26 Ekim 2013 Cumartesi

Ekonomi Bakanlığı desteğiyle ihracatçılarımız yurt dışına açılıyor.


2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi hakkında tebliğ (kısaca URGE olarak anılmaktadır) Ekonomi Bakanlığı tarafından başarıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda işbirliği kuruluşu olarak adlandırılan, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri, Ekonomi Bakanlığıyla bu kurumların üyesi olan şirketler arasında köprü görevi görmektedir.

Bu tebliğin temel amacı, işbirliği kuruluşu üyesi şirketlerimizin yurt dışına açılarak ihracat yapar hale getirilmesidir. Bu tebliğ dahilinde muhtelif destekler söz konusudur. Bunları kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür; ihtiyaç analizi, eğitim, yurtdışı pazarlama heyeti, alım heyeti, danışmanlık.
Genel ekonomimizin ve dış ticaretimizin en büyük problemi olan cari açığın önlenmesi, ithalatımızın azaltılması veya ihracatımızın artırılmasıyla mümkündür. Kısaca URGE şeklinde adlandırılan 2010/8 tebliği cari açığın azaltılmasına çok büyük faydalar sağlamaktadır.  

Yaklaşık 2 hafta önce tebliğde bir takım revizeler söz konusu olmuştur. Gerçekleşen bu revizelerden sonra, tebliğ kapsamında işbirliği kuruluşunun 5 tane yurtdışı pazarlama faaliyeti sayısı 10’a çıkarılmıştır. Yani şirketlerimizi ürünlerini yurt dışındaki alıcılarla buluşturabilmek işbirliği bağlantıları oluşturabilmek amacıyla 10 farklı ülke grubuna seyahat edebileceklerdir. Tabi burada akıllar şu soru gelebilir: Önceden bir seyahat kısıtlaması vardı da bu tebliğle mi ortadan kalktı? Tabi ki cevabım hayır olacaktır. Bu tebliğde yer alan yukarıda bahsettiğim destekler %75 oranında Ekonomi Bakanlığı’nı vasıtasıyla devlet tarafından destelenmektedir. Şirketlerimiz yurt dışına açılması yani ihracat yapabilmesi için devlet elinden gelen tüm desteği sağlamakta ve şirketlerimizi %75 gibi hatırı sayılır bir oranla destek vermektedir.

Sonuç olarak bu tip projeler Türk ihracatçısının önünün açacak ve cari açığın azalması için çok büyük katkılar sağlayacaktır.

URGE projelerinin detayları için lütfen tıklayınız. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder