23 Eylül 2011 Cuma

Mobbing


Mobbing kavramını kısaca, işyerinde psikolojik yıldırma olarak tanımlayabiliriz.

Konuyla ilgili şaşırtıcı istatistiki bilgiler var:
- Sağlık sektöründe çalışan kadınların yaklaşık %40'ı mobbinge maruz kalıyor
- Profesörlerin %51'i mobbinge maruz kalıyor.
- Akademisyenlerin %82'si mobbinge maruz kalıyor.
- 24 saat hizmet veren 170 Alo Mobbing Hattı kurulmuştur.

İş Kanunlarına Göre İşyerinde Cinsel Tacize Uğrayan Bir Kişinin Kanuni Hakları Nelerdir?
Türk İş Hukuku iş yerinde oluşabilecek cinsel tacizle ilgili ayrıntılı maddelere ve düzenlemelere sahiptir. Bu kanuna göre iş yerinde cinsel tacize uğrayan bir kişi;
- İş yapmaktan kaçınma hakkı kapsamında çalışmayı reddedebilir,
- İşçinin haklı nedenlerle derhal fesih hakkı kapsamında iş akdini feshedebilir,
- Maddi ve manevi tazminat ya da devam eden bir tecavüz durumunda tecavüzün tespiti ve durdurulmasına yönelik davalar açabilir.

İşyerinde Cinsel Tacize Uğrayan Kişi Neler Yapabilir?
İş yerinde cinsel tacize uğrayan bir kişinin atacağı adımlar ve alacağı önlemler tacizin şiddetine göre değişebilir.
-Basit Taciz: İlgili kişiye yapılan davranışlardan rahatsızlık duyulduğunun kişiye sözle açıklamak ya da bunu bir şekilde davranışlarla hissettirmek gerekir.
-Orta Düzeyde Taciz: Bu düzeyde taciz durumunda kişi bu davranışı sergileyen iş arkadaşına hareketlerinin rahatsız edici olduğunu ve bu hareketlerden vazgeçmediği takdirde üst makamlarla görüşeceğini belirtmelidir. Konuyla ilgili uzman kişilere danışılması da bu aşamada yardımcı olacaktır. Ve eğer varsa üçüncü kişilerin (rahatsızlık veren durumlara tanık olmuş ortak arkadaşlar gibi) devreye sokulması gerekmektedir. Bunlardan sonuç alınmadığı takdirde üst düzey yönetici, şef, müdür gibi üst makamlara yazılı şikayette bulunulması, da bir sonuç alınmadığı durumlarda ise yasal girişimlerde bulunulması gerekmektedir.
-Ağır Taciz: Tehdit unsuru içeren ve kişinin güvenliğini riske atan kişiyle ilgili gerekli mercilere yazılı şikayette bulunulması gerekmektedir. İşten ayrılmak düşünülüyorsa, ayrılmadan önce varsa iş yerinin hukuk danışmanıyla ya da iş hukukundan anlayan bir avukatla görüşülmesi yararlı olacaktır. Gerektiğinde polis veya savcılığa da şikayette bulunulmalıdır. Kişinin kendi güvenliğini koruyacak kişisel önlemler alması da ciddi tehdit içeren durumlarda önemlidir. Ayrıca bu süreçte kişinin yakın çevresinden ve bir profesyonelden psikolojik destek alması yardımcı olacaktır.

Önemli Not: Bu tarz cinsel taciz durumlarında eğer varsa kanıt niteliği taşıyabilecek belgelerin (masaya bırakılan notlar, cep telefonuna atılan mesajlar, vb.) olası bir dava durumunda delil olarak kullanılmak üzere saklanması önemli ve gereklidir.

İlgili Siteler:
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110319.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110319.htm
http://mobbing.org.tr/
http://www.mobbingturkiye.com/
http://www.isyerindemobbing.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder