16 Eylül 2011 Cuma

Gümrük İdareleri Uzlaşma Arıyor


Yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği ile beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezaların tümü uzlaşma kapsamına alınmıştır.

Yönetmeliğe göre uzlaşmaya konu edilemeyecek alacaklar şunlardır:
  • Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilemez.
  • Aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için uzlaşma talebinde bulunulamaz.
  • İlgili mevzuat uyarınca alacak tutarının kesin tahsilinin öngörülmediği ve teminata bağlandığı durumlar uzlaşmaya konu edilmez.
  • Alacağın kaçakçılık suçlarına ve kabahatlerine ilişkin olması halinde uzlaşma talebinde bulunulamaz.
Yönetmelik sonrasında, gümrük idareleri ile mükellefler arasındaki uzlaşmazlıkların mahkeme yoluna gitmeksizin kısa zamanda çözümlenmesi bekleniyor.

Mevzuatın Tamamı (Word dosyası): http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Ynetmelikler/Gümrük%20Uzlaşma%20Yönetmeliği.doc

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder