30 Nisan 2012 Pazartesi

2011 yılı sonu itibarıyla nüfusumuz...


Türkiye İstatistik Kurumu'nun 31.12.2011 tarihine göre nüfusumuz 74.724.269 kişi. İllere göre nüfusa baktığımızda erkeklerin ve kadınların en yoğun olduğu illerde durum şu şekilde.

Erkek Yoğun İller:
1- Tunceli, Erkek: 85.062, Kadın: 49.016, Erkeklerin kadınlara oranı: 1,55
2- Hakkari, Erkek: 147.567, Kadın: 124.598, Erkeklerin kadınlara oranı: 1,31
3- Ardahan, Erkek: 56.467, Kadın: 50.988, Erkeklerin kadınlara oranı: 1,28
4- Bayburt, Erkek: 40.292, Kadın: 36.432, Erkeklerin kadınlara oranı: 1,22
5- Şırnak, Erkek: 240.487, Kadın: 217.510, Erkeklerin kadınlara oranı: 1,13

Kadın Yoğun İller:
1- Bartın, Erkek: 91.841, Kadın: 95.450, Erkeklerin kadınlara oranı: 0,9622
2- Rize, Erkek: 159.304, Kadın: 163.708, Erkeklerin kadınlara oranı: 0,9731
3- Samsun, Erkek: 617.701, Kadın: 634028, Erkeklerin kadınlara oranı: 0,9742
4- Zonguldak, Erkek: 302.370, Kadın: 310.036, Erkeklerin kadınlara oranı: 0,9753
5- Kastamonu, Erkek: 177.666, Kadın: 182.093, Erkeklerin kadınlara oranı: 0,9757

Bu veriler incelendiğinde;
- Erkek yoğun illerin Güneydoğu Anadolu yöresinde yoğunlaştığı,
- Kadın yoğun illerin Karadeniz yöresinde yoğunlaştığı,
söylemek mümkün.

Acaba Güneydoğu Anadolu yöremizde kızlarımız hala yok sayılıyor olabilir mi?

Detaylı bilgi için:  http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10736&tb_id=2

Mayıs Ayının Önemli Günleri


Mayıs Ayının İlk Haftası: Bilişim Haftası
Mayıs Ayının İlk Haftası: Trafik ve İlk Yardım Haftası
Mayıs Ayının İkinci Haftası: Vakıflar Haftası
1 - 7 Mayıs: Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
4 - 10 Mayıs: İş Güvenliği Haftası
1 Mayıs: Bahar Bayramı
1 Mayıs: İşçi Bayramı
5 Mayıs: Avrupa Günü
6 Mayıs: Hıdrellez
Mayıs ayının 2. Pazar günü: Anneler Günü
10 Mayıs: Danıştay ve İdari Yargı Haftası
10 - 16 Mayıs: Engelliler Haftası
12 - 18 Mayıs: Hemşireler Haftası
14 Mayıs: Dünya Eczacılık Günü
14 Mayıs: Dünya Çiftçiler Günü
15 Mayıs: Hava Şehitlerini Anma Günü
15 Mayıs: Uluslararası Aile Günü
15 Mayıs Tarihini İçine Alan Hafta: Aile Haftası
18 - 24 Mayıs: Müzeler Haftası
19 Mayıs: Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19 - 25 Mayıs: Gençlik Haftası
25 Mayıs: Etik Günü
29 Mayıs: İstanbul'un Fethi

26 Nisan 2012 Perşembe

İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞLARDA KDV UYGULAMASI


Sıklıkla gelen sorulardan birisi de İhracatlardaki KDV uyguklamalarıdır. Aklınıza gelebilecek olan bir çok sorunun cevabını aşağıda bulabilirsiniz.

İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL TERKİN UYGULAMASI

Belirli koşullar altında ihraç edilmek üzere teslim edilen mallar için hesaplanan KDV’nin ihracatçı tarafından ödenmemesidir.

Yararlanma Şartları
• Sanayi Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre “imalatçı” niteliğine haiz olanların ihracatçılara yaptıkları teslimler,
• İmalatçı niteliği taşımayan satıcıların dış ticaret sermaye şirketlerine veya sektörel dış ticaret şirketlerine ihraç edilmek üzere yapılan teslimler,
• Özel finans kurumlarınca ihracatçılara yapılan teslimler
tecil-terkin sisteminden yararlanmaktadır.

Sanayi Bakanlığınca “İmalatçı” Niteliğine Haiz Olmanın Şartları
• Sanayi siciline kayıtlı olup, sanayi sicil belgesi almış olmaları,
• Sanayi odaları, ticaret odaları veya esnaf ve sanatkarlar derneklerine kayıtlı olmaları,
• İmalat içinde en az 1 işçi çalıştırmaları.
• Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olmaları,

Bu şartlara haiz olanlar tarafından ihracatçılara yapılan teslimlerde normal fatura düzenlenecek, KDV gösterilecek, ancak faturaya “3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” şeklinde bir şerh düşülmesi gerekmektedir. Bu şekilde ihracatçı, faturada gösterilen KDV’yi ödemeksizin malı teslim alacaktır.

Tecil-terkin uygulaması, sadece ihraç konusu nihai mallara uygulanabilecektir. İhracatçı tarafından olsa dahi işlemden geçirilecek ara mallar ile ihraç edilecek malın ambalajında kullanılacak mallar bu uygulamadan yararlanamayacaktır.

Bu kapsamda teslim yapılan dönemde 1 nolu KDV Beyannamesindeki Tablo III “İhraç Kaydıyla Teslimler” bölümü doldurulmak zorundadır.

Bu dönem beyannamesinde imalatçının ödenecek KDV’si olması halinde, bunun ihraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin tahsil edilmeyen KDV kadar kısmı, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilecek, ancak tahsil edilmeyip tecil edilecektir.

İhraç kaydıyla teslim edilen malların, teslim tarihini takiben aybaşından itibaren 3 ay içinde ihracının gerçekleştiğine dair ihracatçının gümrük beyannamesinin vergi dairesine ibraz edilmesi üzerine tecil edilen vergi terkin olunmaktadır.

TECİL-TERKİN İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ
Geçici İthal, Geçici Muaflık ve Dahilde İşleme Rejimleri Kapsamında İthal Edilen Mallar
Bedelli olarak geçici ithalatı yapılan malların işlenerek ihracatçılara tesliminde tecil-terkin işlemi yapılabilmektedir.
Geçici kabul ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihrac kaydıyla tesliminde tecil-terkin işlemi uygulanabilmektedir.

Üretimin Yanında Fason İmalat Yaptıranlar
İmalatçı tanımına girenler, kendi üretimine ek olarak fason imalat da yaptırmaları durumunda, fason imalatı kendi sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları, işin riskini üstlenmeleri, ham madde ve yardımcı maddeleri kendi temin etmesi koşulu ile üretilen mallar için tecil-terkin uygulanabilmektedir.

Tecil-Terkin Uygulamasının İhtiyariliği
Tecil-terkin uygulaması tamamen imalatçıların insiyatifindedir. Başka bir ifade ile KDV tahsil edilmek suretiyle satış yapılması mümkündür. İhracatçı, ödeyeceği KDV’yi isterse indirim ve iade konusu yapabilmektedir.

Daha geniş bilgi için: www.gib.gov.tr

Osmanlı'da sosyal medya yönetimi

24 Nisan 2012 Salı

Yurtdışındaki Harcamalarınızın KDV İadesinin Geri Alınabileceğini Biliyor musunuz?


Kurum adına gerçekleştirilen yurtdışı seyehatlerde yapılan harcamaların KDV'sinin geri alınabileceğini biliyor musunuz?

AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarıyla AB üyesi olmayan ülkelerdeki şirketlerin, AB ülkelerde yaptıkları seyehat harcamalarında ödedikleri KDV, AB Konseyi'nin 17 Kasım 1986 tarihli 13. Vergi direktifi kapsamında geri alınabilmektedir.

Bu kapsamda hizmet veren aracı firmalar değişen oranlarda (yaklaşık %20) komisyonlarla sizin adınıza ilgili ülke Maliye Bakanlığı'na başvurarak iade işlemlerini sizin adınıza yürütmektedir.

Hangi Masraflar İade Alınabiliyor?
-Fuarlar
-Otel ve yemek giderleri
-Konferans ve seminer katılım bedelleri
-Ulaşım ve otomobil kiralama ücretleri
-Eğitim ve danışmanlık giderleri
-Benzin ve diğer yakıt alımları

Hangi Ülkelerden Masraf İadesi Söz Konusu Olabilmektedir?
Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İngiltere, İtalya, İsrail, İsveç, İsviçre, Japonya, Karadağ, Kanada, Kore, Lüksemburg, Malta, Monako, Norveç, Romanya, Slovakya, Slovenya

Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Orjinal fatura, Vergi levhası fotokopisi, Vergi dairesi yazısı

Ne Zaman Başvurmak Gerekiyor?
KDV iadesi talebi için bir çok ülkede ilgili yıl bitiminden sonraki 6 aya kadar başvurulabiliyor. Örneğin, 2011 yılı KDV iadesi için 30.06.2012 tarihine kadar başvuru yapmak gerekmektedir. Başka bir deyişle geçen seneki yurt dışı harcamalarınız için hala başvurabilirsiniz.

Ne Kadar Sürede Sonuçlanıyor?
Kesin olmamakla beraber yaklaşık 90 gün içerisinde sonuçlanmaktadır

Detaylı Bilgi İçin Lütfen Müracaat Ediniz: info@inovakademi.com

14 Nisan 2012 Cumartesi

İstanbul için lale vakti...


İstanbul bizlere sanatsal ve sosyal aktiviteler bakımından farklı seçenekler sunmaktadır. Özellikle Nisan ayında akla lale gelirken, Mayıs ayındaysa bir kaç haftalığına boğazı renklendiren erguvanların seyrine doyum olmaz.

Osmanlı'da bir döneme de adını veren lalenin pek çok çeşidi bulunmaktadır. Bunlar arasında dikkat çekenlerden biri de İstanbul Lalesi'dir. İstanbul Lalesi, form itibarıyla hançeri sivri yapraklıdır ve badem şeklinde çiçekleri bulunmaktadır.

Bu sene 7. düzenlenen İstanbul Lale Festivali nedeniyle heykel, fotoğraf, lale temalı ürünlerin sergileriyle beraber, satış noktalarından canlı laleler alabilirsiniz. Ayrıca ebru sanatçılarının, müzisyenlerin, ressamların canlı performanslarını izleyebilirsiniz.

Festival nedeniyle, Gülhane Parkı, Emirgan Korusu, Yıldız Korusu, Soğanlı Bitkiler Parkı, Beykoz Korusu, Göztepe Gül Bahçesi, Büyük Çamlıca Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Fethipaşa Korusu ve Hidiv Çubuklu Korusu'na yaklaşık 5 milyon lale dikilmiş. Geçmiş senelerde olduğu gibi en zengin bitki çeşidi Emirgan Korusunda bulunuyor. Festival nedeniyle koruya 112 farklı türde 1.850.000 adet lale dikilmiş.

Yarın beni yukarıdaki parklardan birisinde fotoğraf çekerken yakalayabilirsiniz...

En güzel 50 lale fotoğraf yarışması bilgisi için:
http://www.istanbulunlalesi.com/2012_lale_program.xls

7. İstanbul Lale Festivali programı için:
http://www.istanbulunlalesi.com/2012_lale_program.xls

7 Nisan 2012 Cumartesi

Yeni Başlayanlar İçin "Yeni Teşvik Paketi"

Yeni teşvik paketinin ekonomiye hareket getireceği aşikar. Bu pakette eskisinden farklı olarak bölgeler, stratejik yatırımlar ve düşürülen minimum yatırım tutarları dikkat çekici. Bir diğer önemli değişiklikse OSB'lere sağlanan avantajlardır.

Paketin uygulamaya geçebilmesi için "Uygulama Usül ve Esasları"nın yayımlanması gerekmektedir. Bakanlık yetkilileri, Yeni Teşvik Mevzuatıyla ilgili olarak, KDV ve Gelir Vergisi gibi konularda bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini, bu değişiklikler sonrasında ancak "Uygulama Usül ve Esasları"nın yayınlanabileceğini ve tahminen Nisan ayı sonunu bulabileceğini belirttiler...

Yeni teşvik sistemi 4 ana başlıktan oluşmaktadır:
1- Genel Teşvik Uygulamaları
2- Bölgesel Teşvik Uygulamaları
3- Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
4- Stratejik Yatırımların Teşviki


Türkiye 6 bölgeye ayrılmıştır. Aşağıda hartada bu bölgeler detaylı olarak görülebilmektedir. 1 numaralı bölge desteklerden en alt seviyede yararlanırken, sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu göz önünde bulundurulan 6. bölge en fazla destek alarak yatırım için cazibe bölgesi oluşturulmaya çalışışmıştır.


Yeni teşvik paketi, yatırımların bir an evvel başlamasını teşvik etmektedir. Bu nedenle 31.12.2013 sonuna kadar başlayan yatırımlara ilave destekler söz konusudur. Bunu aşağıdaki tablodan da anlamak mümkündür.


Yeni Teşvik Paketinde muhtelif destek kalemleri bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sayabiliriz: KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi işçi hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği, gelir vergisi stopajı desteği. Destek oranları ise aşağıdaki gibidir.


Yeni Teşvik Paketiyle gelen bir diğer değişiklikse, stratejik yatırımların bölge farkı olmakasızın desteklenmesidir.  Strateij yatırımlar ise şu şekilde tanımlanmıştır: %50'den fazlası ithalatla karşılaşılan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar. Aşağıdaki tabloda destek oranları belirtilmiştir.


Konuyla İlgili Sorularınız İçin:
İlgili: Gökhan EROL
Tel: 533 7611934

imdat facebook çalışmıyor...


Bir sosyal medya hocasının bittiği an...

6 Nisan 2012 Cuma

İşte öyle bir şey...

Yıl 2005, gerçekten çok soğuk bir kış günü, Maçka'daki bir otelin restoranında saat gece yarısını çoktan geçmişti. Kalan bir iki masadan biriside bizimkisiydi. Gece boyunca göz ucuyla takip ettiğim Melih Kibar masamıza yaklaşıp, ismiyle müsemma bir şekilde "Müsade ederseniz piyano çalabilir miyim?" diye sordu. Şaka desem değildi, kadı ki masamıza gelen kişiyle uzaktan yakından ilgisi olamazdı, kamera şakasıda değildi. Bildiğiniz Melih Kibar işte...


Bugün düşünüyorum da fazla saçmalamadan cevap vermişim: "Bizim için onurdur" dedim. Yine aynı kibarlıkla " O zaman buyurun bize eşlik edin" dedi, hala inanamıyordum...


Diğer masadaki iki kişide piyanonun başına gelmişlerdi. Belli ki onları da aynı şekilde davet etmişti. İlk parçadan sonra diğer masadakiler ayrıldılar. Melih Kibar'ın masasındaki iki kişi ile beraber mekanda toplam 5 kişiydik.


Sonrasında sanki Melih Kibar değilde, konservatuar sınavlarına hazırlanan öğrenci edasıyla otel yetkililerinden tüm alçak gönüllülüğüyle izin istedi. Yönetim "sabaha kadar kalabilirsiniz" demişti... Sonrasında yaklaşık 1-1,5 saat kadar daha devam etti müzik ziyafeti, sanki bir masaldaydım.


O akşam çaldığı parçalardan birisi de "Sessiz Veda" idi. Ancak enstrümental bir parça olmasına karşın, daha önce hiç duymadığım genç bir kadın sanatçı seslendiriyordu. Zaten daha sonra da bir daha hiç duymadım o sesi....

Aradan bir kaç ay geçmişti, Melih Kibar'ın öldüğü haberi veriliyordu televizyon kanallarında. Aklımdan geçen ilk şey kavuştular olmuştu.

Çiğdem Talu'yla kavuşmuşlardı...

Zaten Çiğdem Talu'nun ölümünden sonra hiç eski Melih'te olamamıştı...


Seni düşündüm dün akşam yine,
Sonsuz bir umut doldu içime,
Bir de kendimi düşündüm sonra
Bir garip duygu çöktü omzuma...
Hani ıssız bir yoldan geçerken
Hani bir korku duyar ya insan
Hani bir şarkı söyler ya içinden

İşte öyle bir şey....

5 Nisan 2012 Perşembe

Hedef Ülkeler


Ekonomi Bakanlığı dış ticarete yönelik bazı devlet yardımlarının yürütücü kuruluşudur. Aşağıdaki hedef ülkelere yönelik yapılan aktivitelere ilave puanlar verilmektedir. Tüm devlet yardımlarını aşağıdaki linkten görebilirsiniz:
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=78D45D5F-19DB-2C7D-3DEB92A25DCCD64F

Ekonomi Bakanlığı'nın Belirlediği Hedef Ülkeler
1. A.B.D.
2. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
3. BREZİLYA
4. ÇİN HALK CUMHURİYETİ
5. ENDONEZYA
6. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
7. G. KORE
8. HİNDİSTAN
9. KANADA
10. VİETNAM
11. NİJERYA
12. MEKSİKA
13. POLONYA
14. MALEZYA
15. ŞİLİ

4 Nisan 2012 Çarşamba

Türkiye sefere hazır


Türkiye Yüzer Sergisi

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği müzakerelerine katkı sağlamak amacı ile TÜRKİYE YÜZER SERGİSİ adı altında geniş kapsamlı bir tanıtım projesi hazırlanmış ve iki yıl süren yoğun çalışmalarla önemli aşamalar kaydedilmiştir.

Avrupa Birliği üyesi 14 ülkeyi ziyaret edecek olan TÜRKİYE YÜZER SERGİSİ; Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, İngiltere, Belçika, Hollanda, Almanya, Danimarka, Polonya, Letonya, Finlandiya ve İsveç limanlarında Avrupa kamuoyuna ülkemiz adına etkin bir tanıtım gerçekleştirecektir.

İlki 1926 yılında Atatürk'ün talimatı ile yine aynı rotada "GENÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ TANITMAK" amacı ile düzenlenen SEYR-İ TÜRKİYE yüzer sergisinden 86 yıl sonra bu defa her alanda büyük gelişmeler kaydetmiş, siyasi ve ekonomik açılardan dünyanın saygın bir ülkesi konumuna gelen "MODERN TÜRKİYE" tanıtılacaktır.

Program kapsamındaki 14 ülke; Türkiye'nin dış ticaretinde toplam %50 paya sahiptirler. Turizm açısından bakıldığında, 2010 yılında Türkiye'ye gelen 27.6 milyon turistin 16.6 milyonunu (%60) gönderen ülkelerdir.

TÜRKİYE YÜZER SERGİSİ, 17-18 Nisan 2012 tarihinde İstanbul'da yapılacak açılış ve sergileme sonrası, 34 gün sürecek bir programla 14 Avrupa ülkesi limanlarını ziyaret ederek 20 Mayıs 2012 günü Stokholm'de programını tamamlayacaktır.

Serginin amacına üst düzeyde ulaşması bakımından "ziyaretçi çalışmaları"na büyük önem verilmekte ve yoğun hazırlıklar yapılmaktadır. Bu konuda; Dışişleri Bakanlığımız, Büyükelçiliklerimiz, Kültür ve Turizm Müşavirliklerimiz, Ticaret Ataşeliklerimiz ile eşgüdümlü çalışmalarla geniş kapsamlı davetli dataları oluşturulmuştur. Devlet büyükleri, parlamenterler, yabancu misyon, yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odalaru, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, bilim adamlaru, sanatçular, tur operatörleri ve seyahat acenteleri, ithalatçular, mağaza zincirleri, müteahhitlik kuruluşları, sanayiciler, yatırımcılar, medya temsilcilerinden oluşan hedef ziyaretçi bilgilerini kapsayan datalar hazırlanmıştır.

Detaylı bilgi için: http://www.yuzersergi.com/tr/

İl İl Dış Ticaret Potansiyeli


Ekonomi Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği “İl İl Dış Ticaret Potansiyeli” çalışmasıyla, her bir ilimizin üretim ve ihracat potansiyelinin hangi ülkelere yönlendirilmesi gerektiğini belirlenmiştir. Böylelikle iller bazında en rekabetçi ve kolay şekilde ürünlerini hangi ülkelere ihraç edebileceği tespit edilmiştir. Çalışma sonucu şu şekildedir:

Adana: Rusya, Cezayir, Nijerya, Romanya, S.Arabistan
Ankara: Cezayir, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Norveç
Bursa: Rusya, Nijerya, S.Arabistan
Denizli: Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Vietnam, Hong Kong
Gaziantep: Romanya, Vietnam, Mısır
Kayseri: Romanya, Vietnam, Hong Kong
Konya: Rusya, Cezayir, Nijerya, S.Arabistan
Mersin: Danimarka, Rusya, Cezayir, İngiltere, S.Arabistan
Sakarya: Rusya, Nijerya, S.Arabistan
İstanbul: Danimarka, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya

İlgili Linkler: http://www.ekonomi.gov.tr/upload/7EF56F48-D8D3-8566-452092D48A1F70B1/kitapmakro.pdf

3 Nisan 2012 Salı

Kıdem Tazminatlarında Son Durum


Milyonlarca çalışanın merakla beklediği kıdem tazminatı yeniden düzenleniyor. Yeni düzenlemeye göre, işsiz kalan işçi, isterse yeni oluşturulacak tazminat fonundan faizsiz ve geri ödemesiz kaynak kullanabilecek

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği ‘kıdem tazminatı’ ile ilgili yapılacak düzenlemenin ayrıntıları, Başbakan’ın yakında açıklayacağı ‘ulusal istihdam stratejisi’nden çıktı. Bu yıl içinde yürürlüğe girmesi planlanan kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemeye göre, kıdem tazminatları ödemesi için bir fon oluşturulacak. Fon sadece kıdem tazminatı değil, dolaylı olarak ‘banka’ işlevi de görecek. İşsiz kalan çalışanlar, işsiz olduğu dönemler için ‘fondan’ kaynak kullanabilecek. Söz konusu kaynaklar ise faizsiz ve geri ödemesiz olacak.

Kıdem tazminatı sistemi nasıl çalışacak?
  • İddia edildiği gibi kıdem tazminatları yanmayacak. Hak edilen tüm tazminatlar, fona aktarılacak.
  • İşsizlik Fonu gibi kıdem tazminatı fonu oluşturulacak. Çalışanların tüm tazminatları bu fonda toplanacak.
  • Çalışan emekli olurken tazminatı işverenden değil, fondan alacak.
  • 10 yılını dolduran çalışan, ev veya araba almak için fondan birikmiş tazminatlarını alabilecek.
  • Bir başka şirkete geçtiği için kimsenin tazminatı yanmayacak.
  • İşsiz kalan işçiler, işsiz oldukları süre içinde fondan kredi kullanabilecek veya tazminatının bir kısmını alabilecek.
Haberin Tamamı: http://haber.gazetevatan.com/kidem-tazminati-fonundan-isini-kaybedene-faizsiz-kredi/440911/2/Ekonomi

2 Nisan 2012 Pazartesi

İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü sektör günleri kapsamında ücretsiz etkinlik düzenliyor...


Türkiye'nin en aktif iş ve kariyer kulübü olan İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü markalaşan organizasyonu Sektör Günleri'nde bu kez de Bankacılık ve Finans Sektörü'nü konu ediniyor!

Türkiye'nin en büyük öğrenci-yönetici buluşması olan Sektör Günleri, üniversite öğrencilerinin ileride çalışabilecekleri sektörler, firmalar ve departmanlar hakkında karar vermelerini sağlamakta, firma
yöneticilerini ve öğrencileri bir araya getirmesiyle Türkiye'nin en büyük yönetici buluşması konumunda bulunmaktadır.

İnternet üzerinden kayıt alınan organizasyonumuzda çok renkli olan fuaye alanımızdaki şirket standlarından staj ve iş başvurularında bulunabilir, katılımcı şirketlere sunulan özgeçmişlerle değerlendirme sonucu mülakatlara davet edilebilir ve çok daha verimli öneriler alabilirsiniz.

11 Nisan Çarşamba günü İTU Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi'nde gerçekleşecek olan HSBC ve ING Bank'ın  katılımıyla ve ''CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi'' ile devam edecek.

Katılımcı Firmalar ve konuşmacılarımız:
HSBC- Şengül Demircan- İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
ING Bank- Hüseyin Sivri- Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi:
Fiba Holding- Hamdi Aydın- İnsan Kaynakları Direktörü

İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü, 15. İTÜ Sektör Günleri "Bankacılık ve Finans Sektörü" ile tüm bölümlerden ve üniversitelerden öğrencileri 11 Nisan'da İTÜ Maçka İşletme Fakültesi'nde ağırlayacak, ve oturumların hepsine katılanlara katılım belgesi verilecek. Öğrencilere iş ve kariyer dünyasının kapısını aralayan en profesyonel organizasyon İTÜ Sektör Günleri'ne katılım için 
www.emk.itu.edu.tr adresinden ücretsiz olarak kayıt yaptırılabiliyor.