26 Eylül 2012 Çarşamba

DAT teslim şekli hakkında ipucuINCOTERMS 2010® teslim şekilleri ICC tarafından düzenlenerek 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. 11 tane teslim şeklinden oluşan INCOTERMS 2010® geçmiş uygulamalara göre yeni teslim şekillerini içermektedir.

Bunlardan DAT teslim şekli şu şekilde tarif edilmektedir; Satıcının malları belirlenen varış yerindeki belirlenen terminalde taşıma aracından boşaltılmış bir şekilde alıcının tasarrufuna bırakmakla malları teslim ettiğini ifade eder.

Ayrıca INCOTERMS 2010®  kitapçığında “Terminal terimi, rıhtım, depo, konteyner sahası veya yol, demiryolu veya hava kargo istasyonu gibi yeri kapsar.” denmektedir. Türkiye’deki karşılığı için “Antrepo’da Teslim” demek bence daha uygun olacaktır. Zira tanımda geçen yerlerin Türk mevzuatlarında “antrepo” olarak geçmektedir.

Tanımda da belirtildiği gibi satıcının yükümlülüğü belirlenen antrepoya malları indirince tamamlanmaktadır. Uygulamada malların hangi antrepoya konuşacağına gümrük yetkilileri karar vermektedir. Bu mal cinsine göre özel nitelikli antrepolar da olabilmektedir. Tabi ki mal sahipleri antrepo seçim isteklerini belirtebilmekle beraber, son karar gümrük idaresindedir. Bazı durumlarda ise antrepolarda yer olmadığından ötürü istek yerine getirilememekte, aynı gümrüğe bağlı başka bir antrepoya araç tahliye için sevk edilebilmektedir.

DAT teslim şeklinde yer belirtilirken bu durum göz önünde bulundurulmalı ve antrepo adı teslim şeklinin yanına yazılmayıp, ilgili gümrük adı belirtilmelidir. Böylelikle ileride ortaya çıkması muhtemel problemler baştan önlenmiş olacaktır.

INCOTERMS 2010® detaylarına aşağıdaki linkten TOBB’un ICC yayın listesi sayfalarından sipariş vererek ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için: http://icc.tobb.org.tr/

INCOTERMS 2010® kitapçığına ulaşmak için: http://icc.tobb.org.tr/yayinlistesi/YayinListesi.xlsx
 
 

25 Eylül 2012 Salı

Halkın sanatçısı, büyük ustayı kaybettik...1938 yılında Abdallar Köyü'nde doğan Ertaş, halk ozanlığını dünyaya geldiğimde sazı göbeğime koymuşlar diye anlatırdı. İlkokula gittiği yıllarda önce keman, daha sonra bağlama çalmayı öğrendi. "Aynı ruhun insanlarıyız." şeklinde ifade ettiği babası aynı zamanda tek etkilendiği kişiydi. Babası Muharrem Ertaş’la birlikte düğünlere giderek bozlak türküleri söyledi.

1950’lerin sonlarına doğru İstanbul’a gelerek ilk plağını yaptı. Babası Muharrem Ertaş’a ait "Neden Garip Garip Ötersin Bülbül"türküsü çok beğenilmişti. Ardından diğer plak, kaset ve halk konserleri geldi.

Sağlık sorunları nedeniyle gittiği Almanya’da uzun yıllar kaldı. 2000 yılında İstanbul’da verdiği konserle sahne hayatına dönüş yapmıştı.

Kendisine sunulan “devlet sanaçılığı” ünvanını 'hepimiz bu devletin sanatçısıyız, ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor' diyerek teklifi kabul etmemiştir. Ödülü geri çevirmesini “Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam benim için en büyük mutluluk bu. Şimdiye kadar devletten bir kuruş almadım, bir tek TBMM tarafından üstün hizmet ödülünü kabul ettim. Onu da bu kültüre hizmet eden ecdatlarımız adına aldım." diyerek açıklamıştır.

Türk halkı Ertaş’a büyük destek vermiş ve adeta yaşayan bir efsane olmuştur. Unesco tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen Ertaş, 25 Nisan 2011 tarihinde İTÜ Devlet konservatuarı tarafından fahri doktora ödülüne layık görülmüştür.

Kaynak: www.wikipedia.org

24 Eylül 2012 Pazartesi

İthalat İşlemlerinde İş Akışı

İthalatlar sırasında mallar Türk gümrüklerinde bazı işlemlere tabidir. Bu ithalatın türüne göre değişmekle beraber genel olarak aşağıdaki şekildedir.

Ancak iş akışında belirttiğimiz kırmızı ve sarı hat dışında mavi ve yeşil hatlarda bulunmaktadır. Mavi hat "Basitleştirilmiş Usulde İşlem" yapma hakkına sahip mükkelleflerin kullanabildiği ve neredeyse bir kaç basit beyanla ithalatçıların işlemleri tamamlanabilmektedir. Yeşil hat ise, Emniyet, Jandarma, Cumhurbaşkanlığı... gibi kurumların kullandığı bir hattır.

Ayrıca iş akış şemasında, vezne diye belirttiğimiz ödeme şekline ilave olarak, anlaşmalı bankalar kanalıyla, Gümkart ve günlük bloke çek ile de vergi ödeme seçenekleri mevcuttur.


20 Eylül 2012 Perşembe

Eğitimlerimiz devam ediyor...


Ticari İstihbarat Kanalları ve Dijital Pazar Araştırması egitimini İmmib bünyesinde gerçekleştiriyoruz...

18 Eylül 2012 Salı

Poliçe (Bill of Exchage)


İhracatçı tarafından hazırlanan, ithalatçının belirli bir süre sonunda veya vadede, tutarı ve döviz cinsi belirlenmiş meblağı, lehdara ödenmesi için vermiş olduğu yazılı ve şartsız ödeme emrine poliçe denir. Uluslararası ticarette akreditif mektubu ekinde veya vesaik mukabili ödemede ithalatçıya gönderilen evraklar ekinde yer alabilmektedir.

Poliçe ödenmesine ilişkin kullanılan bazı terimler şu şekildedir:
·         At sight: görüldüğünde ödemeli (peşin olarak da adlandırılmaktadır)
·         At … days sight: görüldükten … gün sonra ödemeli
·         At … days after B/L date: Konşimento tarihinden … gün sonra
·         On 17/November/2012: Belirli bir tarihte ödemeli

İhracatçılarımızın “Banka Avalli” poliçelerde SWIFT mesajıyla bilgilendirme istemeleri halinde, ithalatçı bankası tarafından MT7XX kodlu mesajla aval verildiği bildirilecektir. Bu durum ihracatçının poliçeyi kırdırmayı istemesi halinde, erken fonlamaya imkan verecektir.


6 Eylül 2012 Perşembe

İhracatçılar, sahte e-maillere dikkat!


Hong Kong, Malezya, Endonezya gibi uzakdoğu ülkelerine ihracat gerçekleştiren firmalara dadanan dolandırıcılara karşı Ege İhracatçı Birlikleri uyarıda bulundu.

Firmalarının Uzakdoğu temsilcisinin e-posta adresinin yapılan bir harf değişikliği ile taklit ederek ithalatçı firmaya iletilen bir e-posta mesajı ile ithalatçı firmadan kalan alacaklarının, firma hesapları üzerinde yapılan bir resmi denetim nedeniyle sözleşmede yer alan hesap yerine, bölge ülkelerinden birisinde faaliyet gösteren bir bankada firma ile ilişkisi olmayan yabancı bir şahıs adına açılan bir hesaba ivedilikle yatırılmasının talep edildiği ve dikkat edilmesi bildirildi.

Yazının tamamı:
http://www.egeliihracatcilar.com/UyeDuyuruSistemiEkler/2012/9/3022754320129611849/E-Posta%20ile%20Doland%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k%20Giri%C5%9Fimi%20Hk_00002631.docx

3 Eylül 2012 Pazartesi