21 Ağustos 2011 Pazar

Deloitte raporuna göre önümüzdeki dönemde iletişim insanlar arasında yapılmaktan çok makineler arasında gerçekleşecek.Yine aynı raporda öne çıkacak sektörler belirtilmiştir...

Deloitte elektronik haberleşme sektöründe yaşanan gelişmeleri ve ileriye dönük beklentileri ele aldığı Elektronik Haberleşme Pazarı ve Eğilimler – 2011 raporunu yayınladı.

Elektronik haberleşme, en yalın hali ile haberleşmenin elektronik ortamlar (şebekeler, iletim ve erişim sistemleri) ve elektronik cihazlar (telefon, bilgisayar vb. erişim cihazları) kullanılarak yapılması olup, bu alandaki teknolojik gelişmeler olağan üstü bir hızla ilerlemektedir;
• Bilgi işlem kapasitesi acısından fiyat/performans oranı 18-24 ayda 2 kat artıyor (Moor Kanunu)
• Telli sistemlerde bant genişliği kapasitesi 2 yılda 2 kat artıyor (Gilder & Nielsen Kanunu)
• Telsiz sistemlerde bant genişliği kapasitesi 2,5 yılda 2 kat artıyor (Cooper Kanunu)
• Sayısal veri depolama kapasitesi 2 yılda 2 kat artıyor (Kryder Kanunu)

Elektronik Haberleşmede Dünya İstatistikleri:
•Yeryüzündeki 6,9 milyar insanın %70,8'i evinde TV'ye %27,3'u bilgisayara erişebilirken insanların %70'den fazlası mobil telefon kullanıcısı durumuna gelmiştir.
• Dünya üzerinde internet bağlantısına sahip hane sayısı 500 milyona ulaşmıştır. Dünya çapında yaygınlık; gelişmiş ülkelerde %65,6, gelişmekte olan ülkelerde %15,8 olarak tespit edilmiştir.
• İnternet kullanıcı sayısı son beş yılda iki kat artarak 2 milyara (1,2 milyarı gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere)ulaşmıştır. Son bir yıl içinde cevrim-içi hale gelen 226 milyon yeni kullanıcının 162 milyonu gelişmekte olan ülkelerden olup gelişim hızı daha yüksektir.
• 2010 yılı sonu itibariyle mobil hücresel telefon abone sayısı 5,3 milyara (3,8 milyarı gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere) ulaşmıştır. Yeryüzündeki insanların %90'ından fazlası mobil şebekelerin kapsama alanına girmiştir. Sadece Cin ve Hindistan'da son bir yılda yeni eklenen abone sayısı 300 milyonu geçmiştir. Gelişmiş ülkelerde mobil abone sayısı doyuma ulaşmış olup (2010 yılı abone artış miktarı %1,6) ortalama yaygınlık yüzde 116 seviyesindedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise yaygınlık %68'e ulaşmış ve artış eğilimi devam etmektedir.

Bu rakamlar aslında iki şeyi ifade etmektedir;
1- İnsanlar haberleşme ihtiyaçlarını her an - her yerden ve mobil olarak karşılama eğilimdedirler.
2- İnternet hem olağanüstü hızlanmakta (geniş bant) hem de hızla yaygınlaşmaktadır.

Mobilitenin artması, internetin yaygınlaşması ve hızlanması ile geleneksel elektronik haberleşme hizmetlerinin yanında çok sayıda yeni hizmet türleri ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır;
• İnternet üzerinden ticaret (e-commerce)
• Mobil bankacılık (m-banking)
• Dış kaynak kullanımı (outsourcing)
• Sanal işletmeler (virtual enterprises)
• Evden ya da uzaktan çalışma
• Elektronik kamu hizmetleri (e-goverment)
• Uzaktan sağlık (e-health)
• Mobil TV / IPTV
• Video uygulamaları (video on demand)
• Sosyal ortamlar (networking)
• Sanal oyun / eğlence
• Anlık mesajlaşma (instant messaging)
• Uzaktan ölçme / veri işleme (telemetri)
• Akıllı araçlar / yollar (telematic)

Elektronik haberleşme olgusu günümüze kadar daha ziyade insanlar arası ya da insan-makine (sunucu) arası iletişim için kurgulanmışken önümüzdeki dönemde yukarıda sıralanan hizmetlerin bazılarında insan ya hiç devrede olmayacak ya da izleyici konumda olacaklardır; yani makineler doğrudan birbirleri arasında iletişim kuracaktır. M2M (Machine to Machine Communication) olarak adlandırılan elektronik haberleşmenin bu yeni evresinde Bilişim Teknolojileri yeni boyutlar kazanmaktadır.

Raporda öne çıkacak olan endüstriler için şu öngörüde bulunulmuştur: trafik sistemleri, otomotiv, ulaşım, lojistik, kamu hizmetleri – akıllı şebekeler, güvenlik – bağlantılı binalar, ev aletleri, tıbbi otomasyon, uzaktan sağlık, ATM, satış noktası, kritik satış altyapıları, görüntüleme ve kontrol sistemleri.

Raporun Tamamı: www.deloitte.com

2 yorum: