3 Mayıs 2012 Perşembe

Hizmet İhracatında KDV İadesi


Eğitim ve danışmanlıklar sırasında sıklıkla sorulan sorulardan birisi de hizmet ihracının şartlarıdır. Bu yazımda, mevzuatların hizmet ihracı konusunda öngörülerine değinmeye çalıştım.

HİZMET İHRACI

KDV Kanunun ilgili maddeleri gereği, Türkiye’de yapılmayan hizmetler verginin konusuna girmemektedir. Türkiye’de yapılmakla birlikte yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ise Kanunun 11/1-a maddesi ile vergiden istisna edilmiştir.

KDV Kanunun 11/2. maddesinde, ikametgahı, işyeri ve kanuni iş merkezi yurt dışında olan alıcılara veya Türkiye’deki firmaların yurt dışında müstakilen faaliyet gösteren şubesine yapılan yurt dışında faydanılan hizmetlerin istisna kapsamında girdiği açıklanmıştır.

Hizmet İhracında KDV İstisnasının Uygulanabilmesi İçin Gerçekleşmesi Gerekli Şartlar
1. Hizmet Türkiye’de, yurt dışındaki bir müşteri için yapılmalıdır.
2. Fatura veya benzeri belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.
3. Hizmetin bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
4. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

Türkiye’de Yapılan Hizmetlerin İhracat İstisnası Kapsamında Değerlendirilmesi İçin
• Yurt dışına fason işçilik yapılması istisnadan yararlanmaktadır.
• Tamir, bakım, onarım için Türkiye’ye geçici ithal yoluyla getirilen araçlara verilen hizmetler istisnadan yararlanmaktadır.
• Yabancı sigorta kuruluşlarına yapılan aracılık hizmetleri istisnadan yararlanmaktadır.
• Yabancı bayraklı teknelere Türk limanlarında verilen tamir, bakım, onarım, kışlama, çekek hizmetleri istisnadan yararlanmaktadır.
• Yurt dışına gösterim için film, metin, disket, bant, görüntü gönderilmesi istisnadan yararlanmaktadır.
• Yurt dışında imal edilecek malların kalıp ve modellerinin yapılması istisna kapsamına girmektedir.
• Yurt dışına yapılan finansal kiralama işlemleri istisna kapsamına girmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder