31 Mayıs 2011 Salı

Nisan Ayı Dış Ticaret Açığı 9,052 Milyon Dolara Ulaştı...

2011 Nisan ayında ithalat %40,2 arttı

TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre; 2011 yılı Nisan ayında, 2010 yılının aynı ayına göre ihracat %26,5 artarak 11 898 milyon dolar, ithalat %40,2 artarak 20 950 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı 5 540 milyon dolardan, 9 052 milyon dolara ulaştı.

 

2010 Nisan ayında %62,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2011 Nisan ayında %56,8’e geriledi.

                                                                                             
Haberin Tamamı: www.tuik.gov.tr

27 Mayıs 2011 Cuma

Djital Vergi Levhası Dönemi Başladı...


MALİYE BAKANLIĞI VERGİ LEVHASIYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER GETİRDİ
Vergi levhası almak mecburiyetinde olan ticari, zirai ve serbest meslek kazanç sahipleri ile adi şirketler, kolektif, komandit, anonim ve limited şirketler ile iş ortaklıkları, artık vergi levhalarını merkez, şube ve satış mağazalarına asmayacak. Ancak vergi levhası alma zorunluluğu devam
edecek.

Düzenlemeyle ile vergi levhası almak için vergi dairelerine gidilmeyecek. Mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini zamanında vermeleri halinde vergi levhası sistem tarafından otomatik olarak mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacak.

Mükellefin beyannamesini süresinde vermemiş olduğu durumlarda da, vergi levhasını yasal olarak alma süresi içerisinde beyannamenin verilmesi kaydıyla, vergi levhası sistem tarafından otomatik olarak internet vergi dairesi hesabına gönderilecek. Her iki durumda da mükellefin vergi levhasını süresi içinde aldığı kabul edilecek.

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için 1 Nisan'dan itibaren, kurum vergisi mükellefleri için 1 Mayıs'tan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklar.

Bu şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecek. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmünde olacak.

Vergi levhasında mükellefin adı ve soyadı, ticaret unvanı, iş yeri adresi, vergi kimlik numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi türü, işe başlama tarihi, faaliyet kodu ve türü, faaliyet durumu, beyan edilen matrah ve bu matrahın ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergi, internet vergi dairesi tarafından üretilecek onay numarası ve onay tarihi yer alacak.

Vergi levhası alma zorunluğu olan mükellefler levhaları iş yerlerinin merkezlerinde, şubelerinde, satış mağazalarında, çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhananelerinde, taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklar.

VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYA CEZA
Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin bu mecburiyete uymadıklarının tespiti halinde, her tespit için Vergi Usul Kanuna göre özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Mükellefler internet vergi dairesini kullanarak e-vergi levhası sorgulaması yapabilecekler.

Bu servis ile fatura ya da işlemlerde vergi kimlik numarası kullanan kurum ve kuruluşlar, sorgulama yapılan mükellefin vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası anahtar alan olmak kaydıyla sorgulanan mükellefin, vergi kimlik numarasının doğruluğunu, faal mükellef olup olmadığını ve unvanını sorgulayabilecek.

Özel ve kamu kurum ve kuruluşları, bu servisi kullanarak, kendilerine sunulan vergi levhasının doğru ve güncelliğini de sorgulayabilecek. Bu servisten yararlanan kurum ve kuruluşlar, sorgulama yaptıkları vergi levhası güncel değilse, ''Bu mükellefin yeni vergi levhası bulunduğu'' kendilerine mesajla bildirilecek. İstenmesi durumunda da güncel vergi levhası gönderilecek.

''FİYATLARIMIZDA KDV DAHİLDİR'' İBARESİ DE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
22 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin ''Levha Asma Mecburiyeti'' başlıklı 1-B bölümünde yer alan ''... Fiyatlarımıza Katma Değer Vergisi Dahildir ibaresini taşıyan en az (20 cm x 30 cm) ebadında bir levhayı işyerlerinde müşterilerin görebileceği bir yere asmak ve vitrinlerinin bulunması halinde, aynı ebatta, aynı ibareyi taşıyan ikinci bir levhayı da müşterilerin rahatlıkla görebilecekleri şekilde vitrinlerine koymak mecburiyetindeler'' ifadesi de yürürlükten kaldırıldı.
Buna göre mükelleflerin söz konusu levhayı asmak veya vitrinlerine koymak mecburiyeti de bugünden sonra bulunmayacak.


Haberin Tamamı: www.sabah.com.tr

Antrepolar Lojistik Merkez Olarak Kullanılacak


4.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT KAYDA GİRECEK
“Perakende Sektörü Eylem Planı” çerçevesinde ele alınacak olan 4.5 milyar dolarlık kayıt dışı tekstil ihracatı, liman ve havalimanı yakınlarında kurulacak olan Antrepolar ve Basitleştirilmiş Gümrük Hattı ile ihracata kazandırılacak. Osmanbey, Laleli ve Merter İşadamları Dernekleri, Gümrük Müsteşarlığı ve DışTicaret Müsteşarlığı işbirliği ile hazırlanan proje sektörde ihracat dışı gözüken milyar dolarlık ticareti kayıt altına almayı amaçlıyor.

TELEFONLA SİPARİŞ ARTIK MÜMKÜN OLACAK
Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) Başkanı Ali Ulvi Orhan:
“Telefonla sipariş vermek isteyen bir kesim müşteri var. Mesela şu anda Rus bir müşteri telefonla sipariş veremiyor. Mutlaka kendisinin gelmesi şartıaranıyor. Yeni yapılacak uygulamalarla müşteri telefonla mal siparişi verebilecek. Antrepolarda toplanan mallar ihracat sayılacak ve kayıt altına alınacak. Bu proje büyük bir oluşum büyük bir organizasyon olacak.”

YÖNETMELİĞİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE KOLAYLIKLAR
Gümrük Müsteşarı Ziya Altunyaldız, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, yapılan yönetmelik değişikliğinin getirdiği yenilikler ve sağladığıkolaylıkları şu şekilde sıraladı:
· Elleçeme faaliyetlerinin antrepolar dışında firmaları kendilerine ait tesislerinde yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.
· İthal eşyası koruma önlemleri ve ek mali yükümlülüklere tabi olmaksızın yerli eşya ile birleştirilip paketlenerek ihraç edilmesi mümkün hale getirilmiştir.
· Firma tesislerinde birleştirilen veya paketlenen eşya, firma tarafından doğudan ihraç edilebileceği gibi, sonradan ihraç edilmek üzere antrepoya da konulabilecektir.
· Eşya ihraç edilemediği takdirde, firmalarca vergileri ödendikten sonra yurt içinde satış da sunulabilecektir.
· Elleçeme faaliyetleri için her defasında gümrük idaresinden izin alınması yerine, yapılacak işlemin mahiyeti hakkında gümrük idaresine bilgi verilerek, genel bir elleçleme izni alınabilmesine imkan tanımıştır.
· Paketleme ve birleştirme işlemi yapılmış eşyanın tekrar antrepoya geri getirilmeden, firmaları paketleme ünitelerinden transit veya ihracat gibi bir gümrük işlemine tabi tutulabilmesine imkan sağlanmıştır.
· Antrepolara ihraç kaydıyla konulan eşyanın ihracatının yapılamaması durumunda, eşyanın yeniden yurt içine getirebilmesine imkan tanımışı. Böylece ihracatçının herhangi bir nedenle ihracatı gerçekleştirememesi durumunda, ihraç eşyasını yurt dışına gönderme mecburiyeti de ortadan kaldırılmıştır.
· Antrepo rejimindeki 3. ülke menşeli eşyanın AB üyesi ülkelere gönderilmesinde gümrük vergilerinin tahsil edilerek A.TR dolaşım belgesi düzenlenmesine imkan tanınmıştır.
· Eşyanın AB üzerinden Türkiye’ye değil, Türkiye üzerinden AB’ye transit ticaretinin gerçekleştirilmesine imkan sağlanmıştır.

Haberin Tamamı: www.gumruk.gov.tr

25 Mayıs 2011 Çarşamba

Türkiye'nin dizi oyuncularına yönelik ilk web sitesi açıldı...


Dizilere devlet desteğinden sonra İK desteği...

Son yıllarda yurt dışında da yoğun ilgi gören Türk dizilerine oyuncu desteği internetten geldi. Dizilerde rol almak isteyenler, kendilerini tanıtmak üzere video yükleyebilecekleri gibi, kişisel bilgilerini girip, oyuncu arayan ilanları da inceleyebilecekler.

Ayrıca yapımcılar içinde bir nevi cast ajansı görevi görecek olan oyuncufabrikası.com sitesi alanında bir ilk olma özelliğine sahip.

İlgili Site: www.oyuncufabrikası.com

19 Mayıs 2011 Perşembe

Dış Ticareti Yine İstanbul Sırtladı...İstanbul, 2011 yılının ilk 3 ayında 14 milyar 47,9 milyon dolarla ihracatın yüzde 44,6'sını, 28,9 milyar dolarla ithalatın yüzde 51'ini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 1 milyar doların üzerinde ihracat ve ithalat yapan 6 ili bulunuyor. Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den oluşan bu 6 il, ihracatın yüzde 77'sini, ithalatın ise yüzde 86,6'sını gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, en fazla ihracatın yapıldığı iller Türkiye'nin büyük şehirleri olurken, bu iller arasında İstanbul başı çekti. İstanbul'u sırasıyla  Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep izledi.

Haberin Tamamı: www.dunya.com