8 Ağustos 2011 Pazartesi

Ya İthal Ettiğiniz Makine İstediğiniz Makine Değilse...


Bir ithalat yapmadan önce, satıcı firma ile yazışır, ürüne ilişkin broşürler, sertifikalar, kalite belgeleri isteriz. Hatta mal bedelinin yüksek olduğu durumlarda işin içine bir de gözetim firmalarını sokarız. Satıcılar sattıkları ürünün makine olması durumunda, ürüne ilişkin performans testlerini de sunarlar.

Ya Satıcı Vaad Ettiği Üründen Farklı Bir Yükleme Yapmışsa
Gümrük Yönetmeliği'nin 63 No'lu Elleşleme Faaliyelerine İlişkin Liste'nin 17. sırasında: "Basit faaliyetler dahilinde, makinelerin, cihazların ve taşıtların test edilmesi, düzenlenmesi, ayarlanması ve çalışma düzenine konulması; özellikle teknik standartlara uygunluğun kontrolü amacıyla" genel ve özel antrepolarda bulunan her türlü cihazın test amacıyla ithalatçınn fabrikasına götürerek test etmesine olanak vermektedir.

İthalat Öncesinde Test İmkanı
Yapmanız gereken, eşyanızın bulunduğu  antreponun Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri'ne başvurarak, ithal etmek niyetiyle getirdiğiniz makineyi, gümrükleme işlemleri tamamlanmadan önce fabrikanızda test etmek için başvurmaktır.

EK 63
GÜMRÜK ANTREPOLARINDA VEYA SERBEST BÖLGELERDE YAPILABİLECEK ELLEÇLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

Aksi belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen elleçleme faaliyetlerinden hiçbiri sekizli tarife pozisyonunun değişmesine neden olmamalıdır. Gümrük idareleri, faaliyetin suiistimal hallerine yol açmasının muhtemel olduğu durumlarda, aşağıda belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin vermezler.

 1. Havalandırma, ayırma, kurutma, tozunu alma, basit temizlik faaliyetleri, paketleme tamiri, taşıma ve depolama esnasında uğranan hasarın basit faaliyetler olması şartıyla tamiri, taşıma için koruyucu örtü konması ve kaldırılması,
 2. Taşıma sonrası eşyanın yeniden düzenlenmesi,
 3. Stok sayımı, örnek alma, sınıflandırma, eşyanın mekanik filtrelemesi ve tartılması,
 4. Hasarlı ve kirlenmiş bileşenlerin atılması,
 5. Pastörize, sterilize, ışıma veya koruyucu ekleme yoluyla koruma,
 6. Parazit tedavisi,
 7. Anti-pas işlemleri,
 8. Isının daha ileri bir işlem yapılmaksızın, damıtma işlemi olmadan ve basitçe artırılması veya basitçe azaltılması, (sekizli tarife pozisyonunun değişmesine yol açsa dahi)
 9. Elektrostatik , dokumanın (tekstil) ütülenmesi,
 10. -  Meyvelerin sapının koparılmasını ve/veya çekirdeğinin çıkarılmasını, kurutulmuş meyvelerin veya sebzelerin parçalanması ve bölünmesi veya meyvenin suyunun alınması, (sekizli GTİP’nun değişmesine yol açsa dahi) işlemleri
 11. Hayvan derilerinin tuzunun alınması, temizlenmesi, kesilmesi.
 12. Eşyaya bir veya birden çok eşyanın eklenmesi; eşyaya ait aksesuarların eklenmesi veya çıkarılması; şu kadar ki, bu ekleme veya çıkarma faaliyetinin, sınırlı bir faaliyet olması veya teknik standartlara uyum sağlanması amacıyla yapılması ve eşyanın tabiatını veya performansını değiştirmemesi gerekir. (sekizli tarife pozisyonunun değişmesine yol açsa dahi)
 13. Sıvıların daha ileri bir muamele ve damıtmaya tabi tutulmaksızın inceltilmesi veya yoğunlaştırılması, (sekizli tarife pozisyonunun değişmesine yol açsa dahi)
 14. Farklı kalitedeki aynı nevi eşyaların, sabit bir kalite veya müşterinin talep ettiği bir kalite elde etmek için eşyaların türünü değiştirmeksizin karıştırılması,
 15. Sadece basit faaliyetler dahilinde eşyanın bölünmesi ve ölçü kesimi.
 16. Paketleme, paketlerden çıkarma, paket değiştirme ve kaplara basitçe koyma, markaların, etiketlerin, mühürlerin, fiyat etiketlerinin veya benzer ayırt edici işaretlerin eklenmesi, çıkarılması veya değiştirilmesi; (sekizli tarife pozisyonunun değişmesine yol açsa dahi) (eşyaya ilişkin menşe ve kıymet saptırması riskine ilişkin olarak başta belirtildiği üzere, ayrıca değerlendirme yapılması gerekir)
 17. Basit faaliyetler dahilinde, makinelerin, cihazların ve taşıtların test edilmesi, düzenlenmesi, ayarlanması ve çalışma düzenine konulması; özellikle teknik standartlara uygunluğun kontrolü amacıyla.
 18. Boru bağlantı noktalarının farklı ülkelerde mevcut standartlara uygun hale getirilmek üzere işleme tabi tutulması.
Kaynak: www.gumruk.gov.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder