyla ALO 136 hattının geçen sene Ağustos ayında faaliyete irdiğini bildirdi. Gelen ihbarlar sayesinde 1 milyon 650 bin TL değerinde kaçakçılık olayının ortaya çıkarıldığını belirtti. (AA/Ankara)

Yazının Tamamı: http://www.aa.com.tr/tr/alo-136ya-ihbar-yagdi-3.html

13 Eylül 2010 Pazartesi

2011 yılında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde “2011 yılında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar Listesi’nin Taslağı” Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın web sayfasında yer almaktadır.


Söz konusu listeye eklenmesini istediğiniz fuarların taslak listelerdeki formata uygun olarak hazırlanarakı ve en geç 24 Eylül 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine iletilmesi gerekmektedir.

İlgili Link:
http://www.akib.org.tr/akib/UserFiles/File/sirkulerler/Gn%20sirküler%202005-4/GN-SIRKULER-2011listeGUNCELLEME.doc

Elektronik Pazar Yerleri

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber, iç ve dış ticaretin de dijital ortama kaydığını görmekteyiz. Yüzlerce b2b sitesinin cirit attığı günümüzde, hangi sitelerin güvenilir olduğu tartışması başlamıştır. Bazı sitelerin ücretli olduğu bu mecrada sizlere emarketservices.com sitesinden bahsetmek istiyorum.

Bir tür B2B site rehberi de diyebileceğimiz emarketservices.com'un temel amacı KOBİ'lere hizmet etmek olup, kar amacı gütmemektedir. Bir tür rehber de diyebileceğimiz sitede, bugün itibariyle 645 adet e-pazaryeri adresine ulaşmak mümkündür. Aşağıda linkini de bulabileceğiniz rehber üzerinden ülke ve sektör ayrımı yaparak epazaryeri sitelerinin araştırmasını yapmanız mümkündür.

Bunların dışında site üzerinde, epazar yerlerinin sahip olması gereken temel hususlar, firma deneyimleri, sektör raporları ve haberler bulunmaktadır.

www.emarketservices.com/start/eMarket-Directory/The-directory/index.html

Sevgilerimle,
Gökhan Erol


©www.gokhanerol.com

7 Eylül 2010 Salı

Dış Ticaret'le ilgili ipuçları - 3

Kargo Maliyetlerini Yönetmek

Dış Ticaret'in rakamlarının artmasıyla beraber, numune alış-veriş hızı da artmaktadır. Firmalarımızın ihracat departmanları sıkca yurt dışındaki potansiyel müşterilere ürünlerinin numunesi gönderirken, eski müşterilerine yeni ürünlerini ve yaptıkları yüklemelerin evraklarını göndernektedirler. Tabi ki en çok çileyi, gümrüğe takılan numuneler yüzünden ithalatçılarımız ve satın alma ekibi çekmektedir... Ülkemizde faaliyette olan bir çok uluslararası hızlı kargo şirketi bulunmaktadır. Bugün size bunların en eskisinden bahsedeceğim, PTT...

PTT 1840 senesinde başlayan macerası, günümüzde PTTBank olarak bankacılık hizmeti vermeye kadar varmıştır. Yurtdışı kargo PTT'nin ihtisas alanına girmese de, fiyatları ve ithalat gönderilerinde gümrük denetimine! takılmaması nedeniyle dikkat çekicidir. Bu durumu diğer firmaların fiyat listeleriyle, aşağıdaki PTT'nin fiyatlarını kıyasladığınızda görebilirsiniz.

Gümrük kontrolünün söz konusu olduğu en basit gönderinin maliyetinin 500 TL'den daha az olmayacağını düşününce, ister istemez "kargo maliyeti diyip geçmemek gerek" diyor insan...

Eğer gönderiniz acil değilse, PTT efektif bir seçenek gibi görünüyor.

Aşağıdaki listede 200'den fazla ülkeye yapılan kargo taşımalarının fiyatları vardır.

http://www.ptt.gov.tr/tr/tarife/yurtdisi_koli_tarifesi_ytl.htm

©www.gokhanerol.com

6 Eylül 2010 Pazartesi

İhracat Operasyon Sorumlusu/Ankara

İHRACAT OPERASYON UZMANI - (Ref:IHOUR)


Şehir: Ankara

İşe Alınacak Personel Sayısı: 1

Genel Nitelikler:
Üniversite mezunu
Çok iyi derecede İngilizce ve Rusça bilen
İhracat ve lojistik süreci ile ilgili en az 2 yıl tecrübeli
Tercihen bayan

İş Tanımı:
Danışmanlığını yapmakta olduğumuz otomotiv yan sanayinde, üretici ve satış kanallarıyla yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren, alanında lider firmanın,
Dış ticaret lojistik birimlerinde görevlendirilecek:
- Müşteri ilişkileri yönetimi,
- Operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
- Gümrük işlemlerinin takibi,
- Lojistik işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Yukarıdaki özelliklerde insan kaynağı arayışımız mevcuttur. İlgilenen adayları info@artil.com.tr adresine referans kodunu belirterek özgeçmişlerini göndermeleri yeterlidir.

3 Eylül 2010 Cuma

Afrika'ya ihracat fırsatı


*Bu yazı 19 Mart 2012 günü güncellenmiştir.

Türk Hava Yollarının Promosyonu

Türk Hava Yolları, Avrupa'nın en iyi ve dünyanın sayılı hava yolu şirketleri arasında gösterilmektedir. Türkiye'nin yüz akı olan THY promosyonel uçuşlarıyla da bilinmektedir. Dünyanın muhtelif yerlerine belirli periyotlarla, ücret veya hediye millerde indirim şeklinde bu fırsatlar karşımıza çıkmaktadır.

Türk Hava Yolları Afrika’da uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Afrika’da 19’uncu uçuş noktamız Mogadişu’ya seferler 05 Mart 2012 tarihinde başlıyor. Uçuşlar haftada 2 gün, İstanbul – Kartum - Mogadişu Salı ve Perşembe, Mogadişu – Kartum - İstanbul Çarşamba ve Cuma olmak üzere icra edilecektir. 06 Nisan 2012 tarihine kadar Mogadişu’ya yapılacak uçuşlar, açılışa özel herşey dahil, gidiş-dönüş 199 Euro. Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi ulaşım ve konaklama saha araştırması sırasındaki 2 önemli harcama kalemini oluşturmaktadır. Seyahatlerinizi planlarken bu tip indirimler ve fırsatları göz önünde bulundurmaya çalışınız...

“Nijerya 1. Türk Ürünleri Sergisi”
THY’nin yukarıda belirttiğim promosyonu dışında İTO’nun önderliğinde düzenlenen “Nijerya 1. Türk Ürünleri Sergisi” Batı Afrika pazarına giriş için çok iyi bir fırsat olabilir. Uygun katılım bedeli ve devlet desteğiyle Lagos’ta (Nijerya) Haziran ayında düzenlenecek olan fuarda iştirak edecek olan firmaların Fuar Destekleri kapsamında işlemleri Ticaret Odası tarafından takip edilecektir. Destek oranı katılım bedelinin %70’i kadardır.

14-17 Haziran tarihlerin arasında düzenlenecek olan fuarın 15 m2 stand bedelinin 3000 USD’dır. Bu bedele stand inşaatı, nakliye, gümrükleme, yurtdışı tanıtım çalışmaları, her firma için günde minimum 2 adet profesyonel ikili görüşme düzenleme, ikram hizmetleri dahildir.

21. Uluslararası Dakar Fuarı (FIDAK)
29 Kasım – 12 Aralık 2012 tarihlerinde Senegal’in başkentinde düzenlenecek olan fuara civardaki ülkelerden de katılım beklenmektedir.

Bu duyuru size Afrika'da bir kapı açabilir mi acaba?

İlgili Linkler:
THY:
http://www.turkishairlines.com/tr-tr/kurumsal/firsatlar/9576/turk-hava-yollari-mogadisu-somali-ucuslarina-basliyor.aspx
İTO Nijerya Fuarı:
http://www.ito.org.tr/wps/portal/etkinlikler?etkinlikID=1ec4778049bb110e92a096fd95164aed
Ekonomi Bakanlığı Ülke Masaları:
http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke-ndx.cfm
Ekonomi Bakanlığı 2012 Yılında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar:
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=bireyselFuarlar

Dış Ticaret'le ilgili ipuçları - 2

Biliyor musunuz?

İGEME tarafından ürünlerin yurt dışına elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini karşılamaktadır. e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin % 50'sinin karşılandığı bu destekden aşağıdaki siteleri kapsamaktadır.

http://www.alibaba.com/
http://www.fordaq.com/
http://www.recycle.net/
http://www.archiexpo.com/
http://www.globalsources.com/
http://www.steelorbis.com/
http://www.bau-portal.com/
http://www.icomtrader.com/
http://www.tecdoc.de/
http://www.directindustry.com/
http://www.kompass.com/
http://www.techpilot.net/
http://www.dothealth.com/
http://www.lubricants1.com/
http://www.tradeatlas.com/
http://www.environmental-expert.com/
http://www.mfg.com/
http://www.tradeboss.com/
http://www.europages.com/
http://www.nauticexpo.com/
http://www.tradekey.com/
http://www.fibre2fashion.com/
http://www.psionline.de/
http://www.turkishexporter.net/

Küresel Ekonomik Görünüm

Küresel ekonomik görünüm 2010: 3. çeyrek

Deloitte, üç ayda bir yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporlarının 2010 üçüncü çeyrek sayısında, küresel ekonomideki toparlanma süreci mercek altına alındı. Çalışmada, Avrupa ve ABD'nin ekonomik iyileşme konusundaki fikir ayrılıkları üzerinde durulurken, önde gelen ekonomilerin durumları değerlendirildi. ABD'de son açıklanan istihdam ve konut rakamlarının hayal kırıklığı yarattığını belirten Deloitte uzmanları, her şeye rağmen ekonomik büyümenin süreceğini belirttiler.


Kaynak:
http://www.deloitte.com/view/tr_TR/tr/sektorler/finansalhizmetler/9c0253ec0b369210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm

Dış Ticaret'le ilgili ipuçları

Biliyor musunuz?

Yeni pazarlara ilgili araştırma yaparken Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC-International Trade Center)tarafından hazırlanan bazı pazar analiz araçlarına ücretsiz olarak http://www.intracen.org/marketanalysis/ adresinden ulaşabileceğinizi biliyor musunuz?

Bu pazar analiz araçlarını şu şekilde sıralayabiliriz.
- http://www.trademap.org/ Ülke/Ürün Performansı Bazlı Bilgi
- http://www.macmap.org/ Pazara Giriş Bilgi Kaynağı
- http://www.intracen.org/countries Ülke Bazlı Rekabet Edebilirlik Bilgisi
- http://www.investmentmap.org/ Ülke/Sektör Bazlı Yatırım Bilgi Kaynağı
- http://www.p-maps.org/ Ürün Bazlı Bilgi

©www.gokhanerol.com

2 Eylül 2010 Perşembe

Staj İlanı

Türkiye'nin önde gelen denetim firmalarından KPMG stajyer aramakta olup duyurusu aşağıdadır.

Denetim ve Vergi Bölümlerimizde kış dönemi için stajyer alımlarımız başlıyor. Haftada en az 3 gün gelebilecek işletme, ekonomi ve uluslararası ilişkiler bölümünde son sınıfta okuyan öğrenciler http://www.kpmg.com.tr/adresinden form doldurarak başvurabilirler.

İlginiz için şimdiden teşekkürler.

Saygılarımızla,

KPMG Türkiye
İnsan Kaynakları Departmanı
http://www.kpmg.com.tr/

Masrafları Yönetmek

Her ne kadar cari açık sıkıntısı yavaştan gündemimizdeki yerini alsa da, Ağustos sonu itibarıyla ihracatımız 73 Milyar dolar rakamını görmüştür. İhracatçılarımızla her yerde karşılaşmak mümkündür. Afrika’nın balta girmemiş ormanlarında haftalarca elinde çanta gezen ihracatçılarımızın başarısını alkışlamamak mümkün müdür?
Bu rakamları görmenin haliyle bedeli vardır. Firmalarımız sürekli yaşanan krizlerde ayakta kalmanın tek yolunun ihracattan geçtiğini gördükten sonra kesenin ağzını açmaya başlamışlardır. Masrafları incelediğimizde, ulaşım ve konaklamanın en büyük iki gider kalemi olduğunu görmek mümkündür. Haliyle bu iki masrafı yönetebilirsek saha araştırma masraflarımızı yönetmemiz mümkündür.

Konaklama ile ilgili sıkça kullandığım hrs.com sitesinden uygun fiyatlarla karşılaşmışımdır. Ayrıca Novo Otel ve ibis Otel zincirleri uygun fiyatları ve fiyatına ters oranla hizmet kalitesiyle rakiplerinden sıyrılmaktadır.

Ulaşımla ilgili ise expedia.com sıkça müracaat ettiğim siteler arasındadır. Tabi bunun dışında da birçok site daha vardır. Yolculuk öncesinde mutlaka bu siteler aracılığıyla fiyat kontrolü yapmanızı öneririm. Tabi havayolu şirketlerinin yapmış olduğu promosyonları takip etmek de diğer bir alternatiftir.

Bunların dışında kargo ve iletişim maliyetlerini de göz ardı etmemek gerekmektedir. Eğer göndereceğiniz numunenin acelesi yoksa PTT çok uygun alternatif olacaktır. Sesli iletişimde ise Skype duymayan kalmamıştır sanırım.

Bugün size THY’nin yaptığı Podgorica(Karadağ) promosyonundan bahsetmek istiyorum. Temmuz ayında başlayan uçuşlarla ulusal gururumuz Türk Hava Yolları yeni bir havaalanına ulaşmanın dışında, bizlere yeni bir ticaret kapısı açmış olmaktadır. Eylül ayında kampanyalı fiyatlar geçerli olup 390 TL’ye gidiş-dönüş bilet bulmak mümkündür.

Eski Yugoslavya’nın parçası olan Sırbistan’ın nüfusu 7,5 milyon nüfusudur. Gıda ürünleri başta olmak üzere ihracat potansiyelimizin olduğu bir ülkedir. İGEME’nin sayfalarından da bilgi alabileceğiniz ülke Türkiye’ye yakınlığı ile lojistik açıdan da avantaj sunmaktadır.

Faydalanılan Siteler:
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.hrs.com/
http://www.novotel.com/
http://www.ibishotel.com/
http://www.expedia.com/
http://www.ptt.gov.tr/
http://www.skype.com/
http://www.thy.com/
http://www.pks.rs/ (Sırbistan Ticaret Odası)
http://www.siepa.gov.rs/
http://www.igeme.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=S%C4%B1rbistan#links

Sevgilerimle,
Gökhan EROL

1 Eylül 2010 Çarşamba

İhracatçının Yol Haritası


Bu yazı ihracata yeni başlayanlar için yol haritası olması amacıyla hazırlanmıştır.

İşe yeni giren arkadaşlarım, sizden işe baslar başlamaz mucize yaratmanızı beklemiyorlar bunu unutmayınız.

Şu adımları izleyerek adım adım ihracata doğru ilerleyebilirsiniz;

1- TANI: Öncelikle şirketiniz ne üretiyormuş, hangi hammaddeleri kullanıyormuş, neden bu
hammaddeleri kullanıyormuş gibi soruların cevaplarını biliyor olmanız gerekir. Bu bilgilere ulaşabileceğiniz en güvenilir kaynak firmanızın Kapasite Raporu'dur. Ayrıca size en iyi cevabı verecek olan kişi şirketinizin İmalat Müdürü veya İmalat Şefidir. Eğer firmanız üretici değilse, daha önceden gerçekleşen ihracat dosyalarını inceleyerek fikir edinebilirsiniz. Unutmayınız ki, sattığınız ürünü bilmiyorsanız, başarılı olmanız çok zordur.

2- YOL HARİTASI: Kendinize mutlaka bir yol haritası oluşturunuz. Bunu oluştururken şu yolu izleyebilirsiniz:
a) Mutlaka kendinize hedef ülke belirleyiniz. Yeryüzünde 200’den fazla ülke var. Bunların hepsine birden odaklanmanız mümkün değildir. İşin kolayına kaçmak isteyenler için 2007 yılından beri söylediğimi tekrar edeceğim: Arapça konuşulan ülkelerin tamamı ve tüm Afrika kıtası hedef pazar olarak seçmek için çok uygundur. Ama ürününüze özel araştırma yapmanız en doğrusudur.
b) Masa Başı ve Saha Araştırması: Masa başı araştırma yapmadan sahaya çıkmak, para kaybı ve rezil olma garantisi demektir. Masa başında kendinize en az 3 potansiyel müşteri belirlemeden ilgili ülkeye sakın adım atmayınız. Bu müşterilere şu kanallardan ulaşabilirsiniz; geçmiş fuar katılımcıları, B2B siteler, anahtar kelimler aracılığıyla internetten araştırma yapmak, yurtdışındaki ticaret ataşeliklerimiz, araştırma şirketleri, ülke raporları vs. 
c) Devlet Yardımlarından faydalanmak için müracaatlarda bulununuz. Hedef ülkenizi
belirledikten sonra, katılacağınız fuarlar veya saha araştırması için devlet desteklerinden faydalanabilirsiniz. Devlet ihracatçımızı fuar, pazar araştırması, rapor desteği, e-ticaret sitelerine üyelik ve eğitim gibi konularda desteklemektedir. Prosedür önce ihracatçının ödeme yapması, sonrasında ödeme ve diğer belgelerle müracaat ederek ödediği ücretlerin belirli kısımlarını iade alması şeklide yürümektedir. Geri ödemeler yaklaşık olarak 5-6 ay gibi sürelerde gerçekleşmektedir.

d) Seçilen hedef ülkeye göre ürün araştırması yapınız. İhracat öncesinde bazı soruların cevabına ulaşmanız gerekmektedir; Ürününüzün o ülkeye ithalatı ile ilgili her hangi bir yasaklama var mıdır? Markanız o ülkede firmanız adına tescilli midir? O ülke yasalarına göre ürünün ambalaj veya etiketinde bir değişiklik yapmak gerekiyor mu? Her hangi bir ön izin almanız gerekiyor mu?


3- PAZARLIK: Müşteri bulduğunuzda, pazarlığa hazır ve ayrıca prensiplerinizi önceden belirlemiş olmanız gerekmektedir. Bununla ilgili olarak sizlere 2 adet dosya (Pazarlık ve Teklif isimli Word dosyaları) vermiştim. Bu aşamada çok işinize yarayacaktır.


4- SÖZLEŞME: Ürüne ve tutara göre sözleşme yapmanız gerekebilir. Derslerde dijital ortamda verdiğim sözleşme örneğini lütfen inceleyiniz. 
a) Teslim şeklinizi belirleyiniz. 2011 yılı başında yürürlüğe giren INCOTERMS 2010 teslim şekillerinden birisi üzerinden alıcı ile anlaşma yapınız. Belirlediğiniz teslim şekli, satıcıdan alıcıya hangi noktada maliyet ve risklerin devredildiğini göstermekle beraber, birim fiyatı da etkileyen bir unsurdur.
b) Ödeme şeklinizi belirleyiniz. Alıcı ile satıcı bir teslim şekliyle beraber ödeme şekli üzerinde de anlaşmaktadır. Dört ana teslim şeklinden birisinin seçilmesi söz konusu olabileceği gibi karma bir şekilde ödemenin geröekleşmesi de mümkündür. İhracatçı açısından en güvenilir ödeme yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz: Peşin, Akreditifli, Vesaik Mukabili, Mal Mukabili.

Masa Başı Araştırması İçin Kullanılabilecek Siteler:Hepinize tekrar başarılar dilerim...

Sevgilerimle,
Gökhan EROL
533 761 19 34

İstanbul Gümrükleri kapsamında olmak üzere, parsiyel ithalatlarda, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri nezaretinde araç tahliyesi hk.

Antrepolara boşaltılmak üzere gümrük idarelerine gelen araçlarda bulunan eşyanın birden fazla alıcısının olması durumunda tüm alıcı firma temsilcilerinin antrepo beyannamelerini vermelerini müteakip araç boşaltılabilmekte,alıcılardan bir tanesinin dahi antrepo beyannamesi vermemesi durumunda diğer alıcılara ait eşya da boşaltılamamaktadır. Bu durum özellikle nakliyeci firmaların bir haftaya varan gecikmeler nedeniyle şikâyetlerine konu olmakta, sözü edilen firmalar tarafından eşyanın beklemesi nedeniyle taşıma maliyetlerinin arttığı ve özellikle yarı mamul veya hammadde cinsi eşyanın üretime geçişlerinde gecikmeler dolayısıyla siparişlerin zamanında yetişememesine neden olmaktadır...

http://www.igmd.org/haberdevam.asp?haber_id=2561

Facebook’dan gönderi yapan Yurtiçi Kargo müşterileri %20 taşıma indiriminden yararlanabilecekler.

Yurtiçi Kargo, Türk Kargo sektöründe ilk defa sosyal medya üzerinden kargo gönderimini de içeren uygulamayı başlattı. Sözkonusu uygulama çeçevesinde, Facebook içinde yer alan Yurtiçi Kargo kurumsal sayfasını ziyaret edenler, arzu ederlerse kargolarını Facebook üzerinden de gönderebilecekler.


Yurtiçi Kargo, başlattığı bu uygulama çerçevesinde yılsonuna kadar Facebook üzerinden gönderi yapan tüm Türkcell hatlı kullacılara, yine sektörde ilk defa hayata geçirilen “Konuşturan Kargo” uygulaması ile TL/dakika kazandıracak. Ayrıca, kampanya süresince, Facebook’dan gönderi yapan müşteriler %20 taşıma indiriminden de yararlanabilecekler.

http://www.persemberotasi.com/2010/08/yurtici-kargo-ezber-bozdu/

Dış ticaret açığı 7 ayda yüzde 89 arttı

Dış ticaret açığı temmuz ayında 6 milyar 417 milyon dolara çıkarken, 7 aylık ticaret açığı yüzde 89.4 artışla 35 milyar dolara ulaştı.


Türkiye İstatistik Kurumu ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre 2010 yılı Temmuz ayında, 2009 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 6 artarak 9 milyar 597 milyon dolar, ithalat ise yüzde 24,6 artarak 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı 3 milyar 796 milyon dolardan 6 milyar 417 milyon dolara çıktı. 2009 Temmuz ayında yüzde 70,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2010 Temmuz ayında yüzde 59,9'a geriledi

http://www.dunya.com/dis-ticaret-acigi-7-ayda-yuzde-89-artti_99020_haber.html

Nijerya

NİJERYA


Özellikle tarım ve gıda ürünlerinde ihracat potansiyeli yüksek görünen Nijerya'nın, 150 Milyona yaklaşan nüfusuyla çok cazip bir pazar izlenimi vermektedir. Ancak ülkenin sıkça dolandırıcılık hikayelerine adının karıştığı da unutulmamalıdır...

http://www.igeme.org.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=Nijerya

Avrupa’da Engellerin Kalkması E-Ticareti Artırıyor

1 Haziran 2010’da Avrupa Birliği’nde mal ve hizmetlerin internet üzerinden satışına ilişkin yeni bir düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle üreticiler, internet üzerindeki fiyatlar ve satış miktarlarına ilişkin sınır koyma hakkına sahip olmayacaklardır.


Bu düzenleme sayesinde elektronik ticaret artacak ve dağıtım ağının her noktasından elektronik ticaret mümkün hale gelecektir. Önceki düzenleme üreticilere distribütörlerin ürünü internet üzerinden satışını yasaklama hakkı verirken, yeni düzenleme ile distribütörler de malları internet üzerinden satma hakkına sahip olmaktadırlar. Bu sayede distribütör firmalar, büyük mağazalar ve internetten satış yapan siteler ürünlere uygulanan fiyat ve miktar kısıtlamalarından etkilenmeyeceklerdir.

Kaynak: http://www.emarketservices.com/