13 Aralık 2011 Salı

E-defter Uygulaması Yılbaşından İtibaren Başlıyor…

Resmi Gazete’nin 13 Aralık 2011 tarihli sayısında yayımlanan 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği uyarınca yılbaşından itibaren e-defter kullanılmaya başlayacaktır.

Bundan böyle defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,
b) Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olması,
c) Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

Tebliğin Tamamı İçin: www.gib.gov.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder