2 Ekim 2012 Salı

URGE: Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

URGE Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen bir devlet desteğidir. İşbirliği kuruluşları koordinasyonunda firmalarımızın ihracatlarını artırmayı amaçlamaktadır.

İşbirliği Kuruluşları:
1-      İhracatçı Birlikleri
2-      İl Sanayi/Ticaret Odaları
3-      TOBB, TİM, DEİK
4-      Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
5-      Organize Sanayi Bölgeleri
6-      Endüstri Bölgeleri
7-      Sektörel Üretici Dernekleri
8-      Sektörel Dış Ticaret Şirketleri
9-      İmalatçıların kurduğu Birlik, Dernek veya Kooperatifler


URGE kapsamda verilen destekleri 6 ana başlıkta toplamak mümkündür:
1-      İhtiyaç Analizi: Bu aşamada projeye dahil olan firmaların durum tespiti yapılmaktadır.
2-      Eğitim: İhtiyaç analizinde firmaların belirlenen eksiklikleri eğitim ve danışmanlıklarla giderilmektedir.
3-      Yurtdışı Pazarlama: Firmaların ortaklaşa gerçekleştirecekleri Pazar araştırması, Pazar ziyaretleri, ticaret heyetleri, eşleştirme ve küme tanıtım faaliyetlerini içermektedir.
4-      Alım Heyeti: Yurtdışındaki potansiyel alıcıların Türkiye’ye davet edilerek sektörün ve firmalarımızın tanıtılması gerçekleştirilmektedir.
5-      İstihdam: İşbirliği kuruluşu için proje kapsamında görevlendirilecek olan personelin ücreti karşılanmaktadır.
6-      Danışmanlık: Programa dahil olan şirketlerin bireysel olarak alacakları danışmanlıklar bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı
Destek Oranı: %75

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder