20 Temmuz 2011 Çarşamba

Etkili Özgeçmiş Hazırlama


Özgeçmiş Nedir?
 
Özgeçmiş başvurulan akademik ya da profesyonel pozisyon için uygun olunup olunmadığını göstermeye yönelik hazırlanan; kişisel bilgilerinizin, kariyer hedeflerinizin, becerilerinizin, eğitiminizin, iş deneyimlerinizin, akademik geçmişinizin (yayınlanan eserlerinizin, verdiğiniz dersleriniz, vb), hobilerinizin ve ilgi alanlarınızın yer aldığı özet bir belgedir.
Özgeçmişiniz sizi başvurduğunuz pozisyon için uygun bulunup mülakat aşamasına getirecek ya da işe alım sürecinde elenmenize sebep olacak ilk değerlendirme aşamasıdır. Bundan dolayı özgeçmişinizde doğru bilgilere, net anlaşılır şekilde yer vermeniz çok önemlidir.
Daha detaylı bilgi edinmek için Yazma Becerileri Merkezi'nin düzenlediği Etkili Özgeçmiş Oluşturma Semineri'ne katılabilir; özgeçmişinizi oluşturduktan sonra kontrol edilmesi için Yazma Becerileri Merkezi'nden destek alabilirsiniz.
Resume ile CV Arasındaki Farklılıklar Neler?
 
CV (Curriculum Vitae)'ler, akademik konumlara yapılan başvurular için hazırlanır. Kariyer hedeflerinizi içeren bir giriş paragrafı ile desteklenen CV, çoğunlukla akademik başvurularda kullanılır. CV'ler  verilen konferanslar, alınan sertifikalar, yapılan araştırmalar ve yayımlar gibi akademik çalışmaları içerir.
Resume'ler, iş dünyasına yapılan başvurular için hazırlanır, çok detaylı hazırlanan bir özgeçmiş formatıdır. Resume, 1-2 sayfa uzunluğunda hazırlanan özgeçmiştir. Resume’nin en önemli kısmı; kişinin becerilerini, deneyimlerini ve kariyer hedeflerini potansiyel işverene özetleyen 3 - 4 cümlelik bir giriş paragrafı içermesidir.
Özgeçmiş Çeşitleri
Özgeçmişinizi hazırlamanın tek bir biçimi yoktur. Güçlü yönlerinizi ve deneyimlerinizi net şekilde ortaya koyabileceğiniz, doğru herhangi bir özgeçmiş biçimini kullanabilirsiniz.
 

İşlevsel Özgeçmiş, a
şağıdaki koşullarda kullanılır:
 
•    Başvurduğunuz alanda deneyiminiz yoksa
 
•    Becerileriniz ve yeterlilikleriniz çeşitli alanlara uygulayabiliyorsanız
 
•    Kariyerinizi değiştirmek istiyorsanız
Kronolojik Özgeçmiş, aşağıdaki koşullarda kullanılır:
 
•    Başvurduğunuz alanla ilgili birden fazla deneyiminiz varsa,
 
•    Bu deneyimleri kronolojik olarak düzenleyebiliyorsanız,
 
•    Bu tip özgeçmişleri şirketler için üst düzey yönetici arayan kişi ve/ veya kurumlar ve işverenlere göndermekte fayda vardır çünkü bu özgeçmişler, işe başvuran adayla ilgili bilgileri çok iyi bir şekilde özetler.
Yeni Mezunlar Özgeçmişleri’nde neleri ön plana çıkarabilir?
o        Kariyer hedeflerinizi ve becerilerinizi kısaca anlatan cümle
o        Becerilerinizi sergileyen, ücretsiz de olsa çalıştığınız yerlerdeki iş tecrübeniz
o        Gönüllü olarak yer aldığınız projeler
o        Aldığınız dersler ve yaptığınız projeler

"Etkili" Özgeçmiş Yazımı için İpuçları
 
 
İyi bir özgeçmiş, bir dakikadan kısa süren bir okumayla başvurduğunuz konum için uygun bir aday olduğunuzu belgeler. Bu hedefe ulaşmak için aşağıda yer alan ipuçları size yardımcı olabilir:
o      Okuyucuya Yönelik: Özgeçmiş, iş ve başarılarınızın ansiklopedik bir listesi değil, kısa ve öz bir dille yazılmış, belirli bir konum için becerilerinizi ve yetkinliklerinizi vurgulayan belgedir.
o     Pazarlama Aracı: Özgeçmişinizi yazarken işverenin ihtiyaçlarını ve başvurduğunuz konumun gerektirdiği bilgi ve becerilerinizi göz önünde bulundurunuz. Şirket ve/veya iş hakkında ne kadar çok bilgi toplayıp özgeçmişinizi ona göre düzenlerseniz, özgeçmişiniz o kadar etkileyici olacaktır.
o     Genel Olmayan: Başvurduğunuz her konum için farklı özgeçmişler hazırlayınız. Kariyer hedeflerinizi belirtirken "Rekabetçi bir pozisyon", "dinamik şirket yapısı", "kusursuz iletişim becerilerim" gibi yoruma açık, tartışma getiren kullanımlardan kaçınınız.
o     Anahtar Sözcükler: Özgeçmişiniz bir dakikadan daha kısa bir süre içinde okunacağını göz önünde bulundurarak pozisyonu destekleyen deneyim ve beceriler ile ilgili anahtar kelimeleri özgeçmişin ilk yarım sayfası içerisinde kullanınız.
Özgeçmiş Bölümleri
 
Fotoğraf: Yabancı okuyucunun cinsiyetinizi anlaması ve kısmen de olsa sizi tanıması için özgeçmişinizin sağ sol üst köşesine bir fotoğraf koymanız faydalı olacaktır.
İletişim Bilgileri: E-mail adresinizi ve size ulaşılabilecek telefon numarasını ilk iki satır içerisinde, 14-16 punto kullanarak belirtiniz. Tüm bilgileri büyük harfle yazmayınız.
Kariyer Hedefleri: Kariyer hedefiniz net ve başvuracağınız konum belli ise bu kısımda yer veriniz. Pozisyon tanımları şirketten şirkete farklılık gösterebileceği için her şirket için doğru pozisyon tanımını kullanmaya dikkat ediniz.
Birden çok kariyer hedefiniz varsa; başvurduğunuz konuma göre ayrı özgeçmişler ve başvuru mektupları düzenleyebilirsiniz. Kariyer Hedefleri bölümünü pozisyona yönelik yazmayınız çünkü bir pozisyonun gerektirdikleri şirketten şirkete değişebilir. Birden fazla kariyer hedefiniz varsa, bu bölümü her biri için uyarlayınız. Hazırladığınız bu farklı özgeçmişleri kime, nereye, ne zaman gönderdiğinizi not ediniz. Aksi takdirde bağlantıları / adresleri / tarihleri birbirine karıştırabilirsiniz
Eğitim: 5 yıldan az deneyimi olan yeni mezun iseniz, Eğitim bölümünü İş Deneyimi'nden önce yazınız. Mezun olunan okulun ismi, diploma programınız, yeri ve genel ortalamanız (GPA) bu kısımda yer verilmesi gereken detaylardır. Genel ortalamanız yazılı değilse, düşük olduğu kanısına varılacaktır
Genel ortalamanız düşükse ve akademik becerileriniz / bilgileriniz başvurduğunuz pozisyon ile doğrudan ilintiliyse; özgeçmişinizle birlikte göndereceğiniz Başvuru Mektubu’nuzda ortalamanızın düşük  olma gerekçelerini açıklamanız faydalı olacaktır.
Alınan İlgili Dersler: Başvurduğunuz pozisyona yönelik yeterli bilgi, beceri ve isteğe sahip olduğunuzu belirtmek için bu alanlarda aldığınız dersleri ve gerçekleştirdiğiniz projeleri yazabilirsiniz. Özellikle işletme ve bilgisayar alanlarında alınan dersleri belirtmeniz faydalı olacaktır.
İş Deneyimi: İşin kendisinden çok, sizin kendi becerilerinizi ve yetkinliklerinizi vurgulamanız önemlidir. İşe sizin yaptığınız katkıları ön plana çıkarınız. Bu noktalara öncelik vermeniz sizi diğer adaylar arasında ayrıcalıklı yapacaktır.
Yeni mezunlar için beceriler, pozisyon ünvanlarından daha önemlidir.
İş deneyiminiz, becerilerinizin bir kanıtıdır. Ücretsiz stajlar, komite üyelikleri, ekip projeleri, gönüllü hizmetler gibi etkinlikler bu bölümde irdelenebilir.
Çeşitli alanlarda kullanılabilen bazı anahtar kelimeler şöyle sıralanabilir: liderlik, farklı görevler yürütebilme, takım çalışması, zaman yönetimi becerileri, kişilerarası ilişki becerileri, bağımsız çalışma, yazılı ve sözlü beceriler, bilgisayar becerileri.
Başarılar / Ödüller: Aradığınız işle bağlantılı  akademik başarılarınızı ve sosyal yetinizi gösteren etkinlikleri yazınız. Lise başarı derecelerinizi ve ödüllerinizi istiyorsanız en sonda belirtiniz.
Diller: Anadil, temel, orta, ileri düzey veya sadece okuma becerisi seviyelerini kullanarak dil yeterlilik düzeyinizi belirtiniz.
Kişisel Bilgi: Adres bilgileri, doğum tarihi, ehliyet durumu, uyruk ve medeni hal bu bölümde belirtebileceğiniz bilgilerdir.
Etkinlikler ve İlgi Alanları: Üyesi olduğunuz kulüp, organizasyon ve / veya dernekleri mümkün olduğu kadar kısa şekilde yazınız. Hobilerinizi de bu bölümde belirtebilirsiniz.
Referanslar: İletişim bilgilerini verebileceğiniz kişileri referans gösteriniz. Kişinin adı ve soyadı, ünvanı ve adresi (iş ve e-posta) referans göstermek için gerekli olan bilgilerdir. Kişileri referans olarak özgeçmişinize eklemeden önce bilgilendirmeyi ve onay almayı unutmayınız.
 

Özgeçmiş Biçimi
 
Madde şeklinde listeleyerek ve gerektiği yerlerde paragraf düzeni kullanarak yazınız. Birinci tekil şahıs kullanımından kaçınınız. Kısa ve öz olması için sıfatlar ve güçlü fiiler kullanınız. Mevcut iş deneyimlerinizi belirtirken geçmiş zaman kullanmanız faydalı olacaktır. Özgeçmişinizin uzunluğu:
 
o        5 yıldan az deneyim için 1 - 2 sayfa
 
o        5 - 10 yıl deneyim için 2 - 3 sayfa
 
o       10 yıldan fazla deneyim için aradığınız pozisyona uygun olan, tercihen en son edindiğiniz deneyimleri vurgulayan 3 sayfa
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 
    * Özgeçmişinizde kullandığınız yazı karakterinin, gönderdiğiniz kişinin kullandığı ile uyuşmaması olasılığına karşı elektronik özgeçmişinizi hazırlarken klavye düzenini İngilizce'ye ayarlayınız.
 
    * İddialarınıza inandırıcılık katmak için para, zaman ve miktar gibi somut ifadelerden bahsederken, şirket gizlilik kurallarını ihlal etmemek koşuluyla, rakam kullanınız. Örnek: "Yaklaşık 1000 okuyucu tabanı bulunan Okyanus adlı dergide editörlük yaptı."
 
    * Eylem belirten sözcükleri tercih ediniz: gerçekleştirmek, yaratmak, denetlemek, yönetmek, başlatmak, vb. Eylem Kelime Listesi
 
    * Bilgi tekrarından kaçınınız.
 
    * Özgeçmişinize diploma , sertifika kopyaları gibi belgeler eklemeyiniz.
 
    * Amerika'ya göndereceğiniz özgeçmişlere kilo, boy, cinsiyet gibi bilgileri yazmayınız (bu tür bilgileri sormak ayrımcılık olarak kabul edildiğinden özgeçmişinizde belirtmenize gerek yoktur.)
 
    * Kariyer hedeflerinizden tam emin değilseniz bu bölümü özgeçmişinize koymayınız.
 
    * Tercihen krem rengi veya kırık beyaz ve A4 ölçüsünde bir kağıt kullanınız.
İş İlanlarına uygun özgeçmiş  yazarken nelere dikkat etmeliyim?
İş arayan adaylar, çeşitli şirketlerin/ firmaların web sayfalarını, gazetedeki iş ilanlarını ve işe alım danışmanlık firmaları-headhunter duyurularını titizlikle gözden geçirmelidir.
İş ilanlarını okurken adaylar, şu noktalara dikkat etmelidirler:
    * Konum ünvanını, şartlarını ve sorumluluk tanımlarını işaretleyiniz ve özgeçmişinizi yazarken bu kelimeleri kullanınız.
 
    * İlanın dilini yansıtacak şekilde özgeçmişinizi şekillendiriniz.
 
    * Başvuru mektubunuzda ilanın tarihini ve ilanı nerede gördüğünüzü belirtiniz.

Yazının Tamamı: http://www.sabanciuniv.edu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder