22 Aralık 2011 Perşembe

Gümrükte Hatlar...


İthalat veya ihracat işlemleri sırasında gümrük işlemlerimizi takip eden müşavir firmamızdan telefon gelir, beyanname "kırmızı hat"ta düştü der veya "sarı hat"ta düştü der ve devam eder, "vergiyi ödeyip, malınızı gün içinde yükletiriz"...


Bu tip konuşmalarla, dış ticaret işlemleri sırasında sıklıkla karşılaşırız. Bir seferinde öğrencim, "Gümrük idarelerinde gerçekten sürekli hareket halinde bantlar mı var?" diye sormuştu. Veya sıra sıra bölmeler var da işlemler bu yerlerde mi inceleniyor?


Gümrük Yönetmeliği’nin 179. Maddesi, “Gümrük idareleri, beyanın doğruluğunu araştırmak üzere beyanname ve ekli belgeleri kontrol edebilir, beyannamenin içerdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmak amacıyla beyan sahibinden beyanın doğruluğunu kanıtlayan belgeleri isteyebilir, eşyayı muayene edebilir ve ayrıntılı muayene veya tahlil amacıyla numune alabilir.” demektedir.


Beyanın kontrolü amacıyla, bilgisayar sistemi tarafından, risk kriterlerine göre kontrolle görevli memur veya muayene memuru otomatik olarak belirlenir. Yapılacak kontrol veya muayenenin türü kırmızı, sarı, yeşil ve mavi hatlara göre belirlenir.


Kırmızı Hat: Eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hattır. Kontroller sırasında mallar tartılabilir veya sayılabilir.


Sarı Hat: Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği hattır.


Mavi Hat: Eşyanın veya buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya ticari belge ve verilerin sonradan kontrol edildiği hattır. Beyan sahibinin “Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi” sahibi olması gerekmektedir.


Yeşil Hat: Eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Elçilikler, Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı gibi kurumların işlemlerinin yürütüldüğü hattır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder