30 Aralık 2011 Cuma

Herkese mutlu bir sene dileriz...

Yılın son gününde tüm yurtta kar yağışı beklenmektedir...Kaynak: www.dmi.gov.tr

Hedef Ülkelere İhracat Yapan Fazladan 20 Puanı Kapıyor


İhracata yönelik devlet yardımlarının temel amacı, firmalarımızın ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim, gerekse pazarlama aşamalarında destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır. "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı" kapsamında farklı destek programları uygulanmakta olup, tüm devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii Ekonomi Bakanlığı'dır. Bu destekler kapsamında yönelinen ülkenin "Hedef Ülkeler" listesinde yer alması halinde ilave olarak yüzdesel bazda 20 puan fazla destek sağlanmaktadır. Ekonomi Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan hedef ülkeler şunlardır:

- Amerika
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Brezilya
- Çin Halk Cumhuriyeti
- Endonezya
- Güney Afrika Cumhuriyeti
- G. Kore
- Hindistan
- Kanada
- Vietnam
- Nijerya
- Meksika
- Polonya
- Malezya
- Şili

İlgili Site: www.ekonomi.gov.tr

28 Aralık 2011 Çarşamba

"Hıyara gel hıyara" diye bağırmak tarihe karışıyor...


Kamuoyunda ''Hal Yasası'' olarak bilinen Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 1 Ocak 2012'de yürürlüğe girecek.

Buna göre pazarcılar artık, ''hıyara gel hıyara'', ''abla sulu domates", ''yatak limonu'' diye bağırarak satış yapamayacak.
(AA)

Fotoğrafın Nerede Çekildiğini Anlayabildiniz mi?


Sahil yolu yapılmadan evvel Yedikule Surları'nın orjinal halidir. Arka tarafta Yeşilköy ve deniz feneri görülüyor...

27 Aralık 2011 Salı

Suriye Türk Ürünlerine %30 Vergi Getirdi


Suriye hükümeti Türkiye'den yapılacak Türk menşeli ürün ithaline %30 gümrük vergisi getirdi. Alınan verginin kalkınmakta olan köylere harcanacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Leasing'de KDV %1 Oldu


KDV %1
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/2604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında leasing şirketleri eliyle yapılan alımların KDV oranı %1 olarak belirlendi. Karar'ın ekinde yer alan makine ve teçhizat yatırımlarına olumlu etki yapması beklenen Karar bugünden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Leasing Nedir?
Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Kararın Tamamı ve Ekli Liste: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111227-3-1.pdf

Volkwagen Akşamları Blackberry Maillerini Kapatıyor...


Teknolojinin ucuzlaması beraberinde yaygınlaşmayı ve ulaşılabilirliği artırdı. Bunun sonucunda ise her yerden mailimize ulaşabilir hale geldik. İyi tarafı ofise bağlı çalışma kavramı esnemeye başladı. Ancak, 24 saat boyunca iş maillerinin özel hayatımıza giriyor olmasını da teknolojinin kötü tarafı olarak belirtebiliriz.

Alman Volswagen, çalışma hayatında çok ses getirecek bir karar aldı. Bundan böyle çalışanların BlackBerry mail servisleri mesai saatinden yarım saat önce açılacak ve mesai saati bitiminden yarım saat sonra geri açılacak.

Wolsburger Allegemeine Zeitung'un haberine göre, işçi sendikalarının isteğiyle alınan bu karar şimdilik sadece Almanya'daki çalışanları kapsamaktadır.

Haberin Tamamı: Wolsburger Allegemeine Zeitung

26 Aralık 2011 Pazartesi

Yeni Özet Beyan Uygulamasına İlişkin Taslak Rehber - 2


Özet beyanı veren üçüncü kişilerin yükümlülükleri nelerdir?

Üçüncü kişiler ancak ve ancak taşıyıcının bilgisi ve onayı dahilinde özet beyan verebilir. Taşıyıcı, eşya yüklenmeden önce üçüncü kişiden özet beyanların zamanında verileceği, gerekli şartları taşıyacağı ve bu durumdan kendisinin haberdar edileceği yönünde yazılı bir sözleşme ile taahhüt almalıdır.

Üçüncü kişinin hangi koşul ve şartlarda (örneğin hangi sevkiyatlar için ve ne kadar süre ile) taşıyıcı yerine özet beyan vereceğine ilişin olarak taşıyıcı ve üçüncü kişi arasında sözleşme olmalıdır. Özet beyanın ne şekilde doldurulacağı ve taşıma şekline göre belirlenen süreler içinde verilmesi de taşıyıcı ile üçüncü kişi arasındaki sözleşmeye dayandırılabilir.

Aksini kanıtlayan bir durum olmadığı sürece gümrük idaresi, üçüncü kişinin, taşıyıcının bilgisi ve onayı doğrultusunda özet beyan verdiğini kabul eder.

Taşıyıcının vergi numarası ve taşıyıcının düzenlediği ana taşıma senedi (ana konşimento) numarası üçüncü kişilerce verilen özet beyanda mutlaka belirtilecektir.

Özet beyan vermeden önce üçüncü kişi taşıyıcıdan aşağıdaki bilgileri de edinmelidir:
- Sınırdaki taşıma şekli,
- Türkiye Gümrük Bölgesine ilk girişin ne zaman olacağına dair tarih ve saat,
- Varış yeri/kodu,
- Özet beyanın üzerinde ilk giriş/varış olarak beyan edilen ülke kodu,
- Denizyolu taşımacılığında IMO gemi numarası, havayolu taşımacılığında sefer numarası, demiryolu taşımacılığında vagon numarası, karayolu taşımacılığında plaka numarası;
- Türkiye Gümrük Bölgesinde gidilecek diğer liman ya da hava limanları.

Taşıyıcı yerine üçüncü kişiler tarafından verilen özet beyanların verilip verilmediğinden taşıyıcı sorumlu iken, özet beyanı veren üçüncü kişi, özet beyan ve eki belgelerin içeriğinden, gerçekliğinden ve özet beyanın gerçekten o eşyaya ilişkin olup olmadığından sorumludur.

Kendi yerine özet beyan verilmesini kabul eden taşıyıcı, aynı sevkiyat için ayrıca özet beyan doldurmamalıdır. Aynı şekilde, üçüncü kişi de taşıyıcının bilgisi ve aralarında bir sözleşme olmadan özet beyan doldurmamalıdır.

24 Aralık 2011 Cumartesi

Vergi Dairelerinde Cumartesi Mesaisi


Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsili için vergi daireleri, yarın ve 31 Aralık 2011 cumartesi günü de açık olacak.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, otomobil satışlarının aralık ayının son günlerinde artması nedeniyle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri, yarın ve 31 Aralık 2011 cumartesi günlerinde saat 17.00' ye kadar açık olacak.

Açıklamaya göre, söz konusu illerin ilçeleri ile diğer il merkezleri ve ilçelerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin, belirtilen tarihlerde açık bulundurulması konusunda vergi dairesi başkanları ve il defterdarları yetkili kılındı.

23 Aralık 2011 Cuma

Keyifli bir hafta sonu dileriz...

İşlemi Devam Eden Beyannamenizin Son Durumunu SMS ile Öğrenebilirsiniz...


Sms Bilgi Servisi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yeni ve güncellenmiş hali ile kullanıma sunulmuştur. Bu servis, kullanıcıların gümrük beyannamelerine ilişkin çeşitli bilgilere cep telefonu kullanılarak ulaşabilmesini sağlar. Cep telefonundan kısa mesaj olarak gönderilecek basit birkaç kelime ile gümrük beyannamelerine ilişkin çeşitli bilgilerin yine kısa mesaj olarak cep telefonunuza gönderilmesi üzerine kurulu bir sistemdir.

Bu hizmet sayesinde kullanıcılar hangi bilgilere ulaşabilirler?


Gümrük beyannamesinin gümrükte onayından sonra belirlenen:
-        hat,
-        durum,
-        muayene memuru,
-        muayene tarihi

Gümrük muayenesinden sonra belirlenen:
-        bloke tarihi,
-        kapanma tarihi

Bu kapsamda istenilirse, söz konusu bilgiler beyanname durumu değişikliğinde, anında kullanıcılara iletilebilmektedir.

Servis, Turkcell, Avea ve Vodafone cep telefonlarını desteklemektedir. Üç operatör için de "3737" servis numarası kullanılmaktadır.

Detaylı bilgi için:
https://uygulamalar.gumruk.gov.tr/SMS/

Günün Karikatürü: Ticarette Kar Etmek Esastır...

22 Aralık 2011 Perşembe

Gümrükte Hatlar...


İthalat veya ihracat işlemleri sırasında gümrük işlemlerimizi takip eden müşavir firmamızdan telefon gelir, beyanname "kırmızı hat"ta düştü der veya "sarı hat"ta düştü der ve devam eder, "vergiyi ödeyip, malınızı gün içinde yükletiriz"...


Bu tip konuşmalarla, dış ticaret işlemleri sırasında sıklıkla karşılaşırız. Bir seferinde öğrencim, "Gümrük idarelerinde gerçekten sürekli hareket halinde bantlar mı var?" diye sormuştu. Veya sıra sıra bölmeler var da işlemler bu yerlerde mi inceleniyor?


Gümrük Yönetmeliği’nin 179. Maddesi, “Gümrük idareleri, beyanın doğruluğunu araştırmak üzere beyanname ve ekli belgeleri kontrol edebilir, beyannamenin içerdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmak amacıyla beyan sahibinden beyanın doğruluğunu kanıtlayan belgeleri isteyebilir, eşyayı muayene edebilir ve ayrıntılı muayene veya tahlil amacıyla numune alabilir.” demektedir.


Beyanın kontrolü amacıyla, bilgisayar sistemi tarafından, risk kriterlerine göre kontrolle görevli memur veya muayene memuru otomatik olarak belirlenir. Yapılacak kontrol veya muayenenin türü kırmızı, sarı, yeşil ve mavi hatlara göre belirlenir.


Kırmızı Hat: Eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hattır. Kontroller sırasında mallar tartılabilir veya sayılabilir.


Sarı Hat: Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği hattır.


Mavi Hat: Eşyanın veya buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya ticari belge ve verilerin sonradan kontrol edildiği hattır. Beyan sahibinin “Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi” sahibi olması gerekmektedir.


Yeşil Hat: Eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Elçilikler, Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı gibi kurumların işlemlerinin yürütüldüğü hattır.

21 Aralık 2011 Çarşamba

Günün Karikatürü: İhracat Zor İştir...

Yeni Özet Beyan Uygulamasına İlişkin Taslak Rehber - 1


Özet beyan verme süreleri nelerdir?

Özet beyan verme süreleri, taşıma şekline göre belirlenmiş olup aşağıda yer almaktadır:

(1) Deniz taşımacılığında,
a) Konteyner ile taşınan eşya için, uzak limanlarda (Karadeniz ya da Akdeniz üzerindeki limanlar haricindeki limanlar) , hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmi dört saat önce,
b) Dökme ve ambalaj halindeki eşya için, uzak limanlarda, Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az dört saat önce,
(c) Karadeniz ya da Akdeniz üzerindeki yabancı ülke limanları ile Türkiye Gümrük Bölgesindeki limanlar arasında taşınan eşya için ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce,

(2) Hava taşımacılığında,
a) Kısa mesafeli (4 saatten kısa mesafeler) uçuşlarda en geç uçağın havalandığı ana kadar,
b) Uzun mesafeli (4 saatten uzun mesafeler) uçuşlarda, Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk havalimanına inilmesinden en az dört saat önce,

(3) Demiryolu taşımacılığında, giriş gümrük idaresine varılmasından en az iki saat önce,


(4) Karayolu taşımacılığında, giriş gümrük idaresine varılmasından en az bir saat önce, bunun mümkün olmaması halinde aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren bir saat içinde.

Deniz veya hava taşıtlarının, Türkiye Gümrük Bölgesinde birden fazla liman veya havalimanına uğraması halinde, örneğin yakın limandan gelen geminin ilk önce Mersin’e sonra İzmir’e ve sonra da Derinceye uğrayacak olması halinde, Mersin’e gelmeden iki saat önce hem Mersin, hem İzmir ve hem de Derinceye boşaltılacak eşya için özet beyanların verilmesi gerekmektedir.

Kombine taşımacılıkta, gemide taşındıktan sonra limana inen ve “aktif taşıma aracı” haline gelen kara taşıtındaki eşya için de özet beyan verme süresi, gemi taşımacılığı için belirlenen süredir. Örneğin, yakın limandan gelen bir gemideki eşya yüklü TIR aracı için özet beyanın ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce verilmesi gerekmektedir.

Özet beyanın taşıyıcı değil, üçüncü bir kişi tarafından verilmesi halinde, taşıyıcı özet beyan verme sürelerine uyulması konusunda üçüncü kişiden taahhüt almalıdır, çünkü taşıyıcı özet beyanların zamanında verilmesini sağlamak durumundadır.

19 Aralık 2011 Pazartesi

2012 Yılında Ekonomi Bakanlığınca Desteklenecek Olan Fuarlar...


Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel düzeyde katılım gerçekleştirilen şirketlerin, boş stand veya donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamaları ile standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50'si, 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere Ekonomi Bakanlığınca desteklenmektedir.

Hangi fuarların destek kağsamında olduğu, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenip web sitesinde ilan edilmektedir.

Bu çerçevede, "2012 Yılında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar Listesi”, Ekonomi Bakanlığı'nın web sitesinde yayımlanmış olup, 2012 yılında katılmayı planladığınız yurtdışı fuarlara katılım harcamalarınızın 2009/5 sayılı Tebliği kapsamında desteklenmesi talebiniz, katılacağınız fuarın bu listede yer alması durumunda değerlendirmeye alınabilecektir.

2012 Yılında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar Listesi Linki (Excel Dosyası):
http://www.ekonomi.gov.tr/upload/DB45B9A2-D8D3-8566-452000E0E79CE620/2012_bireyselliste.xls

Twitter'ın Değeri 10 milyar Dolara Ulaştı

Suudi Prens Alwaleed bin Talal, Twitter'ın %3’lük kısmına 300 milyon dolarlık yatırımda bulundu. Basit bir hesapla, mikro-blog sitesi olan Twitter’ın değeri 10 milyar dolara ulaşmış oldu.

Dünyadaki en zengin 8. kişi olan Talal’ın sahibi olduğu Kingdom Holding isimli yatırım şirketi daha önce Apple ve TimeWarner gibi dev şirketlere de yatırım yapmıştı.

İthalat Yaparken Fazla Vergi Ödemeyin!


Türkiye’ye yapılan ithalatlarda Gümrük Vergisi’nin matrahını ithal edilen malın CIF bedeli oluşturmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 7. Maddesi, “Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşıma işlerinde, hizmetin iç parkura isabet eden kısmı Türkiye'de yapılmış sayılır.” demektedir. Buna göre Türkiye dışında kalan kısmı yurt dışında yapılmış sayılmaktadır.

Buna göre yapacağınız ithalatlarda nakliyecinizden iki fatura talep ederek, yurt dışına isabet eden kısmı için KDV'siz fatura istemeniz halinde, vergi matrahınız düşeceğinden dolayı daha düşük vergi ödeyeceksiniz.

Örnek:
Yukarıdaki örnekte 1. seçenekte ithalatçı firmanın yurtdışındaki taşıma işi için nakliyeci firmaya KDV ödemesi durumu görülmektedir. 2. seçenekte ise nakliyeciden KDV istisnası ile fatura düzenlenmiştir. Bu 2. seçenekte ödenecek olan Gümrük Vergisi, KDV ve varsa ÖTV gibi vergiler matrah düşük olduğu için daha düşük olarak ödenecektir.

Herkese bol kazançlar dilerim...

Herkese mutlu bir hafta dileriz...


Tamamı: www.dmi.gov.tr

18 Aralık 2011 Pazar

Dünya Ticaret Örgütü 18 yıl sonra Rusya’ya onay verdi…


153 üyesi bulunan DTÖ, Rusya’nın 18 yıldır devam eden üye olma isteğini onayladı. Anlaşmanın, DTÖ’nün en büyük üyesi olan AB’nin ihracatına yılda 4 milyar Euro katkı sağlaması artırması bekleniyor. Anlaşmayla beraber Ruslar, AB mallarını düşük vergi ile ithal edebilecekler, buna karşılık kendi petrol ve doğalgazını daha etkin biçimde satabilecek

15 Aralık 2011 Perşembe

E-Defter Uygulaması - 2


İlgili Tebliğ kapsamında elektronik defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenler, aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile www.edefter.gov.tr internet sitesinde belirtilen Başkanlık veya Genel Müdürlük adresine yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir. Buna göre şu belgeler gereklidir:
a) www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan "Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi"nin imzalı aslı,
b) Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği (397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-fatura uygulamasından yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için bu şart aranmayacaktır.),
c) Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler,
d) Uyumluluk onayı almamış bir yazılım kullanılmak istenmesi durumunda, Tebliğin "3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı" başlıklı bölümünde belirtilen belge ve bilgiler.

Tebliğin Tamamı: www.gib.gov.tr

14 Aralık 2011 Çarşamba

Amerika Kapitalizm ve Demokrasi Arasında Sıkıştı


İşgalciler Amerikan Limanlarında

California, Oregon ve Washington eyaletlerindeki eylemlerde bazı kişiler gözaltına alınırken, ciddi çatışmaların yaşanmadığı bildirildi.

Pazartesi günü bir grup eylemcinin liman girişlerini tutarak tırların giriş çıkışlarını engelledi, sloganlar attı.

Polis tam bir ay önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ''Wall Street'i işgal'' kamplarının dağıtmıştı.

Göstericiler, eylemlerinin limanları işleten şirketlerin kârlılıklarına darbe vurmasını umuyor.

Yüzlerce kapitalizm karşıtı eylemci ABD'nin batıyakasındaki üç limanı işgal etti.

California'nın Oakland limanında 150 işçinin eylem nedeniyle evlerine gönderildiği, iki terminalin fiilen kapandığı bildirildi.


Los Angeles'taki Long Beach limanında ise, 300 göstericinin terminali işgal ettikleri, Oregon'un Portland kentinde iki terminalin kapatıldığı belirtiliyor.

Portland'da silah ve kılıç taşıyan iki kişinin tutuklandığı açıklandı. İşgal eylemcilerinden Kari Koch, söz konusu kişilerin gösterilerle ilgisi olmadığını söyledi.

Göstericiler daha önce finans devi Goldman Sachs'ın büyük hissedarı olduğu liman işletmecisi SSA Marine ve tahıl ihracatçısı EGT'yi de hedef almıştı.

Haberin Tamamı: www.bbc.co.uk

13 Aralık 2011 Salı

E-defter Uygulaması Yılbaşından İtibaren Başlıyor…

Resmi Gazete’nin 13 Aralık 2011 tarihli sayısında yayımlanan 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği uyarınca yılbaşından itibaren e-defter kullanılmaya başlayacaktır.

Bundan böyle defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,
b) Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olması,
c) Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

Tebliğin Tamamı İçin: www.gib.gov.tr

12 Aralık 2011 Pazartesi

2011 Blog Ödülleri Finalindeyiz...


Dış Ticaret Atölyesi'nin Blogu, 2011 Turkcell Blog Ödüllerinin (https://www.blogodulleri.com/) Garanti İş Dünyası finaline kalmıştır. Microsoft ve Netsis gibi bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle beraber finale kalmış olmak bizler için gurur vericidir. Oylamada desteğini esirgemeyen tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Sevgilerimizle,
Dış Ticaret Atölyesi Ekibi

Yerli Malı Haftası kutlu olsun...


Günümüzde tasarruf yerine tüketimin teşvik edilmekte, elma, muz gibi meyve sebze yerli olmaktan çıkıp ithal edilmektedir. Dünyadaki genel değişim rüzgarlarına paralel olarak, Türkiye'de de ekonomik dengeler ve söylemler de değişti. Ancak ne olursa olsun, hoş bir adet olarak anılarımızdaki yerini koruyan Yerli Malı Haftası kutlu olsun...

Yerli Malı Haftası, 12 – 18 Aralık tarihleri arasında Türkiye’de tüm okullarda kutlanan haftadır. Resmi ismiyle “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Hedefi, tüketiminin artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi anlatılır. İnsanların parasını, malını eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve kullanmasına tutumlu olmak denir. Okullarda yapılan etkinliklerle tüm gençleri yerli malına teşvik eder 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla zamanın başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929’da yaptığı konuşmayla yerli malı kullanmanın ve tutumlu olmanın öneminden bahsetti. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaktadır. 1983 yılında adı Tutum, yatırım ve Türk malları haftası olarak değiştirilmiştir.

Türkiye, cumhuriyet döneminde yeni savaştan çıkmış bir ülke idi. Ellerinde bir şeyleri kalmayan halk yoksulluk içerisinde yaşıyordu. Atatürk, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’ni topladı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı.

Okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.


MEYVELERİMİZ-YEMİŞLERİMİZ

Portakal
Portakal tatlı serin
Başıdır yemişlerin.
Onda güneşin rengi,
Parlar gibidir sanki.
 
Elma
Elmayı bilmeyen kim?

Odur, en çok sevdiğim.
Rengi alev kırmızı,
Açar iştahımızı.
 
Armut
Armudu unutmayın,

Onu da baştan sayın.
Ne güzeldir kokusu,
İçi dolu ballı su.
 
Üzüm-İncir
Üzümle incir ikiz,

Onlardan vazgeçemeyiz,
Yaz güneşinde olmuş,
İçine şeker dolmuş.
 
Fındık-Badem-Ceviz
Fındıkla badem, ceviz,

Severek yediğimiz.
Üç arkadaş yemiştir,
Her tadan özlemiştir.
 
Kestane
Hoş değil mi kestane?

Alırsın tane tane.
Sırtlarını çizersin,
Kızgın küle dizesin.
Pişsin tatlı tatlı ye,
En güzel besin diye.

Bütün meyveler
Bu güzelim meyveler,

Bu güzelim yemişler,
Yurdumuzun malıdır,
Her yiyen kuvvet alır.
Çocuklar
Tutum haftası geldi,

Bizlere neşe verdi.
Yerli yemişlerimiz,
Hep birden dile geldi.

Elma
Amasya elmasıyım,
Meyvelerin başıyım.
Al sarı yanağım var,
Beni yersen kan yapar.
 
Armut
Ankara memleketim,

Koyu sarıdır rengim,
Isırınca pek yarar,
Yiyenlere can katar.
 
Üzüm
İzmir’in üzümleri,

Sevilmez mi arkadaş?
İnsanlara pek yarar,
Kurusu var yaşı var.
 
İncir
Tatlı Aydın inciri,

Pek güzel iri iri.
Hurma alma, incir al,
Ağzına aksın bal.
 
Fındık
Giresun zengin olsun,

Cebiniz fındık dolsun.
Kırılır çıtır çıtır,
Hem besler, hem ısıtır.
 
Ceviz
Cevizi de unutma,

Beslenmek zorundasın.
Pestiline sar da ye,
Kuvvet versin diyorsan.
 
Portakal
Portakal sulu sulu,

İçi vitamin dolu.
Adana, kozan, dörtyol,
Git ağaçtan ye bol bol.
 
Mandalina
Adımdır mandalina,

Sağlık veririm sana.
Pek sevimli meyveyim,
Bol bol yiyin bakalım.
 
Nar
Çiçek olur açılırım,

Mercan gibi saçılırım.
Hastaya nar sorulmaz,
Şurubuna doyulmaz.
 
Kestane
Kestaneyi istersen,

Kavurup da yersin sen,
İstersen suda haşla,
Onun tadı da başka.

Kayısı
Malatya kayısısı,

Yemişlerin nazlısı
Pestili de yapılır,
Yiyenler pek bayılır.
 
Şeftali
Bursa’nın şeftalisi,

Kilodur bir tanesi.
Şeftaliyi kim sevmez,
Tadına doyum olmaz.
 
Ayva
Sarı sarı rengim var,

Ne güzel de kokarım.
İstersen reçel yap ye,
İstersen kompostomu

Kaynak:
http://www.wikipedia.org
http://www.okuldersleri.com

Tırcılar Suriye'yi By-Pass Edecek


Mersin – Beyrut Ro-Ro Seferleri Başlıyor

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, birkaç gün içerisinde Mersin – Beyrut Ro-Ro seferleri başlayacağını belirtti. Bakan Çağlayan, Suriye ile olumsuz bir etkilenme olduğunu ve bunun son zamanlarda daha ciddi bir şekilde hissedildiğini, 2011 yılının ilk 10 ayında %7 oranında azalma olduğunu belirtti. Akdeniz İhracatçı Birlikleri ile beraber yürüttükleri Mersin-Beyrut Ro-Ro seferlerinin, gerek Türk işadamlarının, gerek Suriyeli işadamlarının bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için atılan önemli bir adım olduğunu söyledi.

(AA)

9 Aralık 2011 Cuma

Pazarlama Dünyası Öksüz Kaldı...


Türkiye’de ilk işletme fakültesini İstanbul Üniversitesi’nde kuran ve ‘pazarlama’ kelimesinin yaratıcısı olarak anılan Prof. Mehmet Oluç, dün hayatını kaybetti.

1957’de pazarlama alanındaki ilk kitabını yazan Oluç, pazarlama konusunda Türkiye’ye yepyeni bir açılım kazandırdı. Kurduğu işletme fakültesinde binlerce öğrenci yetiştiren Oluç’un eski öğrencilerinden, Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Fuat Çelebioğlu, “Türkiye’de ilk işletme hocasıdır. Türkiye’de pazarlama alanında herkesin yol gösterici olarak gördüğü bir kişiydi” dedi. Oluç’un öğrencisi olan, asistanlığını da yapan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Kemal Kurtuluş ise, “Kendisi, 6 jenerasyon hoca yetiştirmiş bir kişi. Türk bilim aleminin başı sağolsun” dedi. 1919 doğumlu olan Oluç, 1968’de İstanbul Üniversitesi bünyesinde işletme fakültesini kurmadan önce ABD’de Harvard Business School’da işletme eğitimi aldı. Türkiye’de üniversite kürsüsünde ilk kez ‘Pazarlama’ dersi veren Oluç, 1970 yılında üçüncü kez İşletme Fakültesi’nin dekanlığı getirildi. Oluç, 1986 yılında emekliye ayrıldı.

CDCS Uluslararası Uzmanlık Sınavı 13 Nisan 2012 Tarihinde Yapılacaktır


Uluslararası Akreditif Uzmanlık (CDCS) Sınavı, 13 Nisan 2012, İstanbul
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)’nın evrensel boyutta uygulanan en önemli bankacılık kurallarından olan “Vesikalı Krediler-Documentary Credits” ile ilgili Uluslararası Uzmanlık Sınavı bu yıl 13 Nisan 2012 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır.
IFS tarafından yılda bir kez dünyanın çeşitli merkezlerinde yapılan bu sınavda başarılı olanlara ICC ve IFS tarafından onaylı sertifika verilmektedir.
Kısaca CDCS olarak bilinen sertifika “Certified Documentary Credit Specialist”, uygulayıcının bu konudaki bilgi düzeyini ve yeterliliğini gösteren, uzmanlığını kanıtlayan bir belge niteliğindedir. Bu sertifikanın diğer önemli bir özelliği de, uluslararası alanda geçerliliğinin olmasıdır. Sınava başvuracak adayların en az 3 yıl vesikalı krediler ile ilgili deneyimi olması önemlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi yine 3 yıldır, bu süreden sonra kişinin tekrar sınava girmesi istenir yada 3 yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlerini rapor etmesi halinde kendisine sertifika tekrar verilebilir (re-certification).

Sınava başvuru için en son tarih 31 Ocak 2012’dir. Sınava giriş ücreti ise 500 £ (450 Pound Kayıt +50 Pound ifs merkezleri dışında sınava giriş için ek ücret) olarak belirlenmiştir. Söz konusu sınava daha önce girmiş olan ve uzmanlığını yenilemek isteyenler için sınav ücreti toplam 295£’dur ( 275 Pound Kayıt + 20 Pound ifs merkezleri dışında sınava giriş için ek ücret). Sınav broşürü ve kayıt formu ekte yer almaktadır. Ayrıca, söz konusu sınava ilişkin detaylı bilgiye internet üzerinden http://www.ifslearning.ac.uk/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınava katılacak adayların başvuru formlarını doldurarak “ifs-School of Finance”e faks ile ( +44 1227 784331 ) veya posta yolu ile (IFS House, 4–9 Burgate Lane, Canterbury, Kent CT1 2XJ United Kingdom) en geç 31 Ocak 2012 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

ICC Türkiye Milli Komitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da CDCS Sınavı öncesinde sınava hazırlık niteliğinde bir eğitim semineri düzenleyecektir.

İlgili Web Sitesi: www.cdcs.org

8 Aralık 2011 Perşembe

Dış Ticaretle İlgili İpuçları - Devlet Destekleri / e-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği


İhracata yönelik devlet yardımlarının temel amacı, firmaların ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim, gerekse pazarlama aşamalarında destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır.

Söz konusu desteklerden biri tanesi de "E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği"dir. Üyelik giderleri %70 oranında ve yılda en fazla 10.000 dolara  kadar desteklenmektedir. Ayrıca üye olunmak istenen e-ticaret sitesinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Ön onay almış siteler şunlardır:
www.alibaba.comwww.fibre2fashion.comwww.recycle.net
www.archiexpo.comwww.fordaq.comwww.steelorbis.com
www.army-technology.comwww.globalsources.comwww.stonecontact.com
www.baba2baba.comwww.icomtrader.comwww.tecdoc.de
www.bncnetwork.netwww.infomine.comwww.techpilot.net
www.chemorbis.comwww.kompass.comwww.tradeatlas.com
www.directindustry.comwww.lubricants1.comwww.tradeboss.com
www.dothealth.comwww.mesteel.comwww.tradekey.com
www.ec21.comwww.mfg.comwww.turkishexporter.net
www.environmental-expert.comwww.nauticexpo.comwww.webpackaging.com
www.europages.comwww.panjiva.comwww.yesstrade.com
www.europeansourcing.comwww.psi-network.de

7 Aralık 2011 Çarşamba

1 Aralık'tan İtibaren Çiçekler Pasaportsuz Dolaşamayacak...


Yaklaşık 50 Milyon dolara ulaşan ihracat hacmiyle ve 100.000 kişiye istihdam sağlayan çiçekcilik sektörü pasaport uygulamasına geçiyor. Uygulama ile birlikte sağlık sertifikası olmayan bir bitki, bir ilden başka bir ile gidemeyecek. Yarıca standartlara uymayan bitki ihracı da mümkün olmayacak. Uygulama ile beraber sektörün ürün kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Haberin Tamamı: İstanbul Ticaret Gazetesi

P&G Pazarlama Takımı Pazarlama Hakkında Merak Ettiğiniz Soruları Cevaplıyor


Bünyesinde bir çok markayı barındıran P&G firması, facebook üzerinden gerçekleştirdiği etkinlikle Pazarlama hakkındaki sizlerden gelecek soruları cevaplıyacak. Facebook.com üzerindeki P&G Business School sayfasından sorularınızı gönderebilirsiniz.

7 Aralık 2012 günü saat 17:00-18:00 arasında gerçekleştirilecek olan etkinlik çerçevesinde her 50. soru için şirketin ürünlerinden oluşan hediye seti katılımcılara armağan edilecektir.

İlgili Site:
facebook.com/profile.php?id=1442622284#!/pgbusinessschool?sk=app_245146905548708

6 Aralık 2011 Salı

Cari Açık 1 Milyar Dolar Azalacak


Tüpraş, 4 milyon tonun üzerindeki fuel oil ve asfaltı, benzin ve dizele çevirecek Fuel Oil Dönüşüm Projesiyle cari açığı azaltmaya yönelik 1 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

KOÇ Holding Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu, Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde yapılacak “Fuel Oil Dönüşüm Ünitesi (RUP)” ile 4 milyon tonu aşkın fuel oil’in işlenerek, 3.5 milyon ton Euro-V standardında değerli beyaz ürün elde edileceğini söyledi. Memioğlu, “Ülkemizin dış ticaret dengesine yıllık 1 milyar dolara yakın olumlu katkıda bulunarak, aynı oranda katma değer üretecek olan yatırım tamamlandığında, bölgemiz için yeni bir istihdam alanı yaratılmış olacak” diye konuştu. Memioğlu ve Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut, TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde yapılacak “Fuel Oil Dönüşüm Ünitesi”yle (RUP) ilgili toplantı düzenledi.

Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut, yılsonunda 22 milyar dolar ciro ve 4.2 milyar dolar ihracata doğru gittiklerini belirterek, “Bu Türkiye’de bir kuruluşun tek tesisten yaptığı en yüksek ihracat rakamı olacak” dedi. Erkut, “Petrol sektörünün, hampetrol temini, petrol ürünleri ihracı, petrol ürünleri üretimi (rafinaj), depolaması, taşıma, dağıtım ve pazarlaması faaliyetlerinde yer alan Tüpraş, yıllık 28.1 milyon tonluk kapasitesiyle, Avrupa’nın yedinci, dünyanın 29. büyük rafineri şirketi haline geldi” dedi. Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu ise, anahtar teslim bedeli 2.4 milyar dolar olan “Fuel Oil Dönüşüm Ünitesi’nin (RUP)” yatırımını başlattıklarını belirterek, “Bu yatırımla, düşük değerli siyah ürünler, yüksek değerli beyaz ürünlere dönüştürülecek” diye konuştu.

Haberin Tamamı: www.hurriyet.com.tr

4 Aralık 2011 Pazar

Havayolu şirketleri uçuramadığı yolcuya tazminat ödeyecek...


Havayolu şirketleri, bir uçuşta uçağa yolcu kabul edilmeme durumunun öngörülmesi halinde, öncelikle ilgili yolcu ile mutabık kalınacak ve rezervasyonundan feragat edecek gönüllüler bulmak için duyuru yapacak. Geriye kalan yolcuların uçuşa kabul edilmelerine olanak verecek yeterli sayıda gönüllü çıkmadığı takdirde, hava taşıma işletmesi, yolcuları kendi iradeleri dışında uçağa kabul etmeyebilecek.

İradeleri dışında uçuşa kabul edilmemeleri durumunda yolculara ödenecek tazminat tutarları şu şekilde:
-İç hat uçuşlar için 100 Euro
-Dış hat uçuşlarında, 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Euro
-Dış hat uçuşlarında, 1500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 Euro
-Dış hat uçuşlarında, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Euro

1 Ocak 2012'de yürülüğe girecek olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’e göre, ilgili madde uyarınca rezervasyonu yapılan uçuşun planlanan varış zamanını, 1500 kilometre veya daha kısa uçuşlar için iki saat, 1500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için üç saat, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için dört saati aşmayan alternatif bir uçuş ile son varış yerlerine güzergah değişikliği teklif edilmesi halinde, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, birinci fıkrada öngörülen tazminatı yüzde 50 oranında düşürebilecek.

İşletmenin bir yolcuyu biletin satın alındığı hizmet sınıfından daha alt bir hizmet sınıfına yerleştirmesi durumunda, bilet ücretleri arasındaki fark iade edilecek. Buna ilave olarak, bilet ücretinin yüzde 75’i yedi gün içerisinde yolcuya ödenecek.

Bekleme süresine uygun olarak, yolcuya sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek bedelsiz olarak sağlanacak.

Bir veya daha fazla gece konaklamanın gerekli hale geldiği durumlarda otelde veya uygun bir konaklama tesisinde konaklama hizmeti yolcuya bedelsiz olarak sunulacak. Yolcular, planlanan hareket zamanından öngörülen süre içinde haberdar edilmedikleri takdirde, ilgili madde hükümlerince tazminat alma hakkına sahip olacak.

Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, tüm tedbirleri almasına rağmen olağanüstü hallerin iptale neden olduğunu kanıtlayabildiği takdirde tazminat yükümlülüğünden kurtulacak.

Haberin Tamamı: www.hurriyet.com.tr