26 Aralık 2011 Pazartesi

Yeni Özet Beyan Uygulamasına İlişkin Taslak Rehber - 2


Özet beyanı veren üçüncü kişilerin yükümlülükleri nelerdir?

Üçüncü kişiler ancak ve ancak taşıyıcının bilgisi ve onayı dahilinde özet beyan verebilir. Taşıyıcı, eşya yüklenmeden önce üçüncü kişiden özet beyanların zamanında verileceği, gerekli şartları taşıyacağı ve bu durumdan kendisinin haberdar edileceği yönünde yazılı bir sözleşme ile taahhüt almalıdır.

Üçüncü kişinin hangi koşul ve şartlarda (örneğin hangi sevkiyatlar için ve ne kadar süre ile) taşıyıcı yerine özet beyan vereceğine ilişin olarak taşıyıcı ve üçüncü kişi arasında sözleşme olmalıdır. Özet beyanın ne şekilde doldurulacağı ve taşıma şekline göre belirlenen süreler içinde verilmesi de taşıyıcı ile üçüncü kişi arasındaki sözleşmeye dayandırılabilir.

Aksini kanıtlayan bir durum olmadığı sürece gümrük idaresi, üçüncü kişinin, taşıyıcının bilgisi ve onayı doğrultusunda özet beyan verdiğini kabul eder.

Taşıyıcının vergi numarası ve taşıyıcının düzenlediği ana taşıma senedi (ana konşimento) numarası üçüncü kişilerce verilen özet beyanda mutlaka belirtilecektir.

Özet beyan vermeden önce üçüncü kişi taşıyıcıdan aşağıdaki bilgileri de edinmelidir:
- Sınırdaki taşıma şekli,
- Türkiye Gümrük Bölgesine ilk girişin ne zaman olacağına dair tarih ve saat,
- Varış yeri/kodu,
- Özet beyanın üzerinde ilk giriş/varış olarak beyan edilen ülke kodu,
- Denizyolu taşımacılığında IMO gemi numarası, havayolu taşımacılığında sefer numarası, demiryolu taşımacılığında vagon numarası, karayolu taşımacılığında plaka numarası;
- Türkiye Gümrük Bölgesinde gidilecek diğer liman ya da hava limanları.

Taşıyıcı yerine üçüncü kişiler tarafından verilen özet beyanların verilip verilmediğinden taşıyıcı sorumlu iken, özet beyanı veren üçüncü kişi, özet beyan ve eki belgelerin içeriğinden, gerçekliğinden ve özet beyanın gerçekten o eşyaya ilişkin olup olmadığından sorumludur.

Kendi yerine özet beyan verilmesini kabul eden taşıyıcı, aynı sevkiyat için ayrıca özet beyan doldurmamalıdır. Aynı şekilde, üçüncü kişi de taşıyıcının bilgisi ve aralarında bir sözleşme olmadan özet beyan doldurmamalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder