20 Haziran 2012 Çarşamba

Yeni Teşvik Mevzuatı ve Uygulamaları EğitimiYeni Teşvik Mevzuatı ve Uygulamaları
(20 Haziran 2012 Tarihli Tebliğle Gelen Değişiklikleri İçermektedir)

2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hk. Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği 20 Haziran 2012 günlü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Böylece Nisan ayı başlarında Ekonomi Bakanı Çağlayan tarafından duyurulan Yeni Teşvik Paketi’nin uygulama esasları belirlenmiştir.

Yeni teşvik paketiyle beraber, bölgeler, sektörler ve yeni destek unsurlarında yatırımcı lehine değişiklikler söz konusudur. Pakette yatırımların bir an evvel başlaması teşvik edilmektedir. Bazı destek konularına bu nedenle ilave destekler verilmiştir.

Ayrıca Organize Sanayi Bölgeleri, stratejik yatırım konuları ve büyük ölçekli yatırımlara ilave destek unsurları verilerek cazip hale getirilmiştir.

Yeni yatırım yapmayı planlayan firmalar, mevcut yatırımını büyütmek isteyen veya modernize etmek isteyen firmalara yönelik hazırlanan eğitimimiz 20 Haziran 2012 günü yayımlanan Tebliğ esas alınarak hazırlanmış olup, tüm yenilikleri içermektedir.
İÇERİK
-        Yeni teşvik sistemi uygulamaları
-        Genel teşvik uygulamaları ve destek unsurları
-        Bölgesel teşvik uygulamaları ve destek unsurları
-        Büyük ölçekli yatırımlar ve destek unsurları
-        Stratejik yatırımlar ve destek unsurları
-        Yeni teşvik mevzuatında bölgeler
-        Vergi İndirimi Uygulamaları
-        Öncelikli yatırımlar nelerdir?
-        Büyük ölçekli yatırımlarda limitler
-        Stratejik yatırımlar nelerdir?
-        Organize Sanayi Bölgeler’de yatırım avantajları
-        Yatırım teşvik belgesi nedir?
-        Nasıl müracaat edilir?
-        Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir?
-        Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?
-        Hangi harcamalar teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez?
-        Yatırım cinsleri nelerdir?
-        Stratejik yatırım ne demektir? Şartları nelerdir?
-        Yatırım teşvik belgesi kapsamında mahrece iade işlemleri nasıl gerçekleştirilir?
-        Kullanılmış makine ve teçhizat ithali mümkün müdür? Müracaat esasları nelerdir?
-        Faiz destekleri
-        Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamaları
-        Sigorta primi desteği
-        İthal ve yerli makine ve teçhizat listesi değişikliği mümkün müdür?
-        Teşvik belgesinin revizesi
-        Süre uzatımı
-        Yatırım konusu değişikliği mümkün müdür?
-        Finansal kiralama işlemleri ne şekilde uygulanmaktadır?
-        Belge kapsamındaki makineler devri işlemleri
-        Mücbir sebep ve fevkalade hal durumları
-        Tamamlama vizesi nasıl yapılır?
-        Yerel kurumların görevleri nelerdir?

SÜRE: 1 Gün
MÜRACAAT: info@inovakademi.com

19 Haziran 2012 Salı

Yeni Teşvik Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı...

19 Haziran 2012 tarihli 28328 sayılı Resmi Gazete'de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” yayımlandı.

Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar olarak 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır.
Bölgeler:
1.Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla
2.Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova
3.Bölge: Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak
4.Bölge: Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas
5.Bölge: Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat
6.Bölge: Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

Genel Teşvik Uygulamalarıyla Sağlanan Faydalar:
a) Gümrük vergisi muafiyeti.
b) Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.
c) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için).

Bölgesel Teşvik Uygulamalarıyla Sağlanan Faydalar:

a) Gümrük vergisi muafiyeti.
b) KDV istisnası.
c) Vergi indirimi.
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.
d) Yatırım yeri tahsisi.
e) Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki yatırımlar için).
f) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
g) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

Büyük Ölçekli Yatırımlara Sağlanan Faydalar:
a) Gümrük vergisi muafiyeti.
b) KDV istisnası.
c) Vergi indirimi.
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.
d) Yatırım yeri tahsisi.
e) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
f) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

Stratejik Yatırımlara Sağlanan Faydalar:
a) Gümrük vergisi muafiyeti
b) KDV istisnası.
c) Vergi indirimi.
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.
d) Yatırım yeri tahsisi.
e) Faiz desteği.
f) KDV iadesi.
g) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
ğ) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

Asgari Sabit Yatırım Tutarı
Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının,
1. ve 2. Bölge: 1 Milyon TL
3, 4, 5 ve 6. Bölge: 500 Bin TL

Müracaat
Teşvik belgesi müracaatları, Ekonomi Bakanlığı’na yapılır. Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.

Stratejik yatırımlar
İthalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.
a) Asgari sabit yatırım tutarının 50 Milyon TL’nin üzerinde olması
b) Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.
c) Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.
ç) Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması.

Gümrük vergisi muafiyeti
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.

KDV istisnası ve iadesi
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV’den istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır.

Sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.
Faiz desteği
En az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;

a) 3 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde 3 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 1 puanı,
b) 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde 4 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 1 puanı,
c) 5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı,
ç) 6 ncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde 7 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı,
d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı,

Sigorta primi işveren hissesi desteği
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda söz konusu destek aşağıda belirtilen sürelerde uygulanır.

Bölgeler
31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar
1/1/2014 tarihinden itibaren
başlanılan yatırımlar
1
2 yıl
-
2
3 yıl
-
3
5 yıl
3 yıl
4
6 yıl
5 yıl
5
7 yıl
6 yıl
6
10 yıl
7 yıl

Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemez.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Bölgeler
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)
1
10
3
2
15
5
3
20
8
4
25
10
5
35
11
6
50
15

Sigorta primi işçi hissesi desteği
6. bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, 10 yıl süreyle Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

Gelir vergisi stopajı desteği
6. bölge için düzenlenen teşvik belgeleri, 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Vergi indirimi
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.


Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Bölgeler
Yatırıma katkı oranı (%)
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)
Yatırıma katkı oranı (%)
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)
1
10
30
20
30
2
15
40
25
40
3
20
50
30
50
4
25
60
35
60
5
30
70
40
70
6
35
90
45
90Ancak, bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıdaki tabloda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Bölgeler
Yatırıma katkı oranı (%)
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)
Yatırıma katkı oranı (%)
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)
1
15
50
25
50
2
20
55
30
55
3
25
60
35
60
4
30
70
40
70
5
40
80
50
80
6
50
90
60
90

Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir.
Öncelikli yatırım konuları
Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.
a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).
ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
e) Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar.
f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.
g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.
h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.

Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar
Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamaları halinde vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.
a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB) gerçekleştirilmesi.
b) Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması.

AR-GE ve çevre yatırımları
AR-GE ve çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden yararlandırılır. Söz konusu yatırımlar, 6 ncı bölgede gerçekleştirilmesi halinde gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteğinden de yararlanabilir.

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120619-1-1.doc

Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120619-1-2.xls

Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Asgari Yatırım Tutarları:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120619-1-3.doc

Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120619-1-4.doc

Demir Çelik Ürünleri Listesi:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120619-1-5.doc