4 Nisan 2012 Çarşamba

Türkiye sefere hazır


Türkiye Yüzer Sergisi

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği müzakerelerine katkı sağlamak amacı ile TÜRKİYE YÜZER SERGİSİ adı altında geniş kapsamlı bir tanıtım projesi hazırlanmış ve iki yıl süren yoğun çalışmalarla önemli aşamalar kaydedilmiştir.

Avrupa Birliği üyesi 14 ülkeyi ziyaret edecek olan TÜRKİYE YÜZER SERGİSİ; Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, İngiltere, Belçika, Hollanda, Almanya, Danimarka, Polonya, Letonya, Finlandiya ve İsveç limanlarında Avrupa kamuoyuna ülkemiz adına etkin bir tanıtım gerçekleştirecektir.

İlki 1926 yılında Atatürk'ün talimatı ile yine aynı rotada "GENÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ TANITMAK" amacı ile düzenlenen SEYR-İ TÜRKİYE yüzer sergisinden 86 yıl sonra bu defa her alanda büyük gelişmeler kaydetmiş, siyasi ve ekonomik açılardan dünyanın saygın bir ülkesi konumuna gelen "MODERN TÜRKİYE" tanıtılacaktır.

Program kapsamındaki 14 ülke; Türkiye'nin dış ticaretinde toplam %50 paya sahiptirler. Turizm açısından bakıldığında, 2010 yılında Türkiye'ye gelen 27.6 milyon turistin 16.6 milyonunu (%60) gönderen ülkelerdir.

TÜRKİYE YÜZER SERGİSİ, 17-18 Nisan 2012 tarihinde İstanbul'da yapılacak açılış ve sergileme sonrası, 34 gün sürecek bir programla 14 Avrupa ülkesi limanlarını ziyaret ederek 20 Mayıs 2012 günü Stokholm'de programını tamamlayacaktır.

Serginin amacına üst düzeyde ulaşması bakımından "ziyaretçi çalışmaları"na büyük önem verilmekte ve yoğun hazırlıklar yapılmaktadır. Bu konuda; Dışişleri Bakanlığımız, Büyükelçiliklerimiz, Kültür ve Turizm Müşavirliklerimiz, Ticaret Ataşeliklerimiz ile eşgüdümlü çalışmalarla geniş kapsamlı davetli dataları oluşturulmuştur. Devlet büyükleri, parlamenterler, yabancu misyon, yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odalaru, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, bilim adamlaru, sanatçular, tur operatörleri ve seyahat acenteleri, ithalatçular, mağaza zincirleri, müteahhitlik kuruluşları, sanayiciler, yatırımcılar, medya temsilcilerinden oluşan hedef ziyaretçi bilgilerini kapsayan datalar hazırlanmıştır.

Detaylı bilgi için: http://www.yuzersergi.com/tr/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder