18 Eylül 2012 Salı

Poliçe (Bill of Exchage)


İhracatçı tarafından hazırlanan, ithalatçının belirli bir süre sonunda veya vadede, tutarı ve döviz cinsi belirlenmiş meblağı, lehdara ödenmesi için vermiş olduğu yazılı ve şartsız ödeme emrine poliçe denir. Uluslararası ticarette akreditif mektubu ekinde veya vesaik mukabili ödemede ithalatçıya gönderilen evraklar ekinde yer alabilmektedir.

Poliçe ödenmesine ilişkin kullanılan bazı terimler şu şekildedir:
·         At sight: görüldüğünde ödemeli (peşin olarak da adlandırılmaktadır)
·         At … days sight: görüldükten … gün sonra ödemeli
·         At … days after B/L date: Konşimento tarihinden … gün sonra
·         On 17/November/2012: Belirli bir tarihte ödemeli

İhracatçılarımızın “Banka Avalli” poliçelerde SWIFT mesajıyla bilgilendirme istemeleri halinde, ithalatçı bankası tarafından MT7XX kodlu mesajla aval verildiği bildirilecektir. Bu durum ihracatçının poliçeyi kırdırmayı istemesi halinde, erken fonlamaya imkan verecektir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder