7 Nisan 2012 Cumartesi

Yeni Başlayanlar İçin "Yeni Teşvik Paketi"

Yeni teşvik paketinin ekonomiye hareket getireceği aşikar. Bu pakette eskisinden farklı olarak bölgeler, stratejik yatırımlar ve düşürülen minimum yatırım tutarları dikkat çekici. Bir diğer önemli değişiklikse OSB'lere sağlanan avantajlardır.

Paketin uygulamaya geçebilmesi için "Uygulama Usül ve Esasları"nın yayımlanması gerekmektedir. Bakanlık yetkilileri, Yeni Teşvik Mevzuatıyla ilgili olarak, KDV ve Gelir Vergisi gibi konularda bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini, bu değişiklikler sonrasında ancak "Uygulama Usül ve Esasları"nın yayınlanabileceğini ve tahminen Nisan ayı sonunu bulabileceğini belirttiler...

Yeni teşvik sistemi 4 ana başlıktan oluşmaktadır:
1- Genel Teşvik Uygulamaları
2- Bölgesel Teşvik Uygulamaları
3- Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
4- Stratejik Yatırımların Teşviki


Türkiye 6 bölgeye ayrılmıştır. Aşağıda hartada bu bölgeler detaylı olarak görülebilmektedir. 1 numaralı bölge desteklerden en alt seviyede yararlanırken, sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu göz önünde bulundurulan 6. bölge en fazla destek alarak yatırım için cazibe bölgesi oluşturulmaya çalışışmıştır.


Yeni teşvik paketi, yatırımların bir an evvel başlamasını teşvik etmektedir. Bu nedenle 31.12.2013 sonuna kadar başlayan yatırımlara ilave destekler söz konusudur. Bunu aşağıdaki tablodan da anlamak mümkündür.


Yeni Teşvik Paketinde muhtelif destek kalemleri bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sayabiliriz: KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi işçi hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği, gelir vergisi stopajı desteği. Destek oranları ise aşağıdaki gibidir.


Yeni Teşvik Paketiyle gelen bir diğer değişiklikse, stratejik yatırımların bölge farkı olmakasızın desteklenmesidir.  Strateij yatırımlar ise şu şekilde tanımlanmıştır: %50'den fazlası ithalatla karşılaşılan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar. Aşağıdaki tabloda destek oranları belirtilmiştir.


Konuyla İlgili Sorularınız İçin:
İlgili: Gökhan EROL
Tel: 533 7611934

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder