31 Aralık 2010 Cuma

2011

Herkese mutlu sağlıklı bir sene dileriz...

28 Aralık 2010 Salı

Bulgarlar Kırklareli'nde yılbaşı alışverişinde

Kırklareli'de esnafın yüzü, yılbaşı alışverişi için Bulgaristan'dan gelen turistlerle güldü.
Bulgaristan'ın Burgaz ve Varna kentlerindeki Bulgarlar ve burada yaşamlarını sürdüren soydaşlar, yılbaşı alışverişi için otobüs, minibüs ve taksilerle Dereköy Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmaya başladılar. Bulgarlar ve soydaşlar, zaman kaybetmeden Kırklareli'deki market ve butikleri doldurdular.

Burgaz kentine bağlı Almadere köyünden Hafize Hasan Şakir (Yabolçevvo), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı tatlısında kullanılmak üzere kendisi ve komşuları için çok miktarda toz şekeri aldığını söyledi.

Kırklareli'ne gelmişken yılbaşı ve sonrasını da düşünerek temizlik malzemesi aldığını da ifade eden Şakir, temizlik ürünlerinin Kırklareli'de Bulgaristan piyasasına göre çok ucuz olduğunu belirtti.
Bir başka soydaş Vasviye Mustafa İbrahim de yılbaşı için kuru yemiş, meyve suyu, börek için un ve toz şekeri aldığını bildirdi.Nevi Hasan isimli kadın ise kendisine yılbaşına özgü iç çamaşırı ve hediyelik giyim eşyası ile meşrubat aldığını kaydetti.Market işletmecileri de Bulgaristan'dan gelenlerin yılbaşına uygun mum, yufka, toz şekeri, çikolata aldıklarını ifade ettiler.

DEREKÖY SINIR KAPISI'NDA NOEL YOĞUNLUĞU
Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı'ndan sabah saatlerinden bu yana 10'u otobüs, 210 araç ile çoğunluğu Bulgar turist toplam bin kişi yurda giriş yaptı.

Haberin Tamamı: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/16618383.asp

ISPM-15 Nedir?

ISPM 15 Standartı, ihracat ve ithalatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin bitki sağlığı açısından bazı işlemlerden geçirilerek temizlenmesi işlemidir. İlgili Yönetmeliğe göre, ihraç edilen ürün ne olursa olsun, her türlü ahşap ambalaj malzemesi işlemden geçirilmiş (ısıl işlem veya fümigasyonu) ve markalanmış olmak zorundadır. İhracatta ISPM 15 Standartlarına uygun şekilde işaretlenmiş ahşap ambalaj malzemesi kullanılmalıdır.

ISPM 15 Standart uygulaması iki farklı şekilde uygulanmakta olup, bunlar ısı tekniği ve fümigasyondur. Genel tercih, kimyasal madde ihtiva etmediği için ısı tekniğidir. Fümügasyon tamamlama tutanağı: her türlü ağaç paletin kurtçuk, mantar ve böceklerden arındırılması için ilaçlama ve ısıl işlemine tabi tutulduğuna ilişkindir.

İhraç edilecek ürünlerinin paketlenmesinde ve ambalajlanmasında ahşap ambalaj malzemesi kullanan firmalar, ürünlerin varış ülkesinde geçerli olan standartlara uygunluğundan sorumludurlar. İthalatçı firma aracılığı ile ISPM 15 standardının uygulama tarihleri ile varsa ek önlemlerin neler olduklarını öğrenmelidir. Bu konuda çeşitli kurumların internet sitelerinde duyurdukları uygulama tarihlerine ilişkin bilgilerin, muhatap firma aracılığı ile teyit edilmelidir. ISPM 15 Standardına uygun ahşap ambalaj malzemesi kullanmak durumunda olan ihracatçı firmalarımız, kullanacakları ahşap ambalaj malzemesini işlem yapmaya yetkili firmalardan temin edebilir veya kendileri yetki alarak üretebilirler. Detaylı bilgi Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden temin edilebilir. (http://www.kkgm.gov.tr)

27 Aralık 2010 Pazartesi

Yorumsuz...


" ... Siz cumhuriyeti koruma ve kollama görevini Atatürk'ten alamazsınız. Cumhuriyet savunulacaksa ben savunurum. Burası benim üniversitem..."

Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli
Celal Bayar Üniversitesi Rektörü

26 Aralık 2010 Pazar

Karkamış kapısına modern gümrük tesisleri yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı, Karkamış kapısına, modern gümrük tesisleri yapılmasının önünü açtı. Bakanlık, 156 bin 250 metrekarelik alanda mayın temizleme faaliyetinin yapılabilmesi için Gaziantep Valiliğini yetkili kıldı. 1932 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olan Karkamış Gümrük kapısında, Suriye ile vizelerin kaldırılması ile birlikte, gelişen ekonomik ilişkilere paralel giriş-çıkışlarda olağan üstü artışlar gözlendi.
Karkamış Gümrük Kapısından gelen yolcu sayısı 2009`da 34 bin 850 iken, 2010`da 52 bin 374`e yükseldi.
Giden yolcu sayısında da 33 bin 933`den, 51 bin kişiye yükseliş oldu. Araç sayısında da benzer yükselişler yaşandı:
Gelen araç sayısı 10 bin 395`den 16.211, giden araç sayısı ise 10 bin 448`den 17 bin 14`e yükseldi. Gümrük Müdürlüğü, halen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait üç adet eski binada hizmet vermeye devam ediyor. Suriye ile vizelerin kaldırılmasından sonra önemi ve yoğunluğu artan Karkamış kapısı, imkanların yetersiz kalması nedeniyle hizmet vermekte zorlanmaya başlamıştı.
Bunun üzerine sınıra sıfır noktasında bulunan 156 bin 250 metrekarelik mayınlı arazi, Gümrük Müsteşarlığı tarafından yap-işlet-devret modeli ile gümrük tesisleri yapılmak üzere, Milli Savunma Bakanlığından talep edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, 16.12.2010 tarihli yazısı ile Karkamış`ın modern gümrük tesislerine kavuşmasının önünü açtı. Bakanlık, sınır kapısının bölge ekonomisine ve istihdama katkısını ve kamu yararını göz önüne alarak karar verdi. Buna göre, her türlü mali ve hususi sorumluluğun Gaziantep Valiliğinde olması şartıyla, adı geçen mayınlı alanın mayın temizleme faaliyetinin yapılabilmesi için Gaziantep Valiliğini yetkili kıldı.
Gümrük Müsteşarlığı yap-işlet-devret modeli geçerli olmak üzere diğer kapılarda olduğu gibi TOBB vasıtasıyla modern tesisler yapacak; kapıda giriş-çıkış çilesi sona erecek. Bununla birlikte, Türkiye-Suriye arasındaki ikili ilişkiler ve bölge ekonomisi bir hayli gelişecek.
KAYNAK: CİHAN 20.12.2010

25 Aralık 2010 Cumartesi

DİİB Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürün Hk.

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 21.12.2010
Konu : İkincil işlem görmüş ürün


GENELGE
(2010/ 57)


13.11.2010 tarihli 27758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/1025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararına Geçici 16 ncı madde eklenmiştir.

Anılan maddede; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı kapatılmış dahilde isleme izin belgesi/dahilde isleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edildiği ihracat taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip anlaşılan ikincil işlem görmüş ürünün, ilgili firma tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na\Gümrük Müsteşarlığı’na başvurulması halinde ilgili Müsteşarlıkça taahhüt kapatma işleminin münhasıran bu amaçla geri alınması, ilgili belgede\izinde buna yönelik revize işlemi yapılması suretiyle ihracat taahhüdüne ilave edilmesi ve bu ürüne ilişkin ithalat vergilerinin, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte geçerli olan vergi oranları ile belge/iznin revize edilen gerçekleşme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alınarak ödenmesi halinde, söz konusu dahilde isleme izin belgeleri/dahilde isleme izinlerine ilişkin taahhüt hesaplarının belge/izin kapsamında ikincil işlem görmüş ürün ile ilgili müeyyide uygulanmaksızın kapatılacağı ve bu ürün ile ilgili olarak 2005/8391 sayılı Kararın diğer hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin sona ereceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu madde kapsamında dahilde isleme izin belgesi/izninde revize işlemi yapılmasını müteakip ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde aşağıda belirtilen şekilde uygulama yapılması gerekmektedir.

1. İkincil işlem görmüş ürünlerin kıymeti olarak, revize edilen dahilde isleme izin belgesi/izninde yer alan miktar ve birim fiyatına göre hesaplanan tutar esas alınacaktır.

2. İkincil işlem görmüş ürünün gümrük vergisinin matrahına 17.12.2009 tarihli ve 2009/123 sayılı Genelge çerçevesinde yurt içi navlun ve sigorta bedeli dahil edilmeyecektir.

3. Vergilendirmede, İkincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihi esas alınacaktır. Mükellefin talebi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesi hükmü uyarınca da işlem tesisi mümkün bulunmaktadır.

4. İkincil işlem görmüş ürünlerin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na (KKDF) tabi olması söz konusu değildir.

5. İkincil işlem görmüş ürünlerin, yurtiçinde yapılan üretim sonucu ortaya çıktığı ve mezkur Bakanlar Kurulu Kararına göre geçmişe dönük beyanı öngörüldüğünden bu ürünlerin gümrük idaresine sunulması söz konusu olmayacak ve serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler aranmayacaktır.

6. Dahilde isleme izin belgesi\izni kapsamında fazladan ihracat yapılmış olması halinde de ikincil işlem görmüş ürünler beyan edilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Arslan GÜNLER
Müsteşar a.
Müsteşar Yrd.


22 Aralık 2010 Çarşamba

AB’nin EORI Uygulaması


AB Gümrük mevzuatında emniyet ve güvenlik önlemlerine ilişkin yapılan düzenlemeler uyarınca, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren AB Gümrük İdarelerinde doğrudan işlem yapacak tüm ticaret erbabı (özellikle taşımacılar) için EORI Numarası (Economic Operators Registration and Identification Number) olarak bilinen kayıt ve kimlik numarası uygulamasına geçilmiştir.

Bu sebeple, AB Gümrük İdareleri’nden veya diğer yetkili makamlardan EORI numarası alınması gerekmektedir.
AB Gümrük Bölgesi’nde yerleşik olmayan operatörler (taşımacılar, ihracatçılar, ithalatçılar, vb.), özet beyan, gümrük beyanı, giriş/çıkış öncesi özet beyan, geçici depo, izin, vb. faaliyetlerde bulunanlar ile yetkilendirilmiş yükümlü (AEO) başvurusunda bulunanlar veya bulunmayı öngörenler, faaliyetlerde bulunacakları ilk Üye Ülkenin makamları tarafından kaydedilecektir.

AB ülkelerinde faaliyette bulunmadan önce başvuru yapılmamışsa, gümrük işlemi yapıldığı anda da EORI başvurusu yapmak mümkündür. Ancak, kayıt işlemi birkaç gün sürebileceğinden, planlanan faaliyet öncesinde başvurulması tavsiye edilmektedir.

EORI Numarası bir defaya mahsus alınacak olup, müteakip işlemlerde aynı numara kullanılacaktır. EORI Numarası, ilgili ülke tarafından merkezi sisteme kaydedilecek ve diğer tüm AB Ülkelerinde geçerli olacaktır.
TIR Karnesi kullanıcılarının, kullanıcı kodlarını EORI Numarasına taşımaları mümkündür.
EORI Numarası alınması, AB sınır geçişlerinde beklemeleri en aza indireceğinden önem taşımaktadır. 

EORI Kılavuzu’na AB Komisyonu’nun aşağıdaki linkinden ulaşılabilirsiniz:

21 Aralık 2010 Salı

AB gümrüklerinde işlem yapabilmek için EORI numarası gerekliyor...


01.07.2009 tarihinden bu yana AB gümrüklerinde EORI (Economic Operators Registration and Identification Number / Ekonomik Operatörlerin Kayıt ve Kimlik Numarası) uygulamasına geçilmiştir. Uluslararası nakliyat şirketlerinin ve AB'de mukim şirketlerin AB gümrüklerinde işlem yapabilmeleri için bir EORI numarasına sahip olmaları gereklidir.
AB yönündeki tüm ihracat ve ithalat taşıma işlerinde, taşımayı yapan aracın AB sınırlarına varmadan ya da AB sınırlarını terketmeden önce taşıdığı eşyanın gönderici, alıcı ve mal bilgilerinin EPD (Electronic Pre-Declaration / Elektronik Ön Beyan) sistemi içerisinde AB gümrük sistemine beyan edilmesi gerekmektedir.
01.01.2011 tarihinden itibaren EORI numarası bilinmeyen AB firmalarının malları sisteme beyan edilemeyeceğinden dolayı, bu malların taşınması mümkün olmayacaktır.
Bu sebeple iş emirlerinizde, AB tarafındaki alıcı ya da göndericinin EORI numarasını mutlaka belirtmeniz gerekmektedir. Bu numarayı bilmeksizin taşıma yapılamayacaktır.

20 Aralık 2010 Pazartesi

Blogdan görünüm...

Dış Ticaretinin Alfabesi Değişiyor...INCOTERMS 2010 Hangi Değişiklikleri Getiriyor?

1 OCAK 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN INCOTERMS 2010 YÜRÜRLÜĞE GİRMEKTEDİR
Dünya ticaretinde elektronik işlemlerin artması, Avrupa Birliği gibi kümülasyonların artması ve serbest bölge uygulamalarında görülen değişimler neticesinde 2000 senesinden beri yürürlükte olan teslim şekillerinin yeniden  düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

INCOTERMS 2010 Temel Özellikleri:
1- Incoterms 2000 teslim şekillerinde yer alan DAF, DES, DEQ ve DDU yürürlükten kalkarak iki yeni teslim şekli (DAT ve DAP) yürürlüğe girmiştir.
2- Toplam 11 teslim şeklinden oluşan INCOTERMS 2010, deniz ve içsu taşımalarına özgü kurallar ve tüm taşıma tiplerini kapsayan kurallar olarak iki temel sınıfta incelenmektedir.
3- İç ve Dış Ticaret kurallarını kapsayacak şekilde tanımlanmıştır.
4- Rehber Açıklamalar ile her bir teslim şeklinin hangi hallerde kullanılacağı açıklanmıştır.
5- Elektronik İletişime imkan tanımaktadır.
6- Enstitü Kargo Klozlarının gözden geçirilmesinden sonra düzenlenen ilk Incoterms versiyonudur.
7- Güvenlikle ilgili gümrükleme işlemleri ve bu işlemler için gerekli bilgileri yükümlülükleri öngörmektedir.
8- Terminal ve elleçleme masraflarına açıklık getirmektedir.
9- Özellikle spot piyasalarda yer alan zincirleme satışlar konusunda açıklık getirmektedir.

Değişikliklere ilişkin tüm açıklamalarla beraber INCOTERMS 2010 Eğitimlerimiz başlamıştır.
Detaylı bilgi için: gokhanerol@hotmail.com

Kimler Katılmalıdır?
• İhracatçılar
• İthalatçılar
• Satış Yöneticileri
• Satın Alma Yöneticileri
• Forwarderlar
• Gümrük Müşavirleri
• Uluslararası Nakliyeciler
• Banka ve Kambiyo Yöneticileri
• Sigortacılar
• Danışmanlar
• Uluslararası Broker ve Komisyoncular
• Avukatlar

©Gökhan Erol

19 Aralık 2010 Pazar

Haydarpaşa Liman Hizmet Tarifesinde İndirim Yapıldı...

%25 daha az mille uçun!


Türk Hava Yolları ile 03 Ocak – 28 Şubat 2011 tarihleri arasında aşağıdaki şehirlere daha  az mille uçabilir, ödül ve refakatçi biletler ile upgrade'lerde %25 mil indiriminden yararlanabilirsiniz.

Avrupa 1: Belgrad, Podgorica, Sofya, Tiran,
Avrupa 2: Atina, Batum, Budapeşte, Varşova, Prag, Riga, Lvov,Tiflis,Simperefol
Avrupa 3: Amsterdam, Barcelona, Basel, Berlin, Birmingham, Bologna, Brüksel, Köln, Frankfurt, Göteborg, Hamburg, Hannover, Kopenhag, Lizbon, Ljubljana, Lyon, Madrid, Manchester, Münih, Nurnberg, Roma, Rostov, Soçi, Stockholm, Stuttgart, Venedik, Viyana, Zurih, Dusseldorf, Kazan, Nice, Oslo, Ufa
Orta/Kuzey Afrika: Accra, İskenderiye, Darüsselam, Entebbe, Khartum, Lagos, Dakar, Kazablanka, Bingazi, Nairobi, Tunus
Yakın Doğu:   Şam,  Tel Aviv, Halep, Beyrut
Ortadoğu:  Abu Dhabi, Sanaa,
Orta Asya: Karaçi
Uzakdoğu:  Tokyo, Bangkok,Pekin
Kuzey Amerika: Washington


Haberin Tamamı:
http://www.turkishairlines.com/tr-TR/miles_and_smiles/news_and_special_offers/25-.aspx

18 Aralık 2010 Cumartesi

İhracat işlemleri çoğunlukla ilk yarım saatte tamamlanmaktadır...

Kasım Ayı Gümrük İşlem Süreleri

İthalat işlemleri
Gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören beyannamelerin %73’ünün işlemleri ilk 24 saat içinde tamamlanarak eşyası teslim edilebilir hale gelmiştir.

Bu oran; fiziki kontrole tabi tutulan beyannameler için %63, belge kontrolüne tabi tutulan beyannameler için %72, basitleştirilmiş usulde işlem gören beyannameler için ise %88 olarak gerçekleşmiştir.

İhracat işlemleri
İhracat işlemlerinin %67’sinin işlemleri gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren ilk yarım saatte sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.

İhracat beyannamelerinin toplamda % 95 inin işlemleri ilk 24 saat içinde tamamlanmıştır.

THY'de Cepler Serbest


THY Genel Müdürü Temel Kotil, teknolojik yenilikleri de yakından izlediklerini belirterek, "Biz yaptık mı en iyisini yaparız. Bu teknolojiler her uçakta gelemiyor. Türkiye'ye son teslim edilen Boeing 777'lerde satıcı firma Boeing ve Panasonic bunu yetiştiremedi. Ama yılbaşı itibariyle 777 tipi uçaklarımızda hem uydudan canlı televizyon yayını olacak, uydu anteni bağlandı, ayarları yapılıyor. Hem cep telefonu kullanacaksınız hem de wifi (kablosuz internet bağlantısı) dediğimiz sistemleri, her türlü bağlantıyı kullanabileceksiniz, bu da teknolojinin son noktası. Daha önce teslim edilen 777'lerde bu sistemleri biz yapacağız, yeni gelecek 777'ler ise Boeing tarafından bu teknoloji kurulmuş olarak gelecek ve Ocak itibariyle bu hizmet başlayacak" şeklinde konuştu.

17 Aralık 2010 Cuma

INCOTERMS 2010 Eğitimlerimiz Başlıyor...


1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan INCOTERMS 2010 teslim şekilleri eğitimimiz tüm Türkiye'de Ocak ayından itibaren başlayacaktır.

Eski halinde farklı olarak 4 teslim şekli yürürlükten kalkmış olup yerine 2 tane yeni teslim şekli girmiştir.

INCOTERMS 2010'a göre yeni teslim şekilleri şu şekilde düzenlenmiştir;
Tüm taşıma tipleri için ön görülen Teslim Şekilleri: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP
Deniz ve iç su taşıma tipleri için ön görülen Teslim Şekilleri: FAS, FOB, CFR, CIF

2,5 Milyar Dolarlık İhracat Taahhüdü...

1.6 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT İZNİ
Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2010 yılı Kasım ayında düzenlediği 568 dahilde işleme izin belgesi kapsamında şirketlere 1 milyar 596 milyon dolarlık ithalat izni vererek karşılığında 2 milyar 519.6 milyon dolarlık ihracat taahhüdü aldı.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA 1.6 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT İZNİ
Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2010 yılı Kasım ayında düzenlediği 568 dahilde işleme izin belgesi kapsamında şirketlere 1 milyar 596 milyon dolarlık ithalat izni vererek karşılığında 2 milyar 519.6 milyon dolarlık ihracat taahhüdü aldı.
Dış Ticaret Müsteşarlığı`nca 1-30 Kasım döneminde düzenlenen dahilde işleme izin belgelerinin listesi, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, düzenlenen 568 dahilde işleme izin belgesi kapsamında 1 milyar 596.3 milyon dolarlık ithalat izni verildi. Bunun karşılığında şirketler 2 milyar 519.6 milyon dolarlık ihracat yapma taahhüdünde bulundu. Kasım ayında dahilde işleme rejimi kapsamında en fazla ithalat izni 94.4 milyon dolarla Çolakoğlu Metalurji `ye verildi. Çolakoğlu Metalurji uygun koşulla gerçekleştireceği bu ithalat karşılığında 118 milyon dolarlık ihracat taahhüt etti. Ayrıca Çolakoğlu Metalurji`nin 91.2 milyon dolarlık ithalat izninin de ikinci sırada yer aldığı dikkat çekti. Çolakoğlu Metalurji`nin uygun koşulla gerçekleştireceği bu ithalat karşılığında taahhüt ettiği ihracat 114 milyon dolar oldu.

Müsteşarlığın Kasım ayında düzenlediği 4 adet Yurtiçi Satış ve Teslim Belgeleri kapsamında ise ihracat 117.8 milyon dolar, ithalat tutarı 26 milyon dolar olarak belirlendi. Aynı ay verilen 6 Hariçte İşleme İzin Belgelerinde ihracat 5 milyon dolar, ithalat da 5.7 milyon dolar olurken, 90 adet Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinde de 1 milyar 435 milyon dolarlık hizmet geliri öngörüldü.
Kasım ayında firma talebine istinaden 17 dahilde işleme izin belgesi iptal edilirken, resen kapatılan dahilde işleme belgesi sayısı 27, resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 4 oldu.

15 Aralık 2010 Çarşamba

Yuan'ın zaferi...

Yuan, yurtdışında alım-satımına izin verilmesinin üzerinden henüz birkaç ay geçmesine rağmen, küresel döviz piyasalarında hızlı şekilde rağbet gören bir varlık haline geldi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in para birimi yuandaki işlem miktarı beş ayda sıfırdan 400 milyon dolara yükseldi.

İş dünyası küresel çapta yapılan yuan alım-satım işlemleri sayesinde ticaret, yatırım ve borçlanma finansmanı sağlayabiliyor.

Bu gelişme, yuanın küresel finans piyasalarında rol alması için atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

Haberin Tamamı:
http://www.dunya.com/yuan-dengeleri-degistiriyor_108687_haber.html

12 Aralık 2010 Pazar

İhracatta Rekora Doğru...


Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, imalat sanayii üretiminden sonra, Aralık'ta, aylık ihracatta da rekor beklediklerini bildirdi.

Özellikle imalat sanayiindeki üretim endeksinin de bugüne kadar olan en yüksek seviyeyi gösterdiğine işaret eden Bakan Çağlayan, bu sektördeki en yüksek artışın da yüzde 31,9 ile motorlu kara taşıtlarında gerçekleştiğini hatırlatarak, "Bu son derece önemli, çünkü Türkiye'nin ihracatının da motorundan bahsediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin Ekim ayı sanayi üretimindeki artışı diğer ülkelerle karşılaştıran Çağlayan; şöyle devam etti:
"BRIC ülkelerine baktığımızda, Brezilya'daki üretim artışı yüzde 2,1. Bizde, geçen yıla göre yüzde 9,8 artış oldu. Rusya'da yüzde 6,6, Hindistan'da yüzde 4,4, Çin'de yüzde 13,3 büyüme kaydedildi. Bu da aslında Türkiye'nin büyümesinin önemli bir göstergesi. ABD'de bu oran yüzde 5,3, Almanya'da yüzde 7,9 düzeyinde. Türkiye'yi de dahil edersek, BRIC ülkeleri içinde, Çin ve Türkiye, dünyada çok önemli bir üretim endeksine sahip oldular."

Türkiye'nin yıllık ihracatının, 7 Aralık akşamı itibariyle 105 milyar dolara ulaştığını bildiren Çağlayan, şöyle devam etti:
"Geri kalan 20 gün içinde yapılacak ihracat ile Orta Vadeli Plan'da öngörülen 111,7 milyar dolarlık hedefi rahat aşacağımız görülüyor. Geçen yıl Aralık'ta ihracat 10 milyar dolardı. Şu andaki gidişat, bu ay sonundaki ihracatın 12 milyar dolara yaklaşacağını gösteriyor. Bu son derece önemli bir rakamdır ve bu son yılların önemli bir rekoru olacaktır. Şu andaki gidişat, ihracatın aylık 11 milyar doları aşacağı 12 milyar dolara yaklaşacağı şeklindedir. Bunu gerçekleştirirsek, ihracatımız, yıl sonu hedefini geçecek, 112-113 milyar dolara oturacaktır."

Haberin Tamamı:
http://www.dunya.com/ihracatta-rekor-bekleniyor_108103_haber.html?

10 Aralık 2010 Cuma

Mersin Üniversitesi Semineri başarı ile tamamlanmıştır.


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eğitim Kalkınma Vakfı, İstanbul Maden Metal İhracatçıları Birliği (İMMİB) ve Mersin Üniversitesi işbirliğinde 10 Aralık 2010 tarihinde "İçinden Dış Ticaret Geçen Sohbetler" konulu seminer gerçekleştirilecektir.

MTSO Dış Ticaret Perileri Eğitim Koordinatörü Gökhan Erol'un sunduğu seminer, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi C Salonu'nda 10.00-12.00 saatleri arasında düzenlenmiştir.

Sanayi üretimi ‘gazladı’ büyüme % 8’i aşabilir


Türkiye'de sanayi üretimi beklentilerin oldukça üzerine çıkarak ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.8, bir önceki aya göre ise yüzde 13.4 arttı.

Alt sektörler itibariyle de en yüksek üretim artışı yüzde 31.9 ile motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatında meydana geldi.
Haberin Tamamı:
http://www.milliyet.com.tr/sanayi-uretimi-gazladi-buyume-8-i-asabilir/ekonomi/haberdetay/09.12.2010/1324012/default.htm

9 Aralık 2010 Perşembe

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaşanan yumurtalı protesto sonrasındaki yorum...


"Olayların arkasında Ergenekon var..."
 
Burhan Kuzu
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı
 
 

4,01

4,01

Akaryakıt fiyatlarına yapılan son zamdan sonra 97 oktan benzinin litre fiyatı 4,01 TL'ye yükseldi.

8 Aralık 2010 Çarşamba

Eğitim ve Seminerlerimiz Devam Etmektedir

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı (EKAV), Dış Ticaret Perileri Projesinin başarısı ve gelen yoğun talepler doğrultusunda “Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlık Eğitimi” düzenledi. 06-17 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleşecek olan eğitim talebin fazla olmasından dolayı Ocak, Şubat ve Mart aylarında tekrar düzenlenecektir.

Eğitim, Dış Ticaret Perileri Eğitim Koordinatörü Gökhan Erol tarafından verilmektedir. Program, yalnızca eğitsel bir süreç olmakla kalmayıp, iş hayatından gerçek örneklerle desteklenmektedir. Program boyunca, önceden randevu alınması şartıyla katılımcılara eğitmen tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti de verilecektir.
Eğitim, başta işletmelerin ithalat ve ihracat departmanlarında çalışanları olmak üzere, dış ticaret ve gümrük müşavirlik firmaları çalışanları, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik firmaları çalışanları, dış ticaret konusunda uzmanlaşmak isteyenler ve dış ticaret sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilere yöneliktir.  Eğitime katılanlar;  Dış Ticaret Operasyonu Uzman sertifikasına sahip olacak ve işletmelerin dış ticaret departmanlarında görev alabileceklerdir.

Eğitimde dış ticarete başlangıç ve temel esaslar, dış ticarette teslim şekilleri, ödeme şekilleri ve taşıdıkları riskler, akreditifli ödeme şekli, temel dış ticaret belgeleri, sevk belgelerinin uygulamalı tanıtımı, dolaşım belgeleri ve malın menşei kavramı, rezerv çalışmaları, dış ticaret mevzuatının tanıtılması, kambiyo mevzuatı, ihracat – ithalat iş akışları, ihracatta kdv istisnası ve kdv iade işlemleri (1.1.2008 tarihli uygulama esasları), gümrük mevzuatı ve gümrükleme işlemleri 4458 sayılı gümrük kanunu ve yönetmelik, serbest bölgeler ve ithalat-ihracat işlemleri, ithalat ihracat uygulamaları, dış ticarette teşvikler, devlet yardımları, dâhilde işleme izin belgesi (genel tanıtım) konuları işlenecektir.

Katılımcılar, eğitim sonunda değerlendirme sınavına tabi tutulacaklar. 70 ve üzeri puan alanlar sınavda başarılı kabul edilerek, kendilerine “MTSO EKAV” onaylı sertifika verilecektir.Eğitim ve Seminerlerimiz Devam Etmektedir

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eğitim Kalkınma Vakfı ile İstanbul Maden Metal İhracatçıları Birliği (İMMİB) işbirliğinde 10 Aralık 2010 tarihinde "İçinden Dış Ticaret Geçen Sohbetler" konulu bir seminer gerçekleştirilecektir.

MTSO Dış Ticaret Perileri Eğitim Koordinatörü Gökhan Erol'un sunacağı seminer, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi C Salonu'nda 10.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecektir.

Gökhan Erol'un, "İçinden Dış Ticaret Geçen Sohbetler" adlı seminerler serisi ile deneyimlerini, üniversiteliler ve sektöre yeni girmiş dinleyicilerle paylaşmaktadır. Katılımcılara aynı zamanda İstanbul Maden Metal İhracatçıları Birliği'nden Katılım Belgesi de verilecektir.


Karsan New York'da Bir Adım Önde...


New York Belediyesi'nin düzenlediği geleceğin taksisi projesinde finalist Karsan'dan CNN International web sitesinde övgüyle bahsedildi.

Cam tavanlı ve doğa dostu olmasına vurgu yapılan Karsan'ın taksisinin, New York Şehrindeki 3 finalist araçtan birisi olduğu belirtilmekte.

Karsan Murahhas Azası Jan Nahum: " Gelecek 10-15 sene içinde diğer şehirlerinde New York'u takip edeceğine inandıklarını" söyledi.

Haberin Tamamı: http://articles.cnn.com/2010-12-06/tech/turkey.taxi.future_1_taxicabs-new-york-taxi-turkey?_s=PM:TECH

3 Aralık 2010 Cuma

Mükellefin Ödevleri Rehberleri Yayınlandı


Ticari kazanç, kurum kazancı ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefleri vergilendirme sürecindeki ödev ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek amacıyla ilgili mevzuat esas alınarak hazırlanan “Mükellefin Ödevleri Rehberleri” pdf formatında Başkanlığımız internet sayfasında yayınlanmıştır. Söz konusu Rehberlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Ticari Kazanç: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/mukodevticari2010.pdf
Kurum Kazancı: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/mukodevkurumlar2010.pdf
Serbest Meslek Kazancı: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/mukodevserbest2010.pdf

Haberin Tamam: http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1649

iş ilanı

Bir arkadaşımın Avcılar'daki tekstil şirketine, Dış Ticaret Operasyon Uzmanı aranmaktadır. İlgilenenlerin aşağıdaki irtibat bilgilerinden Gülperi Hanım'la temesa geçmeleri gerekmektedir.

Gülperi GÜZEL
5337139388
gulperi.guzel@gulletekstil.com.tr

Avrupa'da Kriz Dinmedi...

 ‘Kriz daha az risk altında bulunduğu düşünülen İtalya ve Belçika'ya doğru da yayılabilir’
Wall Street Journal