9 Ocak 2011 Pazar

2013 Sonunda İhracat Hedefi: 160 Milyar Dolar

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ihracatın 2013 sonunda 160 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, 2011'de ise ihracatın 127, ithalatın ise 199,5 milyar dolar olarak gerçekleşmesini öngördüklerini bildirdi.

Çağlayan, ''Türkiye'nin dış ticareti emek yoğun sektörlerin yanı sıra sermaye ve hatta teknoloji yoğun sektörlere doğru kayıyor. Sanayileşmedeki gelişmeye bağlı olarak, dış ticaretimizde de paralel gelişmeler yaşanıyor'' dedi.

Türkiye'yi 2023 yılında 500 Milyar dolarlık ihracat yapan bir ülke yapmayı hedeflediklerini kaydederek, şöyle devam etti: ''Buna yönelik olarak geliştirilen Yeni İhracat Stratejisi ile orta ve uzun vadede, sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla, üretimle ihracatın bir bütün halinde değerlendirildiği bir yapı oluşturma çabası içerisindeyiz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalar, İhracata Dönük Üretim Stratejisi başta olmak üzere geliştirdiğimiz stratejiler ve projelerle ülkemizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmeye ve dengeli, yüksek oranlı sürdürülebilir ihracat artışını gerçekleştirmeye odaklanmış durumdayız. Bundan sonraki dönemde de dış ticarette (sıfır sorun, sınırsız ticaret) anlayışıyla ihracatımızı dış talep faktörlerine karşı kırılgan kılan pazar bağımlılığını azaltma yönünde çalışmalarımıza ve küresel risklerin etkilerini azaltacak politikaları başarılı bir şekilde sürdürmeye devam edecek, böylelikle ülkemizin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacağız.''
Çağlayan, Türkiye'nin AB ve diğer uluslararası yükümlülüklerinin el verdiği ölçüde bu ülkelerle tercihli ticaret düzenlemeleri ve Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalanmasını da planladıklarını belirterek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında İş Konseylerinin kurulmasının, TİM-TUSKON-DEİK-MÜSİAD gibi özel sektör kuruluşları arasında bölgeye yönelik faaliyetlerde işbirliği teşvikinin desteklenmesini de amaçladıklarını anlattı.

Haberin Tamamı: AA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder