16 Şubat 2013 Cumartesi

2023 Hedef: 500 Milyar Dolar İhracat


Yaklaşık 2 sene önce aynı konuda yazmıştım ve yıllar bazında ihracat rakamı öngörülerimi bildirmiştim. 2012'den 2013'e tahminim tuttu, diğer yılları yaşayıp göreceğiz. Ancak tahminlerimde çok fazla sapma olacağını düşünmüyorum. Zira senelik ihracat rakamlarını tahmin ederken 1923 senesinden o güne kadar yıllık bazdaki değişimleri incelemiş ve sonrasında tahminde bulunmuştum. Yani yıllık bazda %11 gibi bir artış olursa eğer 2023 yılında zaten 500 milyar rakamına ulaşılabiliyor, ilginç değil mi?

Ancak bugün dikkat çekeceğim konu biraz daha farklı. 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak için acaba kaç ihracatçı firma gerekiyor? Ayrıca bu firmalar için kaç tane yeni dış ticaret elemanı gerekiyor?

Yeni dış ticaretçileri oluşturmak, yeni girişimciler bulmaya göre biraz daha kolay. Dış ticaretçiler derken, risk almak istemeyen, maaşlı hayatı tercih edenlerden bahsediyorum. Burada koşullar belli, iyi derecede en az bir yabancı dile sahip olmak bence yeterli olacaktır. Gerisi eğitim ve zaman içerisinde tecrübeyle tamamlanacaktır.

Esas mesele, yeni girişimciler çıkarmamızdır. Mevcut durumda 50.000 ihracatçı firmamız olduğunu biliyoruz. Ufak bir hesapla, 2023 yılında en az 150.000 ihracat yapan firmaya ulaşırsak 500 milyar dolar rakamının gerçekleşebileceğini saptayabiliriz. Peki sermayesini riske edecek olan bu yeni 100.000 kişi nasıl ortaya çıkacak? Risk alan bu yeni girişimcilerün sayısını artırmak için devlet bazı konularda desteklese daha iyi olmaz mı? Mesela neler olabilir:

1- Eğitim: Başta KOSGEB olmak üzere, muhtelif kurumlar tarafından son yıllarda verilen "Girişimcilik Eğitimleri" neredeyse bir formalite haline gelmiştir. Peşinden verilen (geri ödemeli veya ödemesiz) kredileri hak etmek için bu eğitimleri almak olmazsa olmaz kurallardandır. Bu eğitimlerde kalitenin gittikçe düştüğü, teoride yetkinliğe sahip, ancak bugüne kadar hiçbir girişimde bulunmamış, uygulama tecrübesine sahip olmayan kişilerce derslerin anlatıldığı sıklıkla konuşulmaktadır. Yeni bir iş kurmak isteyen bu kişilere, tecrübeli kişilerce ve formalite icabının ötesinde eğitimlerle destek vermek mümkün olabilir.

2- Kuluçka Merkezleri: Yeni iş kuracaklara bir süre kira, sekreterya, elektrik-su gibi hizmetleri ücretsiz alabileceği, sabit giderlerden muaf olacağı sanal ofis tarzında yerler tahsis edilebilir. Böylece girişimciler ilk zamanlarda bu giderlerin altında ezilmekten kurtulup işlerine odaklanabilirler. Benzer bir çalışma Özyeğin Üniversitesi tarafından bazı iş kollarındaki genç girişimcilere sağlanmaktadır.

3- Danışmanlık&Mentorluk: Yeni iş kuracaklara, muhasebe, pazarlama, dış ticaret, lojistik gibi belli başlı konularda kendi ayaklarının üzerinde durana kadar danışmanlık ve mentorluk hizmetleri ücretsiz sunulabilir.

4-Vergi Muafiyeti: Yeni iş kuracaklara, belirli bir süre vergi indirimi veya muafiyeti sağlanarak teşvik edilebilir.

5-Şirket Kuruluş Desteği: Yeni şirket kuruluşunda, şahıs firması yaklaşık 1000 TL, limited şirket kuruluşu yaklaşık 3000 TL masrafı söz konusudur. Örneğin 25 yaşına kadar şirket kuranlar bu kuruluş maliyetlerinden muaf tutulabilirler.

Bu ve benzeri tedbirler, girişimcileri teşvik ederek 2023 hedeflerine ulaşmamızda itici güç olacaktır.