19 Ekim 2010 Salı

Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

Bu sayfa, HİTİT ÖZ-AR Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanmaktadır. http://www.hitit3.com


BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2010/965

Gecikme zammı oranı
MADDE 1 – (1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,40 olarak belirlenmiştir.

Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder